Gallupinstitutets mätningar från 1942 till 1956

33% Anser atatliga formulär svårbegripliga eller besvärliga

De mätningar som Gallupinstitutet utförde ger en bra bild av det svenska opinionsläget, av vad folk i allmänhet tänkte och tyckte under denna tidsperiod.

Svar på frågorna presenteras i tabellform uppdelat på kön, åldersgrupper, socialgrupper och stad/landsbygd. Även uppgifter om syfte, urval och frågeställningar finns med. Sök efter ämnen eller bläddra bland frågorna!

Även frågeformulären är en källa för forskningen, då de ger en bra bild av vilka frågor som var aktuella under tidsperioden, samt hur frågeteknik utvecklats under åren. Riksbankens jubileumsfond har finansierat projektet att tillgängliggöra materialet.

Id Titel Tid
G001 Tidningsläsningen i Stockholm
Dagens Nyheter
1943-10 — 1943-11
G002 De inackorderades bostadsförhållanden
HSB
1943-12
G003 En undersökning av radiolyssnandet
AB Radiotjänst
1943-03 — 1943-04
G004 Hushållens ättiksförbrukning
Skånska ättiksfabriken
1944-02
G005 Fem veckotidningars läsekretsar
Hemmets Journal
1944-02
G006 Det Bästa on the Swedish market
Det bästa
1944-02
G007 En undersökning för kooperativa förbundet
Kooperativa förbundet
1944-03
G008 Konserverade livsmedel
Esseltes göteborgsindustrier
1944-04
G009 Konsumtionen av kakao
1944-04 — 1944-06
G010 En undersökning för Argus underkläder
a/b Argus
1944-05
G011 Papper som ersättning för linne
Almedal-Dalsjöfors AB
1944-06
G012 Buljongextrakt
1944-06
G013 Den svenska urmarknaden
A.B. J.P. Brandt
1944-06
G015 Allmänhetens inställning till krushen
Tessab annonsbyrå AB
1944-09
G016 Pudermarknaden
AB Törnbloms annonsbyrå
1953-03
G017 En undersökning i Stockholm för Ovomaltine
1944-09
G018 Radiolyssnarnas intresse för utsändningarna från U.S.A.
amerikanska legationen
1944-10
G019 Några data om Veckorevyn och dess läskrets
Åhlén & Åkerlund förlag
1944-11
G020 Cap snabblunch
AB Cap chokladfabrik
1944-11
G021 Den förvärvsarbetande ungdomens sparande
Sveriges Postsparbank
1944-11
G022 Korrespondensinstituten gallupanalys av deras rekrytering och konkurrenskraft
NKI-skolan
1944-11
G023 En analys av filmpublikens smak med speciell hänsyn till Max Hansen och Gröna hissen
AB Europafilm
1944-11
G024 Noter - tillgång och efterfrågan
Albert Bonniers förlag AB
1945-01
G025 Intresset för Sanforisering
Borås Wäfveribolag
1945-02
G026 Högerns tillbakagång
1945-02
G027 Allmänheten och trafikkioskerna
Svenska Pressbyrån
1945-03
G028 Barnkläder
Aktiv hushållning
1945-03
G029 Provinspressen
Svenska provinspressens förening
1945-04
G030 Fjorton tidskrifters läskretsar
Åhlén & Åkerlund förlag
1945-04
G031 Hushåll utan telefon
Kungliga telegrafstyrelsen
1945-04
G032 En spridningsundersökning av Icakuriren
Icakuriren
1945-05
G033 Hur Amerikas röst avlyssnas i Sverige
American legation
1945-06
G034 Konsumtion av sötsaker i Stockholm
Svenska choklad och konfektyrfabrikantföreningen, Stockholm
1945-06
G035 En annonsseries observationsvärde
Svenska bankföreningen
1945-07
G036 Shoppingvanor i Stockholm
AB Nordiska Kompaniet
1945-09
G037 Språkstudier och korrespondensundervisning
NKI-skolan
1945-09
G038 Reasons for decline in readership
Det bästa
1945-09
G039 Regelbundna läsare av Hemmets veckotidning och Allas veckotidning
Allhem förlags A/B
1945-10
G040 Allmänheten och kyrkan, Stockholm, Jönköping, Kramfors
Harriers bokförlag
1945-10 — 1945-11
G041 Marknaden för Genol och Biolax
AB oxygenol
1945-11
G042 Spik
AB Ödeborgs bruk
1945-12
G043 En inventering av källare och vindar i HSB-fastigheter
HSB:s riksförbund
1946-01
G044 Apelsinmarmelad
Marabou
1946-01
G045 En läsvärdesundersökning av Göteborgs handels och sjöfartstidning
Göteborgs handelstidning AB
1946-02
G046 Tillgången på kvinnlig arbetskraft i Mönsterås
Norrköpings bommulswäfveri AB
1946-02
G047 Sex stockholmstidningars läskretsar
Dagens Nyheter
1946-02 — 1946-04
G048 Marknaden för shampoo
AB R. Barlach
1946-03
G049 Skattetrycket sett mot bakgrunden av socialreformerna
1946-03
G050 Intresset för korrespondenskurser
NKI-skolan
1946-03
G051 En detaljundersökning rörande lakansväv
Norrköpings bommulswäfveri AB
1946-03
G052 Inköpsvanor för matfett
Herrsons annonsbyrå AB
1946-04
G053 Önskemål och smak i fråga om möbler
1946-04
G054 Alkoholvanornas omfattning och karaktär
1944 års nykterhetskommitté
1946-05 — 1946-06
G055 Näringsdrycker
Sigfrid Fjellander reklam
1946-06 — 1946-07
G056 Marknaden för tandkräm
AB Sunlight
1946-08
G057 Radions insats under valkampanjen 1946
1946-09
G058 Sydsvenska dagbladet, Snällposten
Sydsvenska dagbladet, Snällposten
1946-11
G059 Kylskåp och dammsugare
AB Elektrolux
1946-11
G060 Paketerad jäst
Svenska jästfabriks AB
1946-11
G061 Tandkräm och Toalettvål
Kemisk-tekniska och livsmedelfabrikanters förening
1946-12
G062 En bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer
Atlas Diesel
1947-02
G063 Corn Flakes
Tessab annonsbyrå AB
1947-02
G064 Näringsdrycker
Malmö choklad och kofektfabriks AB
1947-02 — 1947-03
G065 Bofors i folkmedvetandet
AB Bofors
1947-03
G066 Barnfilmerna deras publik samt föräldraopinionen
1947-03 — 1947-04
G067 Elkaminer
Kungliga vattenfalls styrelsen
1947-03 — 1947-04
G068 Det Bästa - A readership survey of the March and April 1947 issues
1947-03 — 1947-04
G069 Opinioner rörande bensin och oljehandeln
1947-04 — 1947-05
G070 Köpt och hemlagad saft i svenska hushåll
AB chokladfabriken Marabou
1947-05
G071 Den kvinnliga arbetskraftreserven
Statens arbetsmarknadskommission
1947-05
G072 Åtta landsortstidningars läsvärde
Högerpressens förening
1947-06 — 1947-07
G073 En undersökning av faktorer som påverkar vissa varuinköp
1946 års kommitté för konsumentupplysning och kvalitetsforskning
1947-06
G074 Inköpsvanor för skor
Malmö läderfabriks aktiebolag
1947-06
G080 Studie av arbetskraftens rörlighet
Statens arbetsmarknadskommission
1947-08
G083 Inköpsvanor för golvfernissa
Gumaelius annonsbyrå
1947-11
G084 Gasoline and motor oil a survey among Swedish motorists
Svenska Petroleum AB Standard
1947-12
G085 Report on a survey among Swedish tractorowning farmers
Svenska Petroleum AB Standard
1947-12
G086 Motalavalet
Högerns riksorganisation
1947-12
G087 En läsvärdesundersökning av se
Åhlén & Åkerlund förlag
1947-12
G088 Kunder och anställda
Nordlöfs skoaffärer i Göteborg
1948-04
G089 Husqvarna vapenfabrik och dess produkter
Gumaelius annonsbyrå
1948-08
G090 Studier på fritid deras inriktning och motiv
NKI-skolan
1948-09
G091 Några preliminära huvudsiffror från statiska undersökningar verkställda av 1944 års nykterhetskommitté
1948-09
G092 Förbrukningen av lackfärger
Tessab annonsbyrå AB
1948-10
G093 Kvinnors användning av kosmetika
AB Hässle, Hässleholm
1948-10
G094 Allers läskrets och läsarintresse
Allers Familje-Journals tryckeri AB
1948-10
G095 Arbetstrivsel bland Esso-anställda
Svenska Petroleum AB Standard
1948-10
G096 Veckopressens spridning
Åhlén & Åkerlund förlag
1948-10 — 1948-12
G097 Dagspressen i Stockholm
Stockholms-tidningen
1948-11
G098 Textilindustriens good-will
Textilindustriens informationstjänst
1948-10 — 1948-12
G099 Politiska opinioner under valkampanjen 1948
Svenska institutet för socialundersökningar
1948-12
G100 Damernas värld nr 48/1949 bedömd av den kvinnliga läskretsen och provläsare
Åhlén & Åkerlund förlag
1949-12
G101 Förbrukningen av industrifärger
AB Hässle, Hässleholm
1949-01 — 1949-03
G102 Allmänheten och boken
Statens bokutredning
1949-01 — 1949-02
G103 Året runt nr. 5 1949 intresset för tidskriftens olika element
Åhlén & Åkerlund förlag
1949-03
G104 Märkesmedvetande om ylletyg
AB svenska yllekoncernen
1949-04
G105 Läskretsen och Expressen
Kvällstidningen Expressen
1949-05
G106 Husmödrar om färsk frukt
Sveriges fruktimportförening
1949-06
G107 Traktormarknaden
AB Nyköpings automobilfabrik
1949-06 — 1949-07
G108 Äktenskap och skilsmässor
Svenska kyrkans diakonistyrelse
1949-07
G109 Veckojournalen nr 40
Åhlén & Åkerlund förlag
1949-10
G110 Förbrukningen av vitaminpreparat i Sverige
AB Ferrosan. Malmö
1950-03
G111 När, var, hur
Bokförlaget forum AB
1950-03
G112 Förbrukningen av halstabletter och pastiller
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB
1950-04
G113 Fruit Salts in Sweden
Andrew fruit salts
1950-04
G114 De politiska partierna efter valen 1950
1950-11
G115 Förbrukningen av kosmetika
AB Hässle, Hässleholm
1950-12
G117 Eftervalsundersökning 1952
Bondeförbundets riksorganisation
1952-11
G118 Laundry blindtests
The procter and gamble CO.
1953-05
G120 NK-kundernas allmänna inköpsvanor
1953
G121 Svenska folkets tobaksvanor
AB svenska tobaksmonopolet
1955-05
G122 Hushållsarbete och köksmaskiner
Elektrolux AB
1956-09
G123 En undersökning av vissa gasförbrukningsvanor
Svenska gasverksföreningen
1942-10 — 1942-11
G124 Brukar ni läsa veckotidningen Vi?
Veckotidningen Vi
1942-10
G125 En undersökning av tvålsituationen inom detaljhandeln
tekniska a/b Flora
1942-09 — 1942-10
G126 A market investigation on the hudnut face powder
G127 Vilka svenska porslinsfabriker känner ni till?
Veckotidningen Vi
1942-12
G128 En undersökning av bageribranchens inställning till vetemjöl i Göteborg
A/B Kvarnintressenter
1943-01
G129 Hur länge sedan är det sedan ni åt fisk som huvudrätt?
Veckotidningen Vi
1943-02
G130 Allmänhetens inställning till boklån på bibliotek
Veckotidningen Vi
1943-05 — 1943-06
G131 Märkesvara och köpvanor i herrkonfektion
AB Gunnar Collijn
1943-05
G132 Allmänhetens restaurangvanor
Veckotidningen Vi
1942-08
G133 Allmänhetens inställning till viss brandförsäkring
Svenska försäkringsföreningen
1943-06
G134 Tidningsläsningen i Stockholm
Dagens Nyheter
1943-10 — 1943-11
G136 Allmänhetens inställning till vissa skolfrågor
Veckotidningen Vi
1943-10 — 1943-12
G137 Olika spisbrödsmärkens gångbarhet i detaljhandeln
AB Gumaelius annonsbyrå
1943-12
G138 Sociologiska studier i Johannes församling i Stockholm
Församlingens kyrkliga myndigheter
1943-12
G139 Kyrkliga intresset hos nyinflyttade Stockholmare
Församlingens kyrkliga myndigheter
1943-12
G140 En undersökning enligt gallup-metoden av minnesvärdet hos Liv-Thules annonsering
Livförsäkrings AB Thule
1943-01
G141 Om hövligheten på spårvagnar och bussar
AB Stockholms spårvägar
1944-02
G142 Användningen av bakpulver
AB chokladfabriken Marabou
1944-02
G143 En undersökning av skokonsumtionen
Svenska skofabrikantföreningen, svenska garveriidkareföreningen, Sveriges Skolhandlareförbund
1944-02
G144 En specialbearbetning av några frågor rörande arbetsmarknaden
1944-02
G145 En undersökning av viss trafikfrekvens på Kungsgatan och Avenyn i Göteborg
Oskar Baeckman, Stockholm
1944-02
G146 Hur korsord, Schackproblem, Serier och Följetång uppskattas av allmänheten
Veckotidningen Vi
1944-02
G152 En undersökning av hushållens köksutrustning, husmödrarnas hushållsvanor samt vissa förhållanden kring valet av köksspis i Stureby villasamhälle
Stockholms elektricitetsverk
1944-03
G153 En läsvärdesundersökning av tidningen Vi
Veckotidningen Vi
1947-03 — 1947-04
G155 Tidningsläsarnas intresse för bioannonser och recensioner samt tecknade serier en undersökning i Jönköping, Huskvarna, Byarum och Bankeryd
Jönköpings posten
1944-04
G156 En undersökning av husmödrarnas val av skurpulver jämte vissa därmed sammanhängande marknadsproblem
AB Sunlight
1944-04
G159 463 Ovomaltine-förbrukare i Stockholm
A.S. Dr. Wander, Köpenhamn
1944-05
G166 Några data om veckopressens läskrets
Veckotidningen Vi
1944-12
G169 Stockholmstidningen och Aftonbladet
Stockholmstidningen, Aftonbladet
1944-12
G170 Ica Kuriren
Ica Kuriren
1945
G171 Rapport över försök att mäta allmänhetens uppfattning om skäl som är avgörande för val av inköpsställen för livsmedel och skor
1945-11
G172 Idrottsintresse och tippning i Sverige
AB tipstjänst
1948-01
G173 Voice of America
American institute of public opinion
1948-10
G174 Barnuppfostran
1948-02
G175 Inställningen till kristendomen och kyrkan
Svenska kyrkans diakonistyrelses byrå
1948-07
G176 Zebra-kampanjen och sparandet
Sparfrämjandet
1948-05 — 1948-06
G177 Radioapparaterna i Göteborg en undersökning angående märkesfördelning, årsmodeller, m.m.
Svenska AB Philips och Svenska radio AB
1948-03
G178 De vuxnas vardagsvanor
AB Radiotjänst
1947-10
G179 Marknadsundersökningen av användning och tillgång av kaffeersättning
1942-04
G180 Förvärvsarbetande kvinnors hemarbete
1950-08
G181 Tvättmedlet Zex
Firma Jakob Versteeghs
G182 Garderobsinventering och klädinköp + komplement
H. Schücks Enka & co. AB
1952-09
G183 Political stapel scales questions
American institute of public opinion Princetown, N.J.
1953-09
G184 Svenska folkets matvanor
AB Hässle-tika
1954-04
G186 Radiolistening in Sweden to American broadcasts
1945-02
G188 Avbetalningsköp
Veckotidningen Vi
1945-02
G189 En läsvärdesundersökning för Icakuriren
Icakuriren
1945-02
G190 Riks-Sara och motboken
1945-02
G192 Läsning av ortstidningar och storstadstidningar
1945-03
G193 Förekomsten av kokböcker
1945-05
G194 Förekomsten av symaskiner
1945-05
G195 Förekomsten av radio
1945-05
G196 Partipolitiska utvecklingen
1946-09 — 1946-10
G197 Partipolitiska utvecklingen
1946-11
G198 Reklamfilmprövning i Rättvik
AB Europafilm
1946-05 — 1946-06
G199 Försäljningen i Sverige av fabriksnya motorcyklar och lättviktare
British export trading research Org. (Betro)
1946-06
G200 Möbler och leksaker
AB Alga
1946-06
G201 En undersökning rörande namnet Heering
1946-06
G202 Stockholmsvalet
1946-06 — 1946-08
G203 Bör fabrikanten eller delajhandlaren bestämma priset? Kan ni avstå från ransoneringskuponger till Europahjälpen?
1946-06
G204 En läsvärdesundersökning av Allers
1946-06
G205 Bakpulver
Annonsbyrån Svea AB
1946-07
G206 Blondex
Sta-Blond Laboratories Ltd, London
1946-08
G207 Rakblad
1946-08
G208 Emmaljunga
Emmaljunga barnvagnsfabrik, Emmaljunga
1946-08
G209 Läskedrycker
1946-08
G210 Preliminär rapport över reklamfilmprövning i Katrineholm
AB Europafilm
1946-08 — 1946-12
G211 En undersökning för AB Europafilm
AB Europafilm
1946-10
G212 Specialartiklar för tidningen Vi
Veckotidningen Vi
1946-11
G213 Tillgången på kvinnlig arbetskraft i Aspudden och Hägersten
AB L.M Eriksson
1946-10
G214 Gallups politiska index
1946-11
G215 Vem är bäst - kvinnan eller mannen?
Veckotidningen Vi
1946-11
G216 Traktorer och lantbruksmaskiner bland lantbrukare i Värmland
AB Bolinder-Munktell
1947-05
G217 Skördegarn
AB Wahlbecks fabriker i Linköping
1947-02
G218 Biopubliken och reklamfilm
AB Europafilm
1947-01 — 1947-02
G219 Svenska jästfabriken
1947-03
G220 Veckotidningen Vi, läsvärdesundersökning
Veckotidningen Vi
1947-03 — 1947-04
G221 Vi och läskretsen
Veckotidningen Vi
1947-04
G222 Jordbrukaropinionen
1947-04
G223 En enkät bland 100 arbetare på Good-Year fabriken i Norrköping
Good year gummi fabriks AB
1947-04
G224 Reklamfilmprövning i Rättvik
1947-04
G225 Dagens Nyheters småannonser
1947-09
G226 Intresset för elektriska rakmaskiner
AB Bofors, nobelkrut
1947-10
G227 Allmänheten och kioskhandeln
Sveriges kioskidkares riksförbund
1947-09
G228 Trafikkioskerna
Svenska pressbyrån
1947-09 — 1947-12
G229 Minneseffekten av en reklamfilm
1947-11
G230 Ovomaltine
Wahl Asmussen AB
1947-10
G231 Frågeundersökning inom Holmens bruk textilavdelning
1947-10
G232 A report on the knowledge of sanforized in Sweden
young & rubicam ltd, London
1948-03
G233 Expressens bioannonser
Tidningen Expressen
1948-01
G235 Veckopress och omslagspapper
Vectu, veckopressens tidningsutgivarförening
1947-10
G236 Året 1945
1945-11
G237 Förmögenheter och sparande under kriget
1945-09
G238 Vardagskostym och vinterkappa
Svenska Reklamföreningen
1945-12
G239 Marknaden för mjölksyra
Stora kopparbergs bergslags AB
1945-12
G240 Provinspressen
Svenska provinspressens förening
1945-07
G242 Om köväntan på posten och systemet
1945-06
G243 Choklad och konfekt
1945-06
G244 En avverkningsprognos för sydöstra Sveriges Skogsägareförenings förbund
Sydöstra Sveriges skogsägareförenings förbund
1945-06
G246 En läsvärdesundersökning av 3 tidningar i Norrköping
Norrköpings tidning, Östergötlands dagblad och Östergötlands folkblad
1945-11
G247 Rökning på spårvagnar i stadstrafik
AB Stockholms spårvägar
1945-09
G248 Gallupundersökning om gallup
Gallup
1945-09
G249 Namnet Philips i allmänhetens medvetande
Svenska AB Philips
1946-01
G250 En läsundersökning för Se och Vårt hem
Åhlén & Åkerlund förlag
1946-01
G251 Enkätundersökning bland svenska kolimportörers förenings medlemmar
S.K.I.F.s medlemmar
1946-01
G252 Dalregementet
1946-01
G253 Läsvärdesundersökning Vårt Hem
Åhlén & Åkerlund förlag
1946-02
G254 Konsumtionsvanor för majsflingor 219 husmödrar i Stockholm
Tessab annonsbyrå AB
1946-02
G255 Inköpsvanor för tandborstar
Törnbloms annonsbyrå
1946-03
G256 Trafiken och kvinnan i politiken
Veckotidningen Vi
1946-03
G257 En undersökning om tidskriften tegel
Tidskriften Tegel
1946-04
G258 Guldsmedsaffärerna i Gävle
A.U. Wahlbergs guldsmedsaffär
G259 Konsumtionsvanor för matolja en undersökning bland 150 husmödrar
AB Törnbloms annonsbyrå
1946-02
G260 PM angående riskundersökning för svenska tobaksmonopolet
AB svenska tobaksmonopolet
1948-11
G261 Radions religiösa program
Radiotjänst AB
1948-11
G262 Radions morgonprogram och jordbruksprogram
Radiotjänst AB
1948-11
G263 Stockholms Tidningen
1948-11
G264 Kvällstidningarnas läsare
Expressen, Aftonbladet
1948-11
G265 Radioundersökningen
1948-12
G266 Esso tjänstemän
Esso
G267 Textilundersökning preliminära siffror
1948-05
G268 Svensk saltsill i Norrland
Aktiebolaget Amega, Göteborg
1948-12
G269 Kännedomen om de största bomullsväverierna
Borås wäfveri AB
1948-08
G270 Läskrets och läsarintressen Allers
Allers Familej-Journals tryckeri AB
1948-10
G271 Gallups politiska index
1948-05 — 1948-06
G272 Amerikanska radion
1948-10
G273 Esso
1948-10
G274 Allers
1948-10
G275 Allmänheten och tidskriftsnamn
Malmö handelstryckeri
1948-05
G276 Förprövning av inledning till reklamfilm för Dagens Nyheter på biografen Rita
1948-05
G277 En undersökning bland båtvarv och rörledningentrerprenörer rörande tätningsmedel
Wahl Asmussen AB
1948-03
G278 Bör radioprogrammet ändras efter en större trafikolycka?
AB Radiotjänst
1948-07
G279 Tandkräm på svenska marknaden
Firma Jod-kaliklora fabriken
1949-11
G280 Guldsmedsundersökningen
1949-11
G281 99 firmor om presseningsmarknanden i Sverige
1949-11
G282 En provundersökning omfattande 76 intervjuer beträffande allmänhetens inställning till guld- och silvervaror
1949-10
G283 Dieselmotorer
Dieselpower
1949-09 — 1949-10
G284 Först en Pommac…
1949-08
G285 Tandbergsboxningen i radio
AB Radiotjänst
1949-08
G286 Pertinent statistics about the commercial districts of Borås
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg
1950
G287 Grängensbergsbesparandet gillas av de flesta
G288 Konst och idrott
1949-08
G289 Idrottspubliken i Malmö 1950
Sydsvenska Dagbladet
1950-05
G290 Annonserna i Expressen
Kvällstidningen Expressen
1950-05
G291 Konstintresse och konstsmak
Sydsvenska Dagbladet
1950-05
G292 Personalen och svenska lifförsäkringsbolaget
Svenska lifförsäkringsbolaget
1950-05
G293 Tidningen Vi och läskretsen, del II
Veckotidningen Vi
1950-03
G294 Pommacannons
Fructus fabriker AB
1950-03
G295 Brödförsäljning i Malmö
Aktiebolaget S. Gumaelius annonsbyrå
1950-03
G296 Åhlén och Holm
1950-03
G297 Det bästas läsekrets
Readers Digest AB
1950-02
G298 Husgerådsmarknaden
AB Svenska metallverken Skultunaverken
1950-02
G299 Yllemärken
Svenska yllekoncernen AB
1950-02
G300 Spritvanor och bilkörning
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
1949-09
G301 Konst och idrott
1950-05
G302 Tidningen Vi och läskretsen, del I
Veckotidningen Vi
1950-02
G303 Pommac provundersökningens resultat
1950
G304 Vägmärken
1949-06
G305 Försäljningen av mors blomma
Röda korset
1949-06
G306 Allmänheten och tidskriftsnamn
Malmö handelstryckeri
1948-06
G307 Allers och läskretsen
Allers Familej-Journals tryckeri AB
1949-04
G308 Gallups politiska index
1949-03
G309 Kännedomen om Esso-märket
Svenska Petroleum AB Standard
1949-04
G310 Gallups politiska index
1949-04
G311 Gallups politiska index
1949-02
G312 En undersökning angående rostskyddsmedel i 230 hushåll
AB Tikanin
1949-02
G313 Opinionsfrågor om tidningen Vi
1949-02
G314 Åsikter om bankernas annonser och kundtjänst
Skandinaviska banken AB
1949-02
G315 Stockholmspälsmarknad
Aktiebolaget Oskar Wigen, Tranås
G316 Försäljningen av flytande malpreparat
Klärre och Co AB
1949-01
G317 Propagandan inför 1950 års val
1950-11
G318 Flygbuller och dess inverkan på trivseln i vissa stadsdelar i Norrköping
Hälsovårdsnämden i Norrköping
1950-11
G319 Metod för valprognos
1950-05
G320 Damm i Skövde
AB Gullhögens bruk
1950-10
G321 Malpreparat
Klärre och Co AB
1950-10
G322 305 Ovomaltinekonsumenter i Göteborg och Hälsingborg
1950-10
G323 Tandvårdsfrågor
1950-09
G324 Pommac och Orangia
Fructus fabriker AB
1950-08
G325 När var hur
Bokförlaget forum AB
1950-08
G326 Flygbolag och resebyråer
1950-07
G327 Textilundersökning
1948
G328 Marknaden för insektsbekämpningsmedel i södra och mellersta Sverige
AB Ferrosan. Malmö
1950-07
G329 Märkespreferensen för saft
AB Marabou
1950-06
G330 Eftervalsundersökningar
1950
G331 Icakurirens läsekrets spridningsundersökning
Ica Kuriren
1950-06
G332 Reklamundersökning
1950-06
G333 Reklamens Good Will
1950-06
G334 En enquete bland läkare angående annonsering av receptfria läkemedel
AB Hässle-tika
1951-01 — 1951-02
G335 Förbrukningen av halstabletter och pastiller
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB
1951-02
G336 Läkerol
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB
1951-02
G337 Förbrukningen av vitaminpreparat
AB Ferrosan. Malmö
1951-02
G338 Folksam
1951-03
G339 Företaget-Förnöjsamheten-fritiden
Folksam Stockholm
1951-03
G340 Spridningsundersökning för Vårt hem
Åhlén & Åkerlund förlag
1951-03
G341 Efterrätter
Cap Chokladfabriks AB
1951-03
G342 Majonäskonsumtionen i Stockholm
AB Törnbloms annonsbyrå, AB Reymersholms livsmedel
1951-03
G343 Butiksinventering av vissa kosmetika och hushållsartiklar
1951-07
G344 Spridningsundersökning för Hemmets Journal
1951-04 — 1951-05
G345 Vad brukar husmödrarna tvätta sina fönster med?
AB Frigus
1951-09
G346 Linne i 757 svenska hushåll
Almedal-Dalsjöfors AB
1951-11
G347 Identification of the trade mark Sanfor in Sweden
Herrsons annonsbyrå AB
1951-12
G348 Cykelmarknaden i Sverige
AB cykelfabriken Monark
G349 Gångtrafikräkning i hörnet Drottninggatan-Klarabergsgatan
AB Knut A.K. Wennerström
1951-12
G350 Julgransbelysningar + tabellbilaga
1952-01
G351 Marknaden för herrhattar + tabellbilaga
Karlskrona Hattfabriks AB
1952-02
G352 Reklam och försäljningsfrågor i konfektionsbranchen
Svenska yllekoncernen AB
1952-03
G353 Hushållsstatistik om Vecko Journalens prenumeranter x3
Åhlén & Åkerlund förlag
1952-03 — 1952-04
G354 Postverkets adressreform
Postverket
1952-03 — 1952-04
G355 Kaffekonsumtionen i Sverige
Annonsbyrån Svea AB
1952-03
G356 Eau de Cologne
AB oxygenol
1952-04 — 1952-06
G357 TS undersökning
1952-05
G358 Konserver i hushållen 500 husmödrar svarar
Kvällstidningen Expressen
1952-09
G359 Den svenska mannens garderob
AB Nyberg
1952-10
G360 NK Entréundersökning
AB Nordiska Kompaniet
1953-05
G361 Hedlund bort ur regeringen?
Kvällstidningen Expressen
1953-07
G362 En provundersökning bland icke NK-kunder
G363 Fruktsalt
Cederoths tekniska fabrik
G364 Cap:s nya diskställ
Cap Chokladfabriks AB
G365 Alkoholinköp under sommaren 1953
Kommittén för motverkande av missbruk vid övergång till friare spritförsäljning
1953-10
G366 Pudermarknaden
A.-B. Sunlight
1944-09
G367 Stockholms stads badhusundersökning
Stockholm stads idotts och friluftstyrelse
1953-06
G368 Observationsvärdet av Stockholms spårvägars flaggor
Svenska BP olje AB
1952-05
G369 Inventering i hälsokostaffärer av fria läkemedel
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg
1953-05 — 1953-06
G370 Opinionen om boxning
Kvällstidningen Expressen
1952-05
G371 Testundersökning om kosmetikapreparat
AB Hässle
1953-08
G372 Tryckkokare
AB moderna kök
1953-09
G373 Det bästa och bilägarna
Det bästa
1953-09
G374 Marknaden för halstabletter, halspreparat och vitaminpreparat
AB Hässle
1953-09
G375 Borås Pertinent statistics about the commercial district of Borås
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg
1953
G376 The knowledge of Wales in Sweden
British institute of public opinion
1953-10
G377 Tvättmedelsmarknaden i Norrköping
AB annonsbyrån Hugo Krantz, Göteborg
1953-10
G378 Swedish travel abroad
Air France
1953-10
G379 Slogan-text-test
The procter and gamble CO.
G381 Populärpressanalys angående TS
Tidningsstatistik AB
1953-11
G382 TS läskretsanalys rörande veckotidningar
Tidningsstatistik AB
1953-11 — 1954-10
G383 Washing method study Sweden 1953
The procter and gamble company, Cincinnati Ohio, U.S.A.
1953
G384 Marknaden för vanliga kokkärl del 1
AB kungsörs bleckkärlsfabrik
1953-12
G385 Marknaden för vanliga kokkärl del 2
AB kungsörs bleckkärlsfabrik
1953-12
G386 Arbete och fritid del 1
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
1953-12
G387 Arbete och fritid del 2
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
1953-12
G388 Stockholmarnas konsumtion och inköpsvanor av ägg
Gräsnäs äggexport
1954-02
G389 Gallups politiska index
1954-02
G390 Marknaden för Fenom
Annonsbyrån Hugo Krantz
G391 Marknaden för ett nytt trötthetsmedel
AB Hässle-Tika
1954-02
G392 Kännedomen om International Harvesters reklamfigur
AB international harvester company
1954-02
G393 Marknaden för trådspik i Sverige
Sveriges trådspikfabrikanters förening
1954-02 — 1954-04
G394 Sötningsmedel
Distrubitions AB Kemiska produkter
1954-06
G395 Schamponeringsmedel
1954-06
G396 The use of cosmetics in Sweden
J. Walter Thompson company ltd, London
1954-06
G397 Förekomsten av tvättmaskiner
1954-06
G398 Gallups politiska index
1954-06
G399 Förekomsten av läppstift och nagellack
Parfymeri ASEA A/B
1954-06
G400 Inställningen i frågan om rättssäkerheten i Sverige samt till skolutbildningen
Tidningen Expressen
1954-05 — 1954-06
G401 Inställningen till frågor om folkomröstningar samt till medlemskap i statskyrkan
Dagens Nyheter
1954-05 — 1954-06
G402 Cola drycker
The kitty kola company ltd, London
1954-03
G403 Detektivromaner
AB Törnbloms annonsbyrå
1954-05 — 1954-06
G404 Marknaden för tape
Distrubitions AB Kemiska produkter
1954-05
G405 Förekomsten av cyklar
1954-10
G406 Fruktsalt
AB Hässle-tika
1954-08
G407 Vilka reformer vill allmänheten helst se genomförda?
Dagens Nyheter
1954-08
G408 Gallups politiska index
Högerns riksorganisation
1954-08
G409 Kapitalvaruindex, kylskåpsdelen
1954-10
G410 Kapitalvaruindex, personbilsdelen
AB Volvo Göteborg
1954-10
G411 Kapitalvaruindex, dammsugardelen
Elektrolux svenska försäljnings AB
1954-10
G412 Preliminär rapport över förekomsten av tvättmaskiner
AB Evalet
1954-08
G413 Kapitalvaruindex, tvättmaskinsdelen
Elektrolux svenska försäljnings AB
1954-10
G414 Populärpressanalys, andra etappen
Tidningsstatistik AB
1954-10
G415 TS läsvaneundersökning beträffande dagspress
Tidningsstatistik AB
1955
G416 Planerade köp bland cyklar,mopeder, motorcyklar
AB cykelfabriken Monark
1955
G417 Förbrukningssättet av Wafers
1955-01
G418 Isabella
AB annonsbyrån Hugo Krantz, Göteborg
1955-10
G419 Corn flakes
Tessab annonsbyrå AB
1955-11
G420 Blötläggning av stortvätt och veckotvätt
AB Fenom
1955-11
G421 Gallups populärpressanalys 1956
Sven Rygaards annonsbyrå AB
1956-04
G422 Polish
1956-01 — 1956-02
G492 En detaljist-undersökning för China-lack
Tessab annonsbyrå AB
1948-07
G493 Radiolistening in France, Italy, Finland and Sweden
Columbia University, Communications division, Bureau of applied social research
G494 En gallupundersökning om Sovjet och Västtyskland
G495 Trafikproblem
Veckotidningen Vi
G496 Husmoderssemestern
Veckotidningen Vi
G497 Gallups politiska index
1954-08
G498 Listening to foreign broadcasting in Sweden
1949-10 — 1949-12
G499 Läskretsundersökning för tidningen Vi
Veckotidningen Vi
1947-03 — 1947-04
G500 Operans publik
Kungliga teaterns kansli
1949-04 — 1949-05
G501 Annonsprövning av Göteborgs-Tidningen
1948-10
G502 Möbelhandeln Landskrona
1946-05
G503 Vi och läskretsen
Veckotidningen Vi
G504 En läsvärdesundersökning av SE
1947
G505 Observationsvärdena av vissa annonser i SE, nr 39
1947
G506 Läsvärdet för tidningarna Det Bästa, Allt, Vecko-journalen och Vecko-revyn
1944
G507 Raktvål och rakkräm
G508 Annonsundersökningen juli 1945
G509 Goodwillannonsering för försäkringsmän
G510 Motionsgymnastiken och väderleksrapporten
G511 Husmödrar om Sirius champinjonsoppa
G512 Märkesvaruindex
G513 Diskskyltar
G514 Radiotjänst 1948
G515 Radioundersökning augusti 1952

  Laddar

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen