Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus …

Juridiska frågor
Avtal, regelverk, sekretess, etik ...

Vi vill...
Partiprogram och valmanifest

Månadens data
Data som finns tillgängliga via SND

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst är serviceorganisationen för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Webbguide i datahantering

En första version av SND:s webbguide datahantering steg för steg finns nu tillgänglig. Guiden underlättar för forskare att överblicka datahantering under hela forskningsprocessen, inklusive datahanteringsplaner, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata. Datahantering presenteras i sex steg, från projektansökan till tillgängliggörande av data. Webbguiden tar även upp juridiska aspekter vid hantering, lagring och spridning av data.

Nyheter

SND bjuder in till Diskussionsforum: forskningsdata

På SND:s arrangemang Diskussionsforum: forskningdata den 12 november 2014 lyftes många intressanta...
[2015-02-25]

Sök SND:s resestipendier till ICPSR:s sommarskola

Nu är det åter dags att söka SND:s resestipendium till ICPSR:s sommarskola i Ann Arbor. Den 19 mars...
[2015-02-06]

Ny studie om svensk religiositet

En ny studie inom området humaniora har publicerats på vår webbsida. Det handlar om ytterligare en...
[2015-01-22]

 
Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden, ECDS, stöder miljö- och klimatforskning

ARIADNE

Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

registerforskning

Informationsportal för forskning på befolknings-baserade registerdata

SWE-CLARIN

SWE-CLARIN is the Swedish national CLARIN Research Infrastructure organisation

 

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen