Informationsmaterial

Generell informationsbroschyr om SND

Dela mera forskningsdata

Särtryck datamängder hos SND

Gallupfolder (om SND:s Gallupmaterial, skrivs ut på A4 och viks på höjden)

SND:s årsberättelser

SND Annual Report 2019 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2018 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2017 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2016 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2015 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2014 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2013 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2012 (enbart på engelska)

Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008

SND:s logotyper

Ladda ner zip-fil med logotypen för webb och tryck.

För andra varianter eller övriga frågor kontakta: snd@snd.gu.se

Informationsbroschyr om CESSDA

CESSDA/SND-folder (skrivs ut på A4 och viks på höjden)