• Hem
  • Beskriv och lämna in data
Webbkarta

Lämna in databeskrivningar och forskningsdata

Forskningsdata representerar en stor investering i form av tid, pengar och forskningskompetens. En investering som kan komma flera forskare till nytta, i den disciplin inom vilken de ursprungligen skapades eller för forskning inom ett helt annat fält. Forskningsdata kan vara värdefulla nästan omedelbart eller efter flera årtionden. Och ju bättre dokumenterade de är, desto större värde kommer de att ha. Hos SND kan du kostnadsfritt göra data synliga genom att beskriva dem och dessutom lämna in dem för förmedling och långtidsbevarande.

Beskriva och lämna in data

SND har ett webbformulär som du kan använda för att beskriva ett forskningsmaterial. Det går bra att spara en beskrivning och fortsätta vid ett senare tillfälle. När du är klar skickar du in beskrivningen till SND, som sammanställer en katalogpost för webbkatalogen och låter dig godkänna den. Beskrivningen blir sedan synlig nationellt och internationellt.

Hos SND kan du beskriva data och lämna in en kopia av data för förmedling och långtidsbevarande om du önskar. Inlämnade forskningsdata måste vara avidentiferade och får inte innehålla personuppgifter. Filer kan lämnas in till SND via webbformuläret. För större mängder material eller om det finns andra behov kan SND ordna med en FTP-server för överföring. Du kan också skicka in materialet och beskrivningen på ett lagringsmedium (till exempel extern hårddisk, USB-minne, DVD eller CD) eller dela det via en molntjänst. SND tar bara emot kopior av forskningsmaterial och du kan alltid få tillbaka ett material som lämnats in.

SND tar emot både databeskrivningar och forskningsdata. Det går alltså utmärkt att endast beskriva forskningsmaterial för synliggörande i webbkatalogen, utan att skicka in data. Använd formuläret för att beskriva materialet.
 

Vad tar SND emot?

SND tar emot digitala forskningsmaterial från alla olika discipliner, förutsatt att vi kan hantera formatet. Materialet måste ha en juridisk person som huvudman, och beroende på vilken sorts forskningsmaterial det rör sig om finns det ett antal olika filformat som SND rekommenderar.

Tillgängligt material hos SND

Beskrivning av datamaterial på SND organiseras enligt metadataspecifikationen DDI (Data Documentation Initiative), och behandlas för att säkerställa långtidsbevarande och återanvändning. SND kontaktar dig alltid för eventuella förtydliganden och rådgivning om det uppstår frågor. Forskningsmaterial som förvaras hos SND förses med en permanent identifierare, en så kallad DOI, och synliggörs därmed hos DataCite och i Web of Science. Ett avtal reglerar vem som kan få tillgång till materialet och under vilka omständigheter.

Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2017-02-16 10:04

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen