Webbkarta

FAQ

Kostar det något att lämna över data?
Svar: Nej, det är helt kostnadsfritt.

Tar SND över ägandeskapet av data som lämnas in?
Svar: Nej, SND tar emot en kopia av materialet medan huvudmannen behåller den fulla äganderätten.

Vem kan lämna in data?
Svar: Data kan lämnas in av en person som företräder forskningshuvudmannen, dvs. den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs.

Hur återanvänds material som beställs från SND?
Svar: Forskningsmaterial återanvänds oftast för undervisning, till exempel i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå, och för ytterligare forskning.

Fler frågor och svar...

Sidan uppdaterad: 2018-04-13 12:33
Dela: