Workshop: granskning och diskussion om audiovisuella data (tillfälle 2)

.

Ljud- och videoteknisk utrustning

Att navigera inom området för granskning av forskningsdata är inte alltid det lättaste. Varje fall måste bedömas enskilt och många faktorer påverkar: juridiska och etiska frågor, dataformat, projektets begränsningar, tekniska hinder, med mera.

Under denna workshop kommer vi att undersöka den audiovisuella forskningsdatavärlden och granska AV-data från ett verkligt fall som publicerades tidigare i år. Vi börjar med en kort presentation om tekniska egenskaper hos AV-data och tips om praktisk hantering. Sedan delar vi upp oss i mindre grupper för att gå igenom ett urval data från dagens fall. Vi avslutar mötet med en diskussion tillsammans med en DAU-medlem som granskat materialet i verkligheten.

Max 20 deltagare. Observera att föranmälan krävs

Denna workshop hålls även 26/5 och 1/6.


När: 27 maj, kl. 14.00-15.30

Var: Mötet hålls på distans via Zoom.

Anmäl dig här.

För frågor kontakta Jeremy Azzopardi via jeremy.azzopardi@snd.gu.se.