Datahantering

Datahantering

Här finns information om vad datahantering innebär, tillsammans med guider och råd gällande forskningsdata.

Beskriv och lämna in data

Beskriv och lämna in data

Här finns information om varför du bör lämna in forskningsdata till SND, hur det går till och vad som händer med dem hos oss.

BAS Online

BAS Online

Här finns SND:s utbildning för DAU-medarbetare (Data Access Unit). Den tar upp grunderna i datahantering, metadata och juridik för forskningsdata.

Arrangemang

Arrangemang

Här finns information om SND:s kommande arrangemang. Du kan också hitta talare, presentationer och annan information kopplat till tidigare arrangemang.

Nyheter

Nya EU-valdata publicerade
Nu finns väljardata från Europaparlamentsvalet 26 maj 2019 publicerade i SND:s forskningsdatakatalog...
[2019-08-28]