Open Access
Nationella riktlinjer forskningdata

Juridiska aspekter
Regelverk, personlig integritet, etik

Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus

Vi vill …
Partiprogram och valmanifest

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Synliggör forskningsdata

Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan du underlätta för ny forskning, förhindra dubbelarbete och bidra med viktiga resurser för undervisningen. Använd SND:s webbformulär för att beskriva forskningsmaterialet och ladda sedan upp filer direkt. Det går också bra att bara skicka in beskrivningen. I båda fallen blir forskningsmaterialet, efter att vi gått igenom beskrivningen, synligt och sökbart i SND:s webbkatalog. Tillgängliggjort forskningsmaterial får en DOI (unik länk) som kan infogas i referens.

Nyheter

Anmäl dig till SND:s forskarworkshop och datahanteringsdagar 2015

"Nya villkor för forskning" är temat för SND:s forskarworkshop den 11 november. På programmet står...
[2015-09-24]

Policyrekommendationer från RECODE för öppen tillgång till forskningsdata

Det EU-finansierade RECODE-projektet har skapat en webbportal som summerar rekommendationer för...
[2015-09-03]

SND deltog i hackathon för hälsodata

Den 25-27:e augusti samlades deltagare från Svensk nationell Datatjänst (SND), Norwegian Social...
[2015-09-01]

 
Environment Climate Data Sweden

Svensk infrastruktur
för långtidsbevarande
av miljö- och
klimatforskning

BILS

Infrastruktur som
förser svenska
forskare med
bioinformatik

registerforskning

Informationsportal för
forskare intresserade
av registerdata
om befolkning

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

 
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen