23 Things Revisited - Practical Tips for Research Data Management

.

Se videoinspelning av webbinariet

Ta del av bilder från presentationen

SND anordnar tillsammans med RDA Sweden webbinariet "23 Things Revisited - Practical Tips for Research Data Management".

Under detta webbinarium kommer vi att höra från Cees Hof (The Netherlands' center for Data Archiving and Networked Services) och Mijke Jetten (Dutch Techcentre for Life Sciences).

Sammanfattning:

Med inspiration från resursen “23 Things: Libraries for Research Data” skapad av RDA:s intressegrupp Libraries for Research Data tror vi att konceptet ”23 Things” kan fungera som ett gemensamt verktyg för att sprida kunskap om datahantering. De som arbetar med att stötta forskningen, så som forskningsdatarådgivare, IT-specialister och beslutsfattare, har ofta olika nivåer av kunskap kring datahantering. Grupperna måste dock samarbeta för att kunna erbjuda högkvalitativt stöd för forskare som vill hantera sina data på ett hållbart sätt.

För att öka det nationella samarbetet och etablera en gemensam förståelse för datahantering inom olika yrkesgrupper har intressenter inom området för datahantering i Nederländerna har gått ihop och skapat ”23 Things” riktat till olika målgrupper. Målgrupperna som definierats är: forskare och doktorander, studenter på kandidat- och masternivå, bibliotekarier, forskningsdatarådgivare, IT-specialister, mjukvaruutvecklare och beslutsfattare.

Projektet genomfördes av en community-driven arbetsgrupp via National Coordination Point Research Data Management (LCRDM). Mellan juni 2019 och juli 2020 genererade gruppen fyra resultat. Även om ”23 Things” är skapat av det nederländska communityt betyder det inte att resurserna enbart går att applicera i en nederländsk kontext, utan de bygger på flertalet användbara internationella resurser. Därför tror vi att våra målgruppsanpassade versioner av ”23 Things” är relevanta även för en större publik. Vi tror också att vår process för att skapa resurserna kan inspirera andra communitys att ta fram sina egna versioner.

Landningssidan för det nederländska projektet ”23 Things Revisited” hittar du här: https://www.lcrdm.nl/23things

 


När: 30 september, kl. 11.00-12.00

Var: Webbinariet hålls på distans via Zoom. 

Anmäl dig här senast kl. 16.00 den 29 september.

För frågor kontakta Margareta Hellström via margareta.hellstrom@nateko.lu.se.