Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus …

Juridiska frågor
Avtal, regelverk, sekretess, etik ...

Vi vill...
Partiprogram och valmanifest

Månadens data
Data som finns tillgängliga via SND

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst – serviceorganisationen för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa underlättar forskares tillgång till befintliga data inom och utom landet. SND ger stöd och rådgivning under forskningsprocessen. SND ingår som den svenska noden i ett internationellt nätverk av dataarkiv och är en viktig del av forskningsinfrastrukturen.

Klicka här för en karta hos eniro.se   

Doktorandnätverksträff, nationell forskarworkshop
och informationsutbyte under hösten

10-11 november arrangerar SND doktorandnätverksträff och nationell forskarworkshop i Göteborg. Doktorandnätverksträffen 10/11 fokuserar på centrala frågor kring hantering av forskningsdata. Forskarworkshopen 11/11 behandlar förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial, exempelvis presenterar Vetenskapsrådet sitt arbete med nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata.
Diskussionsforum 12 november  Informationsutbyte inför införandet av nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) till forskningsdata.

Nyheter

VR tar emot synpunkter på riktlinjer för open access

Nu öppnar VR möjligheten att läsa och kommentera en preliminär version av förslaget till nationella...
[2014-10-16]

SVT Valu är en fantastisk undersökningsserie, säger Oscarsson

Eftervalsanalysen kan nu börja på allvar och SVT Valu är en fantastisk undersökningsserie, skriver...
[2014-10-16]

Kyrkans insatser vid Estoniakatastrofen viktiga även för icke troende

Med anledning av den stora uppmärksamhet det rönt att det gått 20 år sedan Estoniakatastrofen vill...
[2014-10-02]

 
Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden, ECDS, stöder miljö- och klimatforskning

DASISH

Data Service Infrastructure for the Social Sciences and Humanities

registerforskning

Informationsportal för forskning på befolknings-baserade registerdata

Språkbanken

Tillgängliggör och utvecklar språkresurser och språkteknologi

 

Finansierat av

 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen