Informationsmaterial

Generell informationsbroschyr om SND
Dela mera forskningsdata

Särtryck datamängder hos SND
Gallupfolder (om SND:s Gallupmaterial, skrivs ut på A4 och viks på höjden)

SND:s årsberättelser
SND Annual Report 2017 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2016 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2015 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2014 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2013 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2012 (enbart på engelska)

Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008

SND:s Logotyper

För webb (svart)
Svenska
Engelska

För tryck (svart)
Svenska
Engelska

För andra varianter/färgställningar eller övriga frågor kontakta: snd@snd.gu.se