Avgörandet inför 60-talet

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1960
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Utdrag ur valtidningen AVGÖRANDET inför 60-talet Välj Hur ska vi rösta vid andrakammarvalet den 18 september? De borgerliga partierna kräver regimskifte. Den enskilde väljaren kräver att få veta vilka verkningar ett regimskifte skulle få för hans egen del. Det råder ingen tvekan om att förändringen skulle bli avsevärd. Men inte till det bättre, såvida man inte tillhör de större inkomsttagarna och därmed få del av de skattesänkningar högern utlovar 1962. Men den som vill ha lagfäst pension, som vill att barnbidrag, skolmåltider, studiestöd, bostadsstöd, sjukhjälp och andra beslutade förmåner ska fortsätta som hittills, har inget gott att vänta från högerhåll. I denna oroliga tid är dessutom högerns oklara inställning till vår neutralitetspolitik särskilt allvarlig. Centern går på högerns linje i kravet på att pensionsbeslutet skall rivas upp. Centern föreslår också s.k. "besparingar", som till väsentlig del skulle lägga tyngre bördor på stora folkgrupper. Folkpartiet föreslår nedskärningar på en rad viktiga punkter, till nackdel för många med ringa bärkraft. Mest uppseendeväckande är folkpartiets inställning i pensionsfrågan. Sedan 1952 har hr Ohlin fört fram ett halvdussin ståndpunkter. Nu påstår han sig stödja ATP. Väljarna har att bedöma vad de anser det stödet värt. Skulle hr Ohlin orka vidhålla sin nuvarande mening i en eventuell ny regering, där pensionsmotståndarna högern och centern är i majoritet? Vågar löntagarna uppdra åt motståndarna att bygga upp och utveckla pensionssystemet? Inför höstens val där så mycket står på spel, är det viktigare än någonsin att väljarna noga överväger vem de vill ge sin röst. Låt inte ett regimskifte äventyra framsteg som vunnits i hård kamp. - Socialdemokratin är framtidsgarantin.