Centerpartiet, (c)

År Typ Titel
1912 Program Bondeförbundets program.
1917 Manifest Bondeförbundets valprogram
1919 Program Grundprogram och stadgar för
1920 Manifest Bondeförbundets valprogram.
1921 Manifest Bondeförbundets valprogram.
1924 Manifest Bondeförbundets valprogram.
1928 Manifest Bondeförbundet.
1932 Manifest Bondeförbundet.
1933 Program Bondeförbundets grundprogram
1936 Manifest Bondeförbundets valprogram.
1940 Manifest Bondeförbundets valprogram 1940.
1944 Manifest Valprogram
1944 Program Handlingsprogram
1946 Program Grundprogram
1948 Manifest Valprogram för landsbygdspartiet bondeförbundet vid riksdagsmannavalet 1948
1951 Program Handlingsprogram
1952 Manifest Valprogram
1956 Manifest Valprogram
1958 Manifest Centerpartiet bondeförbundet
1959 Program Centerpartiets
1960 Manifest Centerpartiets
1964 Manifest Centerns valprogram 1964
1968 Manifest Val-programmet -68
1970 Manifest Målet är jämlikhet och decentralisering
1970 Program Jämlikhet
1973 Manifest Framtidspolitik i 40 punkter
1976 Manifest Centerns valprogram 1976
1979 Manifest 70 punkter inför valet
1981 Program Partiprogram
1982 Manifest Centerns program inför valet den 19 september 1982
1985 Manifest Med centern för framtiden
1988 Manifest Valprogram 1989-1991
1990 Program Partiprogram
1991 Manifest L hela folkets intresse - centerns valprogram 1992 -1994
1994 Manifest På grön kvist
1998 Manifest Nya mitten
2001 Program Där människor får växa
2002 Manifest På lika villkor!
2010 Manifest Valmanifest
2013 Idéprogram En hållbar framtid
2014 Manifest Sverige behöver närodlad politik
2018 Manifest Nytt ledarskap