Konsten att fånga en miljon

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1964
Ladda ned: pdf txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Konsten att fånga en miljon Enklast är att födas miljonär. För de flesa är det emellertid inte så enkelt! Man kan också ärva en miljon. Någon kan kanske rentav gifta sig till den. I båda fallen stöter det emellertid för flertalet på vissa svårigheter. Att vinna en miljon är också en utväg. Men få gör det! OM KONSTEN ATT FÅNGA EN FÖRMÖGENHET HANDLAR DESSA SIDOR. OCH KONSTEN ÄR DESSBÄTTRE MÖJLIG FÖR ALLA. DET ÄR EN POLITISK VILJESAK. Allvarligt talat Vi kan inte anvisa några undervägar till rikedom. Däremot kan vi direkt peka på vad som måste göras för att vi alla ska få större ekonomiskt rörelseutrymme, större ekonomisk valfrihet och därmed ökad trygghet. Alternativet heter ÄGARDEMOKRATI - ett spritt personligt ägande. Möjligheterna finns Aldrig förr har våra resurser varit så stora som nu. Aldrig förr har möjligheterna att åstadkomma ett spritt personligt ägande varit så utomordentliga som i vår tid. Tillsammans skapar vi genom vårt gemensamma arbete enorma värden varje dag - värden som växer år från år. Visste du att värdet av vad som skapas i vår produktion ökar med 5 procent för varje år? Med 50 procent på tio år ... Men vilka ska förfoga över alla dessa nya tillgångar? Stat och kommun och ett fåtal enskilda maktkoncentrationer, som socialdemokraterna vill - eller alla vi enskilda, som högerpartiet vill? Det är du som i årets val avgör hur Du vill ha det. Så är det Idag har din lön en underlig förmåga att ta slut innan månaden är slut. Trots de återkommande löneförbättringarna saknar vi de ekonomiska valmöjligheterna - den ekonomiska tryggheten. Visste du att av de löneförbättringar vi fått sedan 1958 har 63 kronor av varje hundralapp gått till skatter och obligatoriska avgifter? På detta kommer sedan prisstegringarna! Vad har blivit över för dig och din familj som kan ge er ökad personlig standard - större ekonomisk trygghet? Det finns ett alternativ till den socialistiska samhällsutvecklingen. Högerpartiet har det. Alternativet är ägardemokratins förverkligande. Så får det bli Detta är vägen till ägardemokratins samhälle. Skatterna sänks. Det blir mer över av lönen för dig och din familj. Lönen förmeras. Du får möjlighet att som delägare i skilda företag vara med och dela även den vinst företaget ger. Sparandet premieras. Du får i din deklaration göra skatteavdrag för sparande till egen bostad, till eget hem, vi får ett skattefritt utbildningssparande, ett allmänt målsparande. Tre steg för bättre privatekonomi - som ger dig ekonomiska valmöjligheter och verklig trygghet. TJÄNA ÄGA TRIVAS De tre orden sammanfattar begreppet ÄGARDEMOKRATI Tjäna - tjäna mera därför att vi tack vare ägardemokratin får behålla mera av vår lön och därför att vi genom ett direkt och personligt delägarskap i produktionen får vara med när vinsterna delas. Äga - äga mera därför att vi tack vare ägardemokratin får personlig del i välståndsökningen, mer pengar att själva förfoga över. Ägardemokratin tar vara på välståndssamhällets möjligheter för en var - sprider ägandet till alla. Trivas - trivas bättre därför att ett ökat ekonomiskt oberoende ger oss personlig trygghet och nya framtidsmöjligheter, därför att ägandet blir allas rätt och ingens privilegium. HÖGERPARTIET