VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Skapare/primärforskare:

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till riksdagsvalet den 9 september 2018.

En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges Television AB

Skapare/primärforskare:

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1067

Alternativ titel:

VALU18

Beskrivning:

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till riksdagsvalet den 9 september 2018.

En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018

Instrument:

VALU2018 (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018

Citeringsförslag:

Henrik Ekengren Oscarsson, Per Näsman, Eva Landahl, Sören Holmberg. Sveriges Television AB (2018). VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b2gb-1m24

Skapare/primärforskare:

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-03 — 2018-09-09

Datainsamlare: Sveriges Television AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingssituation: Andelen som inte ville fylla i enkäten vid de förtida röstningslokalerna var cirka 40 %. Siffran baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen kontroll av antalet som inte ville delta eller kartläggning av deras bakgrundsvariabler eller motiv för sitt beslut att inte vilja delta gjordes. Spontant uppgav huvuddelen av de som inte ville delta tidsbrist som motivet för vägran.

Variabler:

72

Antal individer/objekt:

11808

Publicerad: 2018-11-23
Senast uppdaterad: 2020-01-22