Svenska Gallupundersökningar från 1942 till 1956

33% Anser statliga formulär svårbegripliga eller besvärliga

De mätningar som Gallupinstitutet utförde ger en bra bild av det svenska opinionsläget, av vad folk i allmänhet tänkte och tyckte under denna tidsperiod.

Svar på frågorna presenteras i tabellform uppdelat på kön, åldersgrupper, socialgrupper och stad/landsbygd. Även uppgifter om syfte, urval och frågeställningar finns med. Sök efter ämnen eller bläddra bland frågorna!

Även frågeformulären är en källa för forskningen, då de ger en bra bild av vilka frågor som var aktuella under tidsperioden, samt hur frågeteknik utvecklats under åren. Riksbankens jubileumsfond har finansierat projektet att tillgängliggöra materialet.

Id Titel Tid
G001 Galluparkivet: Tidningsläsningen i Stockholm
Dagens Nyheter

Svensk nationell datatjänst

1943-10 - 1943-11
G002 Galluparkivet: De inackorderades bostadsförhållanden
HSB

Svensk nationell datatjänst

1943-12
G003 Galluparkivet: En undersökning av radiolyssnandet
AB Radiotjänst

Svensk nationell datatjänst

1943-03 - 1943-04
G004 Galluparkivet: Hushållens ättiksförbrukning
Skånska ättiksfabriken

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G005 Galluparkivet: Fem veckotidningars läsekretsar
Hemmets Journal

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G006 Galluparkivet: Det Bästa on the Swedish market
Det bästa

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G007 Galluparkivet: En undersökning för kooperativa förbundet
Kooperativa förbundet

Svensk nationell datatjänst

1944-03
G008 Galluparkivet: Konserverade livsmedel
Esseltes göteborgsindustrier

Svensk nationell datatjänst

1944-04
G009 Galluparkivet: Konsumtionen av kakao
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1944-04 - 1944-06
G010 Galluparkivet: En undersökning för Argus underkläder
a/b Argus

Svensk nationell datatjänst

1944-05
G011 Galluparkivet: Papper som ersättning för linne
Almedal-Dalsjöfors AB

Svensk nationell datatjänst

1944-06
G012 Galluparkivet: Buljongextrakt
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1944-06
G013 Galluparkivet: Den svenska urmarknaden
A.B. J.P. Brandt

Svensk nationell datatjänst

1944-06
G014 Galluparkivet: En spridningsundersökning av Icakuriren
Icakuriren

Svensk nationell datatjänst

1945-08
G015 Galluparkivet: Allmänhetens inställning till krushen
Tessab annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1944-09
G016 Galluparkivet: Pudermarknaden
AB Törnbloms annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1953-03
G017 Galluparkivet: En undersökning i Stockholm för Ovomaltine
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1944-09
G018 Galluparkivet: Radiolyssnarnas intresse för utsändningarna från U.S.A.
amerikanska legationen

Svensk nationell datatjänst

1944-10
G019 Galluparkivet: Några data om Veckorevyn och dess läskrets
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1944-11
G020 Galluparkivet: Cap snabblunch
AB Cap chokladfabrik

Svensk nationell datatjänst

1944-11
G021 Galluparkivet: Den förvärvsarbetande ungdomens sparande
Sveriges Postsparbank

Svensk nationell datatjänst

1944-11
G022 Galluparkivet: Korrespondensinstituten gallupanalys av deras rekrytering och konkurrenskraft
NKI-skolan

Svensk nationell datatjänst

1944-11
G023 Galluparkivet: En analys av filmpublikens smak med speciell hänsyn till Max Hansen och Gröna hissen
AB Europafilm

Svensk nationell datatjänst

1944-11
G024 Galluparkivet: Noter - tillgång och efterfrågan
Albert Bonniers förlag AB

Svensk nationell datatjänst

1945-01
G025 Galluparkivet: Intresset för Sanforisering
Borås Wäfveribolag

Svensk nationell datatjänst

1945-02
G026 Galluparkivet: Högerns tillbakagång
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-02
G027 Galluparkivet: Allmänheten och trafikkioskerna
Svenska Pressbyrån

Svensk nationell datatjänst

1945-03
G028 Galluparkivet: Barnkläder
Aktiv hushållning

Svensk nationell datatjänst

1945-03
G029 Galluparkivet: Provinspressen
Svenska provinspressens förening

Svensk nationell datatjänst

1945-04
G030 Galluparkivet: Fjorton tidskrifters läskretsar
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1945-04
G031 Galluparkivet: Hushåll utan telefon
Kungliga telegrafstyrelsen

Svensk nationell datatjänst

1945-04
G032 Galluparkivet: En spridningsundersökning av Icakuriren
Icakuriren

Svensk nationell datatjänst

1945-05
G033 Galluparkivet: Hur Amerikas röst avlyssnas i Sverige
American legation

Svensk nationell datatjänst

1945-06
G034 Galluparkivet: Konsumtion av sötsaker i Stockholm
Svenska choklad och konfektyrfabrikantföreningen, Stockholm

Svensk nationell datatjänst

1945-06
G035 Galluparkivet: En annonsseries observationsvärde
Svenska bankföreningen

Svensk nationell datatjänst

1945-07
G036 Galluparkivet: Shoppingvanor i Stockholm
AB Nordiska Kompaniet

Svensk nationell datatjänst

1945-09
G037 Galluparkivet: Språkstudier och korrespondensundervisning
NKI-skolan

Svensk nationell datatjänst

1945-09
G038 Galluparkivet: Reasons for decline in readership
Det bästa

Svensk nationell datatjänst

1945-09
G039 Galluparkivet: Regelbundna läsare av Hemmets veckotidning och Allas veckotidning
Allhem förlags A/B

Svensk nationell datatjänst

1945-10
G040 Galluparkivet: Allmänheten och kyrkan, Stockholm, Jönköping, Kramfors
Harriers bokförlag

Svensk nationell datatjänst

1945-10 - 1945-11
G041 Galluparkivet: Marknaden för Genol och Biolax
AB oxygenol

Svensk nationell datatjänst

1945-11
G042 Galluparkivet: Spik
AB Ödeborgs bruk

Svensk nationell datatjänst

1945-12
G043 Galluparkivet: En inventering av källare och vindar i HSB-fastigheter
HSB:s riksförbund

Svensk nationell datatjänst

1946-01
G044 Galluparkivet: Apelsinmarmelad
Marabou

Svensk nationell datatjänst

1946-01
G045 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av Göteborgs handels och sjöfartstidning
Göteborgs handelstidning AB

Svensk nationell datatjänst

1946-02
G046 Galluparkivet: Tillgången på kvinnlig arbetskraft i Mönsterås
Norrköpings bommulswäfveri AB

Svensk nationell datatjänst

1946-02
G047 Galluparkivet: Sex stockholmstidningars läskretsar
Dagens Nyheter

Svensk nationell datatjänst

1946-02 - 1946-04
G048 Galluparkivet: Marknaden för shampoo
AB R. Barlach

Svensk nationell datatjänst

1946-03
G049 Galluparkivet: Skattetrycket sett mot bakgrunden av socialreformerna
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-03
G050 Galluparkivet: Intresset för korrespondenskurser
NKI-skolan

Svensk nationell datatjänst

1946-03
G051 Galluparkivet: En detaljundersökning rörande lakansväv
Norrköpings bommulswäfveri AB

Svensk nationell datatjänst

1946-03
G052 Galluparkivet: Inköpsvanor för matfett
Herrsons annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1946-04
G053 Galluparkivet: Önskemål och smak i fråga om möbler
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-04
G054 Galluparkivet: Alkoholvanornas omfattning och karaktär
1944 års nykterhetskommitté

Svensk nationell datatjänst

1946-05 - 1946-06
G055 Galluparkivet: Näringsdrycker
Sigfrid Fjellander reklam

Svensk nationell datatjänst

1946-06 - 1946-07
G056 Galluparkivet: Marknaden för tandkräm
AB Sunlight

Svensk nationell datatjänst

1946-08
G057 Galluparkivet: Radions insats under valkampanjen 1946
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-09
G058 Galluparkivet: Sydsvenska dagbladet, Snällposten
Sydsvenska dagbladet, Snällposten

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G059 Galluparkivet: Kylskåp och dammsugare
AB Elektrolux

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G060 Galluparkivet: Paketerad jäst
Svenska jästfabriks AB

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G061 Galluparkivet: Tandkräm och Toalettvål
Kemisk-tekniska och livsmedelfabrikanters förening

Svensk nationell datatjänst

1946-12
G062 Galluparkivet: En bostadsenkät bland 266 arbetarfamiljer
Atlas Diesel

Svensk nationell datatjänst

1947-02
G063 Galluparkivet: Corn Flakes
Tessab annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1947-02
G064 Galluparkivet: Näringsdrycker
Malmö choklad och kofektfabriks AB

Svensk nationell datatjänst

1947-02 - 1947-03
G065 Galluparkivet: Bofors i folkmedvetandet
AB Bofors

Svensk nationell datatjänst

1947-03
G066 Galluparkivet: Barnfilmerna deras publik samt föräldraopinionen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-03 - 1947-04
G067 Galluparkivet: Elkaminer
Kungliga vattenfalls styrelsen

Svensk nationell datatjänst

1947-03 - 1947-04
G068 Galluparkivet: Det Bästa - A readership survey of the March and April 1947 issues
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-03 - 1947-04
G069 Galluparkivet: Opinioner rörande bensin och oljehandeln
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-04 - 1947-05
G070 Galluparkivet: Köpt och hemlagad saft i svenska hushåll
AB chokladfabriken Marabou

Svensk nationell datatjänst

1947-05
G071 Galluparkivet: Den kvinnliga arbetskraftreserven
Statens arbetsmarknadskommission

Svensk nationell datatjänst

1947-05
G072 Galluparkivet: Åtta landsortstidningars läsvärde
Högerpressens förening

Svensk nationell datatjänst

1947-06 - 1947-07
G073 Galluparkivet: En undersökning av faktorer som påverkar vissa varuinköp
1946 års kommitté för konsumentupplysning och kvalitetsforskning

Svensk nationell datatjänst

1947-06
G074 Galluparkivet: Inköpsvanor för skor
Malmö läderfabriks aktiebolag

Svensk nationell datatjänst

1947-06
G080 Galluparkivet: Studie av arbetskraftens rörlighet
Statens arbetsmarknadskommission

Svensk nationell datatjänst

1947-08
G083 Galluparkivet: Inköpsvanor för golvfernissa
Gumaelius annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1947-11
G084 Galluparkivet: Gasoline and motor oil a survey among Swedish motorists
Svenska Petroleum AB Standard

Svensk nationell datatjänst

1947-12
G085 Galluparkivet: Report on a survey among Swedish tractorowning farmers
Svenska Petroleum AB Standard

Svensk nationell datatjänst

1947-12
G086 Galluparkivet: Motalavalet
Högerns riksorganisation

Svensk nationell datatjänst

1947-12
G087 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av se
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1947-12
G088 Galluparkivet: Kunder och anställda
Nordlöfs skoaffärer i Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1948-04
G089 Galluparkivet: Husqvarna vapenfabrik och dess produkter
Gumaelius annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1948-08
G090 Galluparkivet: Studier på fritid deras inriktning och motiv
NKI-skolan

Svensk nationell datatjänst

1948-09
G091 Galluparkivet: Några preliminära huvudsiffror från statiska undersökningar verkställda av 1944 års nykterhetskommitté
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-09
G092 Galluparkivet: Förbrukningen av lackfärger
Tessab annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G093 Galluparkivet: Kvinnors användning av kosmetika
AB Hässle, Hässleholm

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G094 Galluparkivet: Allers läskrets och läsarintresse
Allers Familje-Journals tryckeri AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G095 Galluparkivet: Arbetstrivsel bland Esso-anställda
Svenska Petroleum AB Standard

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G096 Galluparkivet: Veckopressens spridning
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1948-10 - 1948-12
G097 Galluparkivet: Dagspressen i Stockholm
Stockholms-tidningen

Svensk nationell datatjänst

1948-11
G098 Galluparkivet: Textilindustriens good-will
Textilindustriens informationstjänst

Svensk nationell datatjänst

1948-10 - 1948-12
G099 Galluparkivet: Politiska opinioner under valkampanjen 1948
Svenska institutet för socialundersökningar

Svensk nationell datatjänst

1948-12
G100 Galluparkivet: Damernas värld nr 48/1949 bedömd av den kvinnliga läskretsen och provläsare
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1949-12
G101 Galluparkivet: Förbrukningen av industrifärger
AB Hässle, Hässleholm

Svensk nationell datatjänst

1949-01 - 1949-03
G102 Galluparkivet: Allmänheten och boken
Statens bokutredning

Svensk nationell datatjänst

1949-01 - 1949-02
G103 Galluparkivet: Året runt nr. 5 1949 intresset för tidskriftens olika element
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1949-03
G104 Galluparkivet: Märkesmedvetande om ylletyg
AB svenska yllekoncernen

Svensk nationell datatjänst

1949-04
G105 Galluparkivet: Läskretsen och Expressen
Kvällstidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1949-05
G106 Galluparkivet: Husmödrar om färsk frukt
Sveriges fruktimportförening

Svensk nationell datatjänst

1949-06
G107 Galluparkivet: Traktormarknaden
AB Nyköpings automobilfabrik

Svensk nationell datatjänst

1949-06 - 1949-07
G108 Galluparkivet: Äktenskap och skilsmässor
Svenska kyrkans diakonistyrelse

Svensk nationell datatjänst

1949-07
G109 Galluparkivet: Veckojournalen nr 40
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1949-10
G110 Galluparkivet: Förbrukningen av vitaminpreparat i Sverige
AB Ferrosan. Malmö

Svensk nationell datatjänst

1950-03
G111 Galluparkivet: När, var, hur
Bokförlaget forum AB

Svensk nationell datatjänst

1950-03
G112 Galluparkivet: Förbrukningen av halstabletter och pastiller
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB

Svensk nationell datatjänst

1950-04
G113 Galluparkivet: Fruit Salts in Sweden
Andrew fruit salts

Svensk nationell datatjänst

1950-04
G114 Galluparkivet: De politiska partierna efter valen 1950
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-11
G115 Galluparkivet: Förbrukningen av kosmetika
AB Hässle, Hässleholm

Svensk nationell datatjänst

1950-12
G117 Galluparkivet: Eftervalsundersökning 1952
Bondeförbundets riksorganisation

Svensk nationell datatjänst

1952-11
G118 Galluparkivet: Laundry blindtests
The procter and gamble CO.

Svensk nationell datatjänst

1953-05
G120 Galluparkivet: NK-kundernas allmänna inköpsvanor
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1953
G121 Galluparkivet: Svenska folkets tobaksvanor
AB svenska tobaksmonopolet

Svensk nationell datatjänst

1955-05
G122 Galluparkivet: Hushållsarbete och köksmaskiner
Elektrolux AB

Svensk nationell datatjänst

1956-09
G123 Galluparkivet: En undersökning av vissa gasförbrukningsvanor
Svenska gasverksföreningen

Svensk nationell datatjänst

1942-10 - 1942-11
G124 Galluparkivet: Brukar ni läsa veckotidningen Vi?
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1942-10
G125 Galluparkivet: En undersökning av tvålsituationen inom detaljhandeln
tekniska a/b Flora

Svensk nationell datatjänst

1942-09 - 1942-10
G126 Galluparkivet: A market investigation on the hudnut face powder
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G127 Galluparkivet: Vilka svenska porslinsfabriker känner ni till?
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1942-12
G128 Galluparkivet: En undersökning av bageribranchens inställning till vetemjöl i Göteborg
A/B Kvarnintressenter

Svensk nationell datatjänst

1943-01
G129 Galluparkivet: Hur länge sedan är det sedan ni åt fisk som huvudrätt?
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1943-02
G130 Galluparkivet: Allmänhetens inställning till boklån på bibliotek
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1943-05 - 1943-06
G131 Galluparkivet: Märkesvara och köpvanor i herrkonfektion
AB Gunnar Collijn

Svensk nationell datatjänst

1943-05
G132 Galluparkivet: Allmänhetens restaurangvanor
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1942-08
G133 Galluparkivet: Allmänhetens inställning till viss brandförsäkring
Svenska försäkringsföreningen

Svensk nationell datatjänst

1943-06
G134 Galluparkivet: Tidningsläsningen i Stockholm
Dagens Nyheter

Svensk nationell datatjänst

1943-10 - 1943-11
G136 Galluparkivet: Allmänhetens inställning till vissa skolfrågor
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1943-10 - 1943-12
G137 Galluparkivet: Olika spisbrödsmärkens gångbarhet i detaljhandeln
AB Gumaelius annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1943-12
G138 Galluparkivet: Sociologiska studier i Johannes församling i Stockholm
Församlingens kyrkliga myndigheter

Svensk nationell datatjänst

1943-12
G139 Galluparkivet: Kyrkliga intresset hos nyinflyttade Stockholmare
Församlingens kyrkliga myndigheter

Svensk nationell datatjänst

1943-12
G140 Galluparkivet: En undersökning enligt gallup-metoden av minnesvärdet hos Liv-Thules annonsering
Livförsäkrings AB Thule

Svensk nationell datatjänst

1943-01
G141 Galluparkivet: Om hövligheten på spårvagnar och bussar
AB Stockholms spårvägar

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G142 Galluparkivet: Användningen av bakpulver
AB chokladfabriken Marabou

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G143 Galluparkivet: En undersökning av skokonsumtionen
Svenska skofabrikantföreningen, svenska garveriidkareföreningen, Sveriges Skolhandlareförbund

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G144 Galluparkivet: En specialbearbetning av några frågor rörande arbetsmarknaden
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G145 Galluparkivet: En undersökning av viss trafikfrekvens på Kungsgatan och Avenyn i Göteborg
Oskar Baeckman, Stockholm

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G146 Galluparkivet: Hur korsord, Schackproblem, Serier och Följetång uppskattas av allmänheten
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1944-02
G152 Galluparkivet: En undersökning av hushållens köksutrustning, husmödrarnas hushållsvanor samt vissa förhållanden kring valet av köksspis i Stureby villasamhälle
Stockholms elektricitetsverk

Svensk nationell datatjänst

1944-03
G153 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av tidningen Vi
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1947-03 - 1947-04
G155 Galluparkivet: Tidningsläsarnas intresse för bioannonser och recensioner samt tecknade serier en undersökning i Jönköping, Huskvarna, Byarum och Bankeryd
Jönköpings posten

Svensk nationell datatjänst

1944-04
G156 Galluparkivet: En undersökning av husmödrarnas val av skurpulver jämte vissa därmed sammanhängande marknadsproblem
AB Sunlight

Svensk nationell datatjänst

1944-04
G159 Galluparkivet: 463 Ovomaltine-förbrukare i Stockholm
A.S. Dr. Wander, Köpenhamn

Svensk nationell datatjänst

1944-05
G166 Galluparkivet: Några data om veckopressens läskrets
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1944-12
G169 Galluparkivet: Stockholmstidningen och Aftonbladet
Stockholmstidningen, Aftonbladet

Svensk nationell datatjänst

1944-12
G170 Galluparkivet: Icakuriren
Icakuriren

Svensk nationell datatjänst

1945-11
G171 Galluparkivet: Rapport över försök att mäta allmänhetens uppfattning om skäl som är avgörande för val av inköpsställen för livsmedel och skor
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-11
G172 Galluparkivet: Idrottsintresse och tippning i Sverige
AB tipstjänst

Svensk nationell datatjänst

1948-01
G173 Galluparkivet: Voice of America
American institute of public opinion

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G174 Galluparkivet: Barnuppfostran
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-02
G175 Galluparkivet: Inställningen till kristendomen och kyrkan
Svenska kyrkans diakonistyrelses byrå

Svensk nationell datatjänst

1948-07
G176 Galluparkivet: Zebra-kampanjen och sparandet
Sparfrämjandet

Svensk nationell datatjänst

1948-05 - 1948-06
G177 Galluparkivet: Radioapparaterna i Göteborg en undersökning angående märkesfördelning, årsmodeller, m.m.
Svenska AB Philips och Svenska radio AB

Svensk nationell datatjänst

1948-03
G178 Galluparkivet: De vuxnas vardagsvanor
AB Radiotjänst

Svensk nationell datatjänst

1947-10
G179 Galluparkivet: Marknadsundersökningen av användning och tillgång av kaffeersättning
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1942-04
G180 Galluparkivet: Förvärvsarbetande kvinnors hemarbete
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-08
G181 Galluparkivet: Tvättmedlet Zex
Firma Jakob Versteeghs

Svensk nationell datatjänst

G182 Galluparkivet: Garderobsinventering och klädinköp + komplement
H. Schücks Enka & co. AB

Svensk nationell datatjänst

1952-09
G183 Galluparkivet: Political stapel scales questions
American institute of public opinion Princetown, N.J.

Svensk nationell datatjänst

1953-09
G184 Galluparkivet: Svenska folkets matvanor
AB Hässle-tika

Svensk nationell datatjänst

1954-04
G186 Galluparkivet: Radiolistening in Sweden to American broadcasts
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-02
G188 Galluparkivet: Avbetalningsköp
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1945-02
G189 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning för Icakuriren
Icakuriren

Svensk nationell datatjänst

1945-02
G190 Galluparkivet: Riks-Sara och motboken
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-02
G192 Galluparkivet: Läsning av ortstidningar och storstadstidningar
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-03
G193 Galluparkivet: Förekomsten av kokböcker
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-05
G194 Galluparkivet: Förekomsten av symaskiner
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-05
G195 Galluparkivet: Förekomsten av radio
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-05
G196 Galluparkivet: Partipolitiska utvecklingen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-09 - 1946-10
G197 Galluparkivet: Partipolitiska utvecklingen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G198 Galluparkivet: Reklamfilmprövning i Rättvik
AB Europafilm

Svensk nationell datatjänst

1946-05 - 1946-06
G199 Galluparkivet: Försäljningen i Sverige av fabriksnya motorcyklar och lättviktare
British export trading research Org. (Betro)

Svensk nationell datatjänst

1946-06
G200 Galluparkivet: Möbler och leksaker
AB Alga

Svensk nationell datatjänst

1946-06
G201 Galluparkivet: En undersökning rörande namnet Heering
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-06
G202 Galluparkivet: Stockholmsvalet
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-06 - 1946-08
G203 Galluparkivet: Bör fabrikanten eller delajhandlaren bestämma priset? Kan ni avstå från ransoneringskuponger till Europahjälpen?
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-06
G204 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av Allers
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-06
G205 Galluparkivet: Bakpulver
Annonsbyrån Svea AB

Svensk nationell datatjänst

1946-07
G206 Galluparkivet: Blondex
Sta-Blond Laboratories Ltd, London

Svensk nationell datatjänst

1946-08
G207 Galluparkivet: Rakblad
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-08
G208 Galluparkivet: Emmaljunga
Emmaljunga barnvagnsfabrik, Emmaljunga

Svensk nationell datatjänst

1946-08
G209 Galluparkivet: Läskedrycker
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-08
G210 Galluparkivet: Preliminär rapport över reklamfilmprövning i Katrineholm
AB Europafilm

Svensk nationell datatjänst

1946-08 - 1946-12
G211 Galluparkivet: En undersökning för AB Europafilm
AB Europafilm

Svensk nationell datatjänst

1946-10
G212 Galluparkivet: Specialartiklar för tidningen Vi
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G213 Galluparkivet: Tillgången på kvinnlig arbetskraft i Aspudden och Hägersten
AB L.M Eriksson

Svensk nationell datatjänst

1946-10
G214 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G215 Galluparkivet: Vem är bäst - kvinnan eller mannen?
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1946-11
G216 Galluparkivet: Traktorer och lantbruksmaskiner bland lantbrukare i Värmland
AB Bolinder-Munktell

Svensk nationell datatjänst

1947-05
G217 Galluparkivet: Skördegarn
AB Wahlbecks fabriker i Linköping

Svensk nationell datatjänst

1947-02
G218 Galluparkivet: Biopubliken och reklamfilm
AB Europafilm

Svensk nationell datatjänst

1947-01 - 1947-02
G219 Galluparkivet: Svenska jästfabriken
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-03
G220 Galluparkivet: Veckotidningen Vi, läsvärdesundersökning
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1947-03 - 1947-04
G221 Galluparkivet: Vi och läskretsen
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1947-04
G222 Galluparkivet: Jordbrukaropinionen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-04
G223 Galluparkivet: En enkät bland 100 arbetare på Good-Year fabriken i Norrköping
Good year gummi fabriks AB

Svensk nationell datatjänst

1947-04
G224 Galluparkivet: Reklamfilmprövning i Rättvik
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-04
G225 Galluparkivet: Dagens Nyheters småannonser
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-09
G226 Galluparkivet: Intresset för elektriska rakmaskiner
AB Bofors, nobelkrut

Svensk nationell datatjänst

1947-10
G227 Galluparkivet: Allmänheten och kioskhandeln
Sveriges kioskidkares riksförbund

Svensk nationell datatjänst

1947-09
G228 Galluparkivet: Trafikkioskerna
Svenska pressbyrån

Svensk nationell datatjänst

1947-09 - 1947-12
G229 Galluparkivet: Minneseffekten av en reklamfilm
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-11
G230 Galluparkivet: Ovomaltine
Wahl Asmussen AB

Svensk nationell datatjänst

1947-10
G231 Galluparkivet: Frågeundersökning inom Holmens bruk textilavdelning
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947-10
G232 Galluparkivet: A report on the knowledge of sanforized in Sweden
young & rubicam ltd, London

Svensk nationell datatjänst

1948-03
G233 Galluparkivet: Expressens bioannonser
Tidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1948-01
G235 Galluparkivet: Veckopress och omslagspapper
Vectu, veckopressens tidningsutgivarförening

Svensk nationell datatjänst

1947-10
G236 Galluparkivet: Året 1945
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-11
G237 Galluparkivet: Förmögenheter och sparande under kriget
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-09
G238 Galluparkivet: Vardagskostym och vinterkappa
Svenska Reklamföreningen

Svensk nationell datatjänst

1945-12
G239 Galluparkivet: Marknaden för mjölksyra
Stora kopparbergs bergslags AB

Svensk nationell datatjänst

1945-12
G240 Galluparkivet: Provinspressen
Svenska provinspressens förening

Svensk nationell datatjänst

1945-07
G242 Galluparkivet: Om köväntan på posten och systemet
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-06
G243 Galluparkivet: Choklad och konfekt
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-06
G244 Galluparkivet: En avverkningsprognos för sydöstra Sveriges Skogsägareförenings förbund
Sydöstra Sveriges skogsägareförenings förbund

Svensk nationell datatjänst

1945-06
G246 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av 3 tidningar i Norrköping
Norrköpings tidning, Östergötlands dagblad och Östergötlands folkblad

Svensk nationell datatjänst

1945-11
G247 Galluparkivet: Rökning på spårvagnar i stadstrafik
AB Stockholms spårvägar

Svensk nationell datatjänst

1945-09
G248 Galluparkivet: Gallupundersökning om gallup
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1945-09
G249 Galluparkivet: Namnet Philips i allmänhetens medvetande
Svenska AB Philips

Svensk nationell datatjänst

1946-01
G250 Galluparkivet: En läsundersökning för Se och Vårt hem
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1946-01
G251 Galluparkivet: Enkätundersökning bland svenska kolimportörers förenings medlemmar
S.K.I.F.s medlemmar

Svensk nationell datatjänst

1946-01
G252 Galluparkivet: Dalregementet
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-01
G253 Galluparkivet: Läsvärdesundersökning Vårt Hem
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1946-02
G254 Galluparkivet: Konsumtionsvanor för majsflingor 219 husmödrar i Stockholm
Tessab annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1946-02
G255 Galluparkivet: Inköpsvanor för tandborstar
Törnbloms annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1946-03
G256 Galluparkivet: Trafiken och kvinnan i politiken
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1946-03
G257 Galluparkivet: En undersökning om tidskriften tegel
Tidskriften Tegel

Svensk nationell datatjänst

1946-04
G258 Galluparkivet: Guldsmedsaffärerna i Gävle
A.U. Wahlbergs guldsmedsaffär

Svensk nationell datatjänst

G259 Galluparkivet: Konsumtionsvanor för matolja en undersökning bland 150 husmödrar
AB Törnbloms annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1946-02
G260 Galluparkivet: PM angående riskundersökning för svenska tobaksmonopolet
AB svenska tobaksmonopolet

Svensk nationell datatjänst

1948-11
G261 Galluparkivet: Radions religiösa program
Radiotjänst AB

Svensk nationell datatjänst

1948-11
G262 Galluparkivet: Radions morgonprogram och jordbruksprogram
Radiotjänst AB

Svensk nationell datatjänst

1948-11
G263 Galluparkivet: Stockholms Tidningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-11
G264 Galluparkivet: Kvällstidningarnas läsare
Expressen, Aftonbladet

Svensk nationell datatjänst

1948-11
G265 Galluparkivet: Radioundersökningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-12
G266 Galluparkivet: Esso tjänstemän
Esso

Svensk nationell datatjänst

G267 Galluparkivet: Textilundersökning preliminära siffror
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-05
G268 Galluparkivet: Svensk saltsill i Norrland
Aktiebolaget Amega, Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1948-12
G269 Galluparkivet: Kännedomen om de största bomullsväverierna
Borås wäfveri AB

Svensk nationell datatjänst

1948-08
G270 Galluparkivet: Läskrets och läsarintressen Allers
Allers Familej-Journals tryckeri AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G271 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-05 - 1948-06
G272 Galluparkivet: Amerikanska radion
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G273 Galluparkivet: Esso
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G274 Galluparkivet: Allers
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G275 Galluparkivet: Allmänheten och tidskriftsnamn
Malmö handelstryckeri

Svensk nationell datatjänst

1948-05
G276 Galluparkivet: Förprövning av inledning till reklamfilm för Dagens Nyheter på biografen Rita
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-05
G277 Galluparkivet: En undersökning bland båtvarv och rörledningentrerprenörer rörande tätningsmedel
Wahl Asmussen AB

Svensk nationell datatjänst

1948-03
G278 Galluparkivet: Bör radioprogrammet ändras efter en större trafikolycka?
AB Radiotjänst

Svensk nationell datatjänst

1948-07
G279 Galluparkivet: Tandkräm på svenska marknaden
Firma Jod-kaliklora fabriken

Svensk nationell datatjänst

1949-11
G280 Galluparkivet: Guldsmedsundersökningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-11
G281 Galluparkivet: 99 firmor om presseningsmarknanden i Sverige
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-11
G282 Galluparkivet: En provundersökning omfattande 76 intervjuer beträffande allmänhetens inställning till guld- och silvervaror
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-10
G283 Galluparkivet: Dieselmotorer
Dieselpower

Svensk nationell datatjänst

1949-09 - 1949-10
G284 Galluparkivet: Först en Pommac…
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-08
G285 Galluparkivet: Tandbergsboxningen i radio
AB Radiotjänst

Svensk nationell datatjänst

1949-08
G286 Galluparkivet: Pertinent statistics about the commercial districts of Borås
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1950
G287 Galluparkivet: Grängensbergsbesparandet gillas av de flesta
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G288 Galluparkivet: Konst och idrott
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-08
G289 Galluparkivet: Idrottspubliken i Malmö 1950
Sydsvenska Dagbladet

Svensk nationell datatjänst

1950-05
G290 Galluparkivet: Annonserna i Expressen
Kvällstidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1950-05
G291 Galluparkivet: Konstintresse och konstsmak
Sydsvenska Dagbladet

Svensk nationell datatjänst

1950-05
G292 Galluparkivet: Personalen och svenska lifförsäkringsbolaget
Svenska lifförsäkringsbolaget

Svensk nationell datatjänst

1950-05
G293 Galluparkivet: Tidningen Vi och läskretsen, del II
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1950-03
G294 Galluparkivet: Pommacannons
Fructus fabriker AB

Svensk nationell datatjänst

1950-03
G295 Galluparkivet: Brödförsäljning i Malmö
Aktiebolaget S. Gumaelius annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1950-03
G296 Galluparkivet: Åhlén och Holm
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-03
G297 Galluparkivet: Det bästas läsekrets
Readers Digest AB

Svensk nationell datatjänst

1950-02
G298 Galluparkivet: Husgerådsmarknaden
AB Svenska metallverken Skultunaverken

Svensk nationell datatjänst

1950-02
G299 Galluparkivet: Yllemärken
Svenska yllekoncernen AB

Svensk nationell datatjänst

1950-02
G300 Galluparkivet: Spritvanor och bilkörning
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Svensk nationell datatjänst

1949-09
G301 Galluparkivet: Konst och idrott
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-05
G302 Galluparkivet: Tidningen Vi och läskretsen, del I
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1950-02
G303 Galluparkivet: Pommac provundersökningens resultat
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950
G304 Galluparkivet: Vägmärken
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-06
G305 Galluparkivet: Försäljningen av mors blomma
Röda korset

Svensk nationell datatjänst

1949-06
G306 Galluparkivet: Allmänheten och tidskriftsnamn
Malmö handelstryckeri

Svensk nationell datatjänst

1948-06
G307 Galluparkivet: Allers och läskretsen
Allers Familej-Journals tryckeri AB

Svensk nationell datatjänst

1949-04
G308 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-03
G309 Galluparkivet: Kännedomen om Esso-märket
Svenska Petroleum AB Standard

Svensk nationell datatjänst

1949-04
G310 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-04
G311 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-02
G312 Galluparkivet: En undersökning angående rostskyddsmedel i 230 hushåll
AB Tikanin

Svensk nationell datatjänst

1949-02
G313 Galluparkivet: Opinionsfrågor om tidningen Vi
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-02
G314 Galluparkivet: Åsikter om bankernas annonser och kundtjänst
Skandinaviska banken AB

Svensk nationell datatjänst

1949-02
G315 Galluparkivet: Stockholmspälsmarknad
Aktiebolaget Oskar Wigen, Tranås

Svensk nationell datatjänst

G316 Galluparkivet: Försäljningen av flytande malpreparat
Klärre och Co AB

Svensk nationell datatjänst

1949-01
G317 Galluparkivet: Propagandan inför 1950 års val
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-11
G318 Galluparkivet: Flygbuller och dess inverkan på trivseln i vissa stadsdelar i Norrköping
Hälsovårdsnämden i Norrköping

Svensk nationell datatjänst

1950-11
G319 Galluparkivet: Metod för valprognos
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-05
G320 Galluparkivet: Damm i Skövde
AB Gullhögens bruk

Svensk nationell datatjänst

1950-10
G321 Galluparkivet: Malpreparat
Klärre och Co AB

Svensk nationell datatjänst

1950-10
G322 Galluparkivet: 305 Ovomaltinekonsumenter i Göteborg och Hälsingborg
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-10
G323 Galluparkivet: Tandvårdsfrågor
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-09
G324 Galluparkivet: Pommac och Orangia
Fructus fabriker AB

Svensk nationell datatjänst

1950-08
G325 Galluparkivet: När var hur
Bokförlaget forum AB

Svensk nationell datatjänst

1950-08
G326 Galluparkivet: Flygbolag och resebyråer
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-07
G327 Galluparkivet: Textilundersökning
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948
G328 Galluparkivet: Marknaden för insektsbekämpningsmedel i södra och mellersta Sverige
AB Ferrosan. Malmö

Svensk nationell datatjänst

1950-07
G329 Galluparkivet: Märkespreferensen för saft
AB Marabou

Svensk nationell datatjänst

1950-06
G330 Galluparkivet: Eftervalsundersökningar
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950
G331 Galluparkivet: Icakurirens läsekrets spridningsundersökning
Ica Kuriren

Svensk nationell datatjänst

1950-06
G332 Galluparkivet: Reklamundersökning
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-06
G333 Galluparkivet: Reklamens Good Will
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1950-06
G334 Galluparkivet: En enquete bland läkare angående annonsering av receptfria läkemedel
AB Hässle-tika

Svensk nationell datatjänst

1951-01 - 1951-02
G335 Galluparkivet: Förbrukningen av halstabletter och pastiller
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB

Svensk nationell datatjänst

1951-02
G336 Galluparkivet: Läkerol
F. Ahlgrens tekniska fabrik AB

Svensk nationell datatjänst

1951-02
G337 Galluparkivet: Förbrukningen av vitaminpreparat
AB Ferrosan. Malmö

Svensk nationell datatjänst

1951-02
G338 Galluparkivet: Folksam
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1951-03
G339 Galluparkivet: Företaget-Förnöjsamheten-fritiden
Folksam Stockholm

Svensk nationell datatjänst

1951-03
G340 Galluparkivet: Spridningsundersökning för Vårt hem
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1951-03
G341 Galluparkivet: Efterrätter
Cap Chokladfabriks AB

Svensk nationell datatjänst

1951-03
G342 Galluparkivet: Majonäskonsumtionen i Stockholm
AB Törnbloms annonsbyrå, AB Reymersholms livsmedel

Svensk nationell datatjänst

1951-03
G343 Galluparkivet: Butiksinventering av vissa kosmetika och hushållsartiklar
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1951-07
G344 Galluparkivet: Spridningsundersökning för Hemmets Journal
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1951-04 - 1951-05
G345 Galluparkivet: Vad brukar husmödrarna tvätta sina fönster med?
AB Frigus

Svensk nationell datatjänst

1951-09
G346 Galluparkivet: Linne i 757 svenska hushåll
Almedal-Dalsjöfors AB

Svensk nationell datatjänst

1951-11
G347 Galluparkivet: Identification of the trade mark Sanfor in Sweden
Herrsons annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1951-12
G348 Galluparkivet: Cykelmarknaden i Sverige
AB cykelfabriken Monark

Svensk nationell datatjänst

G349 Galluparkivet: Gångtrafikräkning i hörnet Drottninggatan-Klarabergsgatan
AB Knut A.K. Wennerström

Svensk nationell datatjänst

1951-12
G350 Galluparkivet: Julgransbelysningar + tabellbilaga
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1952-01
G351 Galluparkivet: Marknaden för herrhattar + tabellbilaga
Karlskrona Hattfabriks AB

Svensk nationell datatjänst

1952-02
G352 Galluparkivet: Reklam och försäljningsfrågor i konfektionsbranchen
Svenska yllekoncernen AB

Svensk nationell datatjänst

1952-03
G353 Galluparkivet: Hushållsstatistik om Vecko Journalens prenumeranter x3
Åhlén & Åkerlund förlag

Svensk nationell datatjänst

1952-03 - 1952-04
G354 Galluparkivet: Postverkets adressreform
Postverket

Svensk nationell datatjänst

1952-03 - 1952-04
G355 Galluparkivet: Kaffekonsumtionen i Sverige
Annonsbyrån Svea AB

Svensk nationell datatjänst

1952-03
G356 Galluparkivet: Eau de Cologne
AB oxygenol

Svensk nationell datatjänst

1952-04 - 1952-06
G357 Galluparkivet: TS undersökning
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1952-05
G358 Galluparkivet: Konserver i hushållen 500 husmödrar svarar
Kvällstidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1952-09
G359 Galluparkivet: Den svenska mannens garderob
AB Nyberg

Svensk nationell datatjänst

1952-10
G360 Galluparkivet: NK Entréundersökning
AB Nordiska Kompaniet

Svensk nationell datatjänst

1953-05
G361 Galluparkivet: Hedlund bort ur regeringen?
Kvällstidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1953-07
G362 Galluparkivet: En provundersökning bland icke NK-kunder
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G363 Galluparkivet: Fruktsalt
Cederoths tekniska fabrik

Svensk nationell datatjänst

G364 Galluparkivet: Cap:s nya diskställ
Cap Chokladfabriks AB

Svensk nationell datatjänst

G365 Galluparkivet: Alkoholinköp under sommaren 1953
Kommittén för motverkande av missbruk vid övergång till friare spritförsäljning

Svensk nationell datatjänst

1953-10
G366 Galluparkivet: Pudermarknaden
A.-B. Sunlight

Svensk nationell datatjänst

1944-09
G367 Galluparkivet: Stockholms stads badhusundersökning
Stockholm stads idotts och friluftstyrelse

Svensk nationell datatjänst

1953-06
G368 Galluparkivet: Observationsvärdet av Stockholms spårvägars flaggor
Svenska BP olje AB

Svensk nationell datatjänst

1952-05
G369 Galluparkivet: Inventering i hälsokostaffärer av fria läkemedel
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1953-05 - 1953-06
G370 Galluparkivet: Opinionen om boxning
Kvällstidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1952-05
G371 Galluparkivet: Testundersökning om kosmetikapreparat
AB Hässle

Svensk nationell datatjänst

1953-08
G372 Galluparkivet: Tryckkokare
AB moderna kök

Svensk nationell datatjänst

1953-09
G373 Galluparkivet: Det bästa och bilägarna
Det bästa

Svensk nationell datatjänst

1953-09
G374 Galluparkivet: Marknaden för halstabletter, halspreparat och vitaminpreparat
AB Hässle

Svensk nationell datatjänst

1953-09
G375 Galluparkivet: Borås Pertinent statistics about the commercial district of Borås
AB S. Gumaelius annonsbyrå, Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1953
G376 Galluparkivet: The knowledge of Wales in Sweden
British institute of public opinion

Svensk nationell datatjänst

1953-10
G377 Galluparkivet: Tvättmedelsmarknaden i Norrköping
AB annonsbyrån Hugo Krantz, Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1953-10
G378 Galluparkivet: Swedish travel abroad
Air France

Svensk nationell datatjänst

1953-10
G379 Galluparkivet: Slogan-text-test
The procter and gamble CO.

Svensk nationell datatjänst

G381 Galluparkivet: Populärpressanalys angående TS
Tidningsstatistik AB

Svensk nationell datatjänst

1953-11
G382 Galluparkivet: TS läskretsanalys rörande veckotidningar
Tidningsstatistik AB

Svensk nationell datatjänst

1953-11 - 1954-10
G383 Galluparkivet: Washing method study Sweden 1953
The procter and gamble company, Cincinnati Ohio, U.S.A.

Svensk nationell datatjänst

1953
G384 Galluparkivet: Marknaden för vanliga kokkärl del 1
AB kungsörs bleckkärlsfabrik

Svensk nationell datatjänst

1953-12
G385 Galluparkivet: Marknaden för vanliga kokkärl del 2
AB kungsörs bleckkärlsfabrik

Svensk nationell datatjänst

1953-12
G386 Galluparkivet: Arbete och fritid del 1
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

Svensk nationell datatjänst

1953-12
G387 Galluparkivet: Arbete och fritid del 2
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund

Svensk nationell datatjänst

1953-12
G388 Galluparkivet: Stockholmarnas konsumtion och inköpsvanor av ägg
Gräsnäs äggexport

Svensk nationell datatjänst

1954-02
G389 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-02
G390 Galluparkivet: Marknaden för Fenom
Annonsbyrån Hugo Krantz

Svensk nationell datatjänst

G391 Galluparkivet: Marknaden för ett nytt trötthetsmedel
AB Hässle-Tika

Svensk nationell datatjänst

1954-02
G392 Galluparkivet: Kännedomen om International Harvesters reklamfigur
AB international harvester company

Svensk nationell datatjänst

1954-02
G393 Galluparkivet: Marknaden för trådspik i Sverige
Sveriges trådspikfabrikanters förening

Svensk nationell datatjänst

1954-02 - 1954-04
G394 Galluparkivet: Sötningsmedel
Distrubitions AB Kemiska produkter

Svensk nationell datatjänst

1954-06
G395 Galluparkivet: Schamponeringsmedel
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-06
G396 Galluparkivet: The use of cosmetics in Sweden
J. Walter Thompson company ltd, London

Svensk nationell datatjänst

1954-06
G397 Galluparkivet: Förekomsten av tvättmaskiner
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-06
G398 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-06
G399 Galluparkivet: Förekomsten av läppstift och nagellack
Parfymeri ASEA A/B

Svensk nationell datatjänst

1954-06
G400 Galluparkivet: Inställningen i frågan om rättssäkerheten i Sverige samt till skolutbildningen
Tidningen Expressen

Svensk nationell datatjänst

1954-05 - 1954-06
G401 Galluparkivet: Inställningen till frågor om folkomröstningar samt till medlemskap i statskyrkan
Dagens Nyheter

Svensk nationell datatjänst

1954-05 - 1954-06
G402 Galluparkivet: Cola drycker
The kitty kola company ltd, London

Svensk nationell datatjänst

1954-03
G403 Galluparkivet: Detektivromaner
AB Törnbloms annonsbyrå

Svensk nationell datatjänst

1954-05 - 1954-06
G404 Galluparkivet: Marknaden för tape
Distrubitions AB Kemiska produkter

Svensk nationell datatjänst

1954-05
G405 Galluparkivet: Förekomsten av cyklar
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-10
G406 Galluparkivet: Fruktsalt
AB Hässle-tika

Svensk nationell datatjänst

1954-08
G407 Galluparkivet: Vilka reformer vill allmänheten helst se genomförda?
Dagens Nyheter

Svensk nationell datatjänst

1954-08
G408 Galluparkivet: Gallups politiska index
Högerns riksorganisation

Svensk nationell datatjänst

1954-08
G409 Galluparkivet: Kapitalvaruindex, kylskåpsdelen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-10
G410 Galluparkivet: Kapitalvaruindex, personbilsdelen
AB Volvo Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1954-10
G411 Galluparkivet: Kapitalvaruindex, dammsugardelen
Elektrolux svenska försäljnings AB

Svensk nationell datatjänst

1954-10
G412 Galluparkivet: Preliminär rapport över förekomsten av tvättmaskiner
AB Evalet

Svensk nationell datatjänst

1954-08
G413 Galluparkivet: Kapitalvaruindex, tvättmaskinsdelen
Elektrolux svenska försäljnings AB

Svensk nationell datatjänst

1954-10
G414 Galluparkivet: Populärpressanalys, andra etappen
Tidningsstatistik AB

Svensk nationell datatjänst

1954-10
G415 Galluparkivet: TS läsvaneundersökning beträffande dagspress
Tidningsstatistik AB

Svensk nationell datatjänst

1955
G416 Galluparkivet: Planerade köp bland cyklar,mopeder, motorcyklar
AB cykelfabriken Monark

Svensk nationell datatjänst

1955
G417 Galluparkivet: Förbrukningssättet av Wafers
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1955-01
G418 Galluparkivet: Isabella
AB annonsbyrån Hugo Krantz, Göteborg

Svensk nationell datatjänst

1955-10
G419 Galluparkivet: Corn flakes
Tessab annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1955-11
G420 Galluparkivet: Blötläggning av stortvätt och veckotvätt
AB Fenom

Svensk nationell datatjänst

1955-11
G421 Galluparkivet: Gallups populärpressanalys 1956
Sven Rygaards annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1956-04
G422 Galluparkivet: Polish
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1956-01 - 1956-02
G492 Galluparkivet: En detaljist-undersökning för China-lack
Tessab annonsbyrå AB

Svensk nationell datatjänst

1948-07
G493 Galluparkivet: Radiolistening in France, Italy, Finland and Sweden
Columbia University, Communications division, Bureau of applied social research

Svensk nationell datatjänst

G494 Galluparkivet: En gallupundersökning om Sovjet och Västtyskland
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G495 Galluparkivet: Trafikproblem
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

G496 Galluparkivet: Husmoderssemestern
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

G497 Galluparkivet: Gallups politiska index
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1954-08
G498 Galluparkivet: Listening to foreign broadcasting in Sweden
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1949-10 - 1949-12
G499 Galluparkivet: Läskretsundersökning för tidningen Vi
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

1947-03 - 1947-04
G500 Galluparkivet: Operans publik
Kungliga teaterns kansli

Svensk nationell datatjänst

1949-04 - 1949-05
G501 Galluparkivet: Annonsprövning av Göteborgs-Tidningen
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1948-10
G502 Galluparkivet: Möbelhandeln Landskrona
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1946-05
G503 Galluparkivet: Vi och läskretsen
Veckotidningen Vi

Svensk nationell datatjänst

G504 Galluparkivet: En läsvärdesundersökning av SE
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947
G505 Galluparkivet: Observationsvärdena av vissa annonser i SE, nr 39
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1947
G506 Galluparkivet: Läsvärdet för tidningarna Det Bästa, Allt, Vecko-journalen och Vecko-revyn
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

1944
G507 Galluparkivet: Raktvål och rakkräm
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G508 Galluparkivet: Annonsundersökningen juli 1945
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G509 Galluparkivet: Goodwillannonsering för försäkringsmän
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G510 Galluparkivet: Motionsgymnastiken och väderleksrapporten
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G511 Galluparkivet: Husmödrar om Sirius champinjonsoppa
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G512 Galluparkivet: Märkesvaruindex
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G513 Galluparkivet: Diskskyltar
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G514 Galluparkivet: Radiotjänst 1948
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

G515 Galluparkivet: Radioundersökning augusti 1952
Svenska Gallupinstitutet AB

Svensk nationell datatjänst

  Laddar