Informationsmaterial

Generell informationsbroschyr om SND
Dela mera forskningsdata

Särtryck datamängder hos SND
Gallupfolder (om SND:s Gallupmaterial, skrivs ut på A4 och viks på höjden)

Kortfattade informationsblad tvåsidiga
Generellt informationsblad eng
Generellt informationsblad sve

SND:s årsberättelser
SND Annual Report 2017 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2016 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2015 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2014 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2013 (enbart på engelska)
SND Annual Report 2012 (enbart på engelska)

Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008

SND:s Logotyper
Inom SND:s grafiska profil användts Pantonefärgerna 301, 284 och 277 U men då dessa är färgkänsliga lägger vi här bara ut de svarta logotypena för fri användning. Vänligen tänk på att använda åtminstone så mycket vitt omkring logotypen som diametern på globen samt håll avstånd till andra logotyper.

För webb (svart)
Svenska
Engelska

För tryck (svart)
Svenska
Engelska

För andra varianter/färgställningar eller övriga frågor kontakta: snd@snd.gu.se