Open Access
Nationella riktlinjer forskningdata

Juridiska frågor
Avtal, regelverk, sekretess, etik

Temasidor
Val, arkeologi, hälsa, genus

Vi vill …
Partiprogram och valmanifest

Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst är serviceorganisationen för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Synliggör forskningsdata

Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan du underlätta för ny forskning, förhindra dubbelarbete och bidra med viktiga resurser för undervisningen. Använd SND:s webbformulär för att beskriva forskningsmaterialet och ladda sedan upp filer direkt. Det går också bra att bara skicka in beskrivningen. I båda fallen blir forskningsmaterialet sökbart och synligt i SND:s webbkatalog efter att vi gått igenom beskrivningen. Tillgängliggjort forskningsmaterial får en DOI (unik länk) som kan infogas i referens.

Nyheter

Diskussionsforum om forskningsdata

SND kommer att hålla ett diskussionsforum den 8 april kl. 10:00–16:00 i Göteborg. Ett 60-tal...
[2015-02-25]

Resestipendier sommarskola

SND:s resestipendium till ICPSR:s sommarskola i Ann Arbor var sökbara fram till den 19 mars. En...
[2015-02-06]

Ny studie om svensk religiositet

Studie inom området humaniora har publicerats på vår webbsida. Det handlar om ytterligare en...
[2015-01-22]

 
Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden, ECDS, stöder miljö- och klimatforskning

ARIADNE

Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

registerforskning

Informationsportal för forskning på befolknings-baserade registerdata

SWE-CLARIN

SWE-CLARIN is the Swedish national CLARIN Research Infrastructure organisation

 
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Telefon vx: 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen