Mer och mer åt fler och fler

 PDF | TXT
Mer och mer åt fler och fler Högerpartiets hela politik i 463 bokstäver! Bygg bättre och billigare, bygg bort bostadsbristen. Gör politiken egnahemsinställd. Allmän medborgerlig grundpension åt alla. Personlig merpension åt många. Sänk statsutgifterna så att skatten kan sänkas rejält för alla. Gör det personliga sparandet, lockande, lönande och säkert, så att många sparar - mycket. Demokratisera äganderätten, skydda den, stärk den. Var och en ska ha chansen att om något väsentligt kunna säga: Detta är mitt. Gör fri företagsamhet stark, levande, växande, konkurrenssinnad. Personligt oberoende för de många är högerpolitikens mål. STÄRKT PERSONLIGT OBEROENDE REJÄL SKATTESÄNKNING ÅT ALLA INFLATIONSSÄKER MEDBORGERLIG GRUNDPENSION SÄNKTA BYGGKOSTNADER - BILLIGARE OCH BÄTTRE BOSTÄDER SKATTEFRIHET FÖR SPARANDE att lita på HÖGERPARTIET