Beskriv och dela data

Forskningsdata representerar en stor investering som kan komma flera forskare till nytta. Ju bättre dokumenterade de är, desto större värde kommer de att ha. Hos SND kan du kostnadsfritt göra dina data synliga genom att beskriva dem och lämna in dem för förmedling och långtidsbevarande. Det går också bra att enbart beskriva data hos oss. Vi tar emot data från alla discipliner, förutsatt att vi kan hantera formatet. SND är ett trusted digital repository certifierat enligt CoreTrustSeal.

 

Formulär

Formulär

Här fyller du i formuläret för att beskriva eller lämna in dina data till SND. Du kan påbörja arbetet, spara, och återkomma senare.

Villkor och avtal

Villkor och avtal

Här hittar du mer detaljerad information om vem som kan lämna in data till SND, tillgänglighetsnivåer, och vårt avtal.

Så går det till

Så går det till

Att beskriva forskningsmaterial hos SND är enkelt och du som forskare har kontroll över hela processen.

Fördelar

Fördelar

Forskningsdata som finns dokumenterade hos SND exponeras nationellt och internationellt. Läs mer om fördelarna här.

FAQ

Kostar det något att lämna över data?
Svar: Nej, det är helt kostnadsfritt.

Tar SND över ägarskapet till data som lämnas in?
Svar: Nej, SND tar emot en kopia av materialet medan huvudmannen behåller den fulla äganderätten.

Vem kan lämna in data?
Svar: Data kan lämnas in av en person som företräder forskningshuvudmannen, dvs. den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs.

Hur återanvänds material som beställs från SND?
Svar: Forskningsmaterial återanvänds för ytterligare forskning, men också för undervisning, till exempel i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.

Fler frågor och svar...