Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus …

Juridiska frågor
Avtal, regelverk, sekretess, etik ...

Vi vill...
Partiprogram och valmanifest

Månadens data
Data som finns tillgängliga via SND

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst är serviceorganisationen för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Webbguide i datahantering

En första version av SND:s webbguide datahantering steg för steg finns nu tillgänglig. Guiden underlättar för forskare att överblicka datahantering under hela forskningsprocessen, inklusive datahanteringsplaner, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata. Datahantering presenteras i sex steg, från projektansökan till tillgängliggörande av data. Webbguiden tar även upp juridiska aspekter vid hantering, lagring och spridning av data.

Nyheter

Ny studie om svensk religiositet

En ny studie inom området humaniora har publicerats på vår webbsida. Det handlar om ytterligare en...
[2015-01-22]

VR:s förslag om nationella riktlinjer för open access nu hos regeringen

Det är inte bara en fråga om att förbättra forskningen utan även en demokratifråga att...
[2015-01-21]

Studie om det tanzaniska minoritetsspråket ngoni publicerad

Studien "Ngoni - Språk, kultur och sociolingvistisk situation" (SND 0970) består av en rad...
[2015-01-16]

 
Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden, ECDS, stöder miljö- och klimatforskning

DASISH

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

registerforskning

Informationsportal för forskning på befolknings-baserade registerdata

Språkbanken

Tillgängliggör och utvecklar språkresurser och språkteknologi

 

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen