Svenska Tvillingregistret

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning:

STR har sin hemvist på Karolinska Institutet sedan 1959, först vid Hygieniska institutionen (som senare blev institutet för miljömedicin, IMM) och därefter vid Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, MEB. STR skapades främst för att studera betydelsen av miljöfaktorer för uppkomsten av kardiovaskulära/respiratoriska sjukdomar och cancer, men har sedan dess utvecklats till en resurs för alla epidemiologiska och genetiska aspekter av hälsa/sjuklighet.
Forskningen som baseras på STR finansieras externt genom anslag som brukarna söker individuellt. STR utgör på så sätt grunden för väldigt mycket forskning och därmed även externa anslag. Genom åren har ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar publicerats på data från STR; det senaste decenniet (sedan 2005) har över 50 artiklar publiserats per år i genomsnitt. Många av dessa i högt rankade tidskrifter. Under det senaste decenniet har STR transformerats från att vara främst en epidemiologisk resurs till att utgöra en biobank med prover på ett stort antal tvillingar i form av DNA, blod och serum. Genomvid genotypning av närmare 30 000 deltagar

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skapare/primärforskare:

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Identifierare:

SND-ID: EXT 0163

Beskrivning:

STR har sin hemvist på Karolinska Institutet sedan 1959, först vid Hygieniska institutionen (som senare blev institutet för miljömedicin, IMM) och därefter vid Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, MEB. STR skapades främst för att studera betydelsen av miljöfaktorer för uppkomsten av kardiovaskulära/respiratoriska sjukdomar och cancer, men har sedan dess utvecklats till en resurs för alla epidemiologiska och genetiska aspekter av hälsa/sjuklighet.
Forskningen som baseras på STR finansieras externt genom anslag som brukarna söker individuellt. STR utgör på så sätt grunden för väldigt mycket forskning och därmed även externa anslag. Genom åren har ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar publicerats på data från STR; det senaste decenniet (sedan 2005) har över 50 artiklar publiserats per år i genomsnitt. Många av dessa i högt rankade tidskrifter. Under det senaste decenniet har STR transformerats från att vara främst en epidemiologisk resurs till att utgöra en biobank med prover på ett stort antal tvillingar i form av DNA, blod och serum. Genomvid genotypning av närmare 30 000 deltagar

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1961 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Population:

Tvillingpar, både enäggs- och tvåäggstvillingar, födda i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontakt för frågor om data:

Patrik Magnusson

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lichtenstein P, Sullivan PF, Cnattingius S, Gatz M, Johansson S, Carlström E, Björk C, Svartengren M, Wolk A, Klareskog L, de Faire U, Schalling M, Palmgren J, Pedersen NL. The Swedish Twin Registry in the third millennium: an update. Twin Res Hum Genet. 2006 Dec;9(6):875-82. PubMed PMID: 17254424.

Magnusson PK, Almqvist C, Rahman I, Ganna A, Viktorin A, Walum H, Halldner L, Lundström S, Ullén F, Långström N, Larsson H, Nyman A, Gumpert CH, Råstam M, Anckarsäter H, Cnattingius S, Johannesson M, Ingelsson E, Klareskog L, de Faire U, Pedersen NL, Lichtenstein P. The Swedish Twin Registry: establishment of a biobank and other recent developments. Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):317-29. doi: 10.1017/thg.2012.104. Epub 2012 Nov 9. PubMed PMID: 23137839.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Svenska Tvillingregistret

Skapare/primärforskare:

Patrik Magnusson - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1961

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1961

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1961

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Publicerad: 2015-06-11
Senast uppdaterad: 2017-02-27