Workshop: Att stödja forskare i att skriva bra datahanteringsplaner (tillfälle 3)

.
Workshop , Distans
25 Mars, kl. 10.30–12.00

Hur kan DAU-medarbetare ge råd och stöd till forskare i processen med att skriva datahanteringsplaner? Vad ska finnas med, vilka är de vanligaste missförstånden, vad brukar forskare behöva hjälp med och vilka faktorer påverkar innehållet?

Som uppföljning och vidare diskussion efter höstens nätverksträff om DMP bjuder vi in till två tillfällen att i workshopformat diskutera datahanteringsplaner. Syftet med workshopparna är att diskutera det konkreta innehållet i en datahanteringsplan och vad forskare kan behöva råd och hjälp med. Ulf Jakobsson (SND-kontoret) och Nikolaos Volakakis (KI) kommer att leda diskussionen.

Max 20 deltagare. Observera att föranmälan krävs.

Denna workshop hålls även 18 februari och 25 februari.


När: 25 mars, kl. 10.30-12.00

Var: Workshoppen hålls på distans via Zoom. Anmäl dig här.

För frågor kontakta Ulf Jakobsson, ulf.jakobsson@gu.se.