Svenska Tvillingregistret

SND-ID: EXT 0163

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning

STR har sin hemvist på Karolinska Institutet sedan 1959, först vid Hygieniska institutionen (som senare blev institutet för miljömedicin, IMM) och därefter vid Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, MEB. STR skapades främst för att studera betydelsen av miljöfaktorer för uppkomsten av kardiovaskulära/respiratoriska sjukdomar och cancer, men har sedan dess utvecklats till en resurs för alla epidemiologiska och genetiska aspekter av hälsa/sjuklighet.
Forskningen som baseras på STR finansieras externt genom anslag som brukarna söker individuellt. STR utgör på så sätt grunden för väldigt mycket forskning och därmed även externa anslag. Genom åren har ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar publicerats på data från STR; det senaste decenniet (sedan 2005) har över 50 artiklar publiserats per år i genomsnitt. Många av dessa i högt rankade tidskrifter. Under det senaste decenniet har STR transformerats från att vara främst en epidemiologisk resurs till att utgöra en biobank med prover på ett stort antal tvillingar i form av DNA, blod och serum. Genomvid genotypning av närmare 30 000 deltagar

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Tvillingpar, både enäggs- och tvåäggstvillingar, födda i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1961 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lichtenstein P, Sullivan PF, Cnattingius S, Gatz M, Johansson S, Carlström E, Björk C, Svartengren M, Wolk A, Klareskog L, de Faire U, Schalling M, Palmgren J, Pedersen NL. The Swedish Twin Registry in the third millennium: an update. Twin Res Hum Genet. 2006 Dec;9(6):875-82. PubMed PMID: 17254424.

Magnusson PK, Almqvist C, Rahman I, Ganna A, Viktorin A, Walum H, Halldner L, Lundström S, Ullén F, Långström N, Larsson H, Nyman A, Gumpert CH, Råstam M, Anckarsäter H, Cnattingius S, Johannesson M, Ingelsson E, Klareskog L, de Faire U, Pedersen NL, Lichtenstein P. The Swedish Twin Registry: establishment of a biobank and other recent developments. Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):317-29. doi: 10.1017/thg.2012.104. Epub 2012 Nov 9. PubMed PMID: 23137839.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Patrik Magnusson

patrik.magnusson@ki.se

Dataset
Svenska Tvillingregistret

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Övrigt

Skapare/primärforskare

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1961–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1961–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1961–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Kontakt för frågor om data

Patrik Magnusson

patrik.magnusson@ki.se

Publicerad: 2015-06-11
Senast uppdaterad: 2017-02-27