Svensk nod i internationellt nätverk

Svensk Nationell Datatjänst, SND, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. SND ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. Organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.

Synliggör forskningsdata

Genom att tillgängliggöra forskningsdata kan du underlätta för ny forskning, förhindra dubbelarbete och bidra med viktiga resurser för undervisningen. Använd SND:s webbformulär för att beskriva forskningsmaterialet och ladda sedan upp filer direkt. Det går också bra att bara skicka in beskrivningen. I båda fallen blir forskningsmaterialet, efter att vi gått igenom beskrivningen, synligt och sökbart i SND:s webbkatalog. Tillgängliggjort forskningsmaterial får en DOI (unik länk) som kan infogas i referens.

Nyheter

Forskar-community om registerbaserad forskning

I samarbete med SIMSAM-infra har SND startat en forskar-community där det är möjligt att dela och...
[2015-11-19]

Ny utökad version av SND:s webbguide i datahantering

SND:s webbguide i datahantering har nyligen arbetats igenom och efter ett intensivt arbete finns nu...
[2015-11-09]

Fortfarande möjligt att anmäla sig till SND:s arrangemang i november

SND:s årliga nationella workshop för forskare äger rum den 11 november och har temat "Nya villkor...
[2015-10-27]

Kalender

11th International Digital Curation Conference

[2016-02-22 till 2016-02-25]

Mötesplats Open Access 2016

[2016-04-26 till 2016-04-27]

IASSIST's 42nd Annual Conference

[2016-05-31 till 2016-06-03]

 
Environment Climate Data Sweden

Svensk infrastruktur
för långtidsbevarande
av miljö- och
klimatforskning

BILS

Infrastruktur som
förser svenska
forskare med
bioinformatik

registerforskning

Informationsportal för
forskare intresserade
av registerdata
om befolkning

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

 
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen