Webbkarta

Lista över partier

Centerpartiet, (c)

Dokument: 40
Bondeförbundet bildades formellt 1913 och gick 1921 samman med det 1915 bildade Jordbrukarnas Riksförbund till ett parti under namnet Bondeförbundet. Partiet bytte 1943 namn till Landsbygdspartiet Bondeförbundet, 1957 till Centerpartiet-Bondeförbundet och 1958 till sitt nuvarande namn, Centerpartiet.

Feministiskt initiativ (Fi)

Dokument: 1
Feministiskt initiativ (Fi eller F!) är en svensk feministisk organisation, bildad i april 2005, som sedan riksdagsvalet 2006 kandiderat som politiskt parti i val till riksdagen, flera landsting och kommuner, och till Europaparlamentet.

Folkpartiet liberalerna, (fp)

Dokument: 40
Grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902 (nuvarande partinamn infördes 1990) 1902 uppstod det första liberala rikspartiet, Frisinnade landsföreningen, som i riksdagen hade sin motsvarighet i Liberala samlingspartiet. Motsättningar i frågan om alkoholförbud ledde 1923 till att förbudsmotståndarna bröt sig ur Frisinnade landsföreningen och bildade Sveriges liberala parti. Valet 1932 medförde röstförluster för både liberaler och frisinnade, vilket ledde till en debatt om återförening av de båda partierna. I augusti 1934 förverkligades sammanslagningen i och med bildandet av Folkpartiet.

Jordbrukarnas riksförbund

Dokument: 2
Politiskt parti 1915–21 bildades på årsdagen av bondetåget. Partiet kom in i riksdagen 1917, och gick1921 samman med dåvarande Bondeförbundet (Centerpartiet).

Kristdemokraterna, (Kd)

Dokument: 9
Representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996. Partiets bildades 1964 (då med namnet Kristen demokratisk samling). I valet 1985 hade partiet valteknisk samverkan med Centerpartiet, vilket gav ett mandat i riksdagen (Alf Svensson). Denna samverkan kom dock att omfatta endast en mandatperiod.

Lantmanna- och borgarepartiet

Dokument: 1
Högerinriktat riksdagsparti i andra kammaren 1912–34, bildat genom sammanslagning av Lantmannapartiet och Nationella framstegspartiet. Partiet förde en industriellt sinnad moderat-konservativ politik och var från 1914 andra kammarens näst största part.och kom med tiden att allt närmare samverka med Första kammarens nationella parti och de båda grupperingarna gick 1935 samman i Högerns riksdagsgrupp. Se vidare Moderata samlingspartiet.

Lantmannapartiet

Dokument: 2
Parti i riksdagens andra kammare, grundat 1867. År 1912 förenades det med Nationella framstegspartiet till Lantmanna- och borgarepartiet.

Liberala samlingspartiet

Dokument: 2
Riksdagsparti 1900–23. Liberala samlingspartiet bildades av liberala riksdagsledamöter och hade som främsta mål att genomföra allmän rösträtt. Meningsmotsättningar kring kravet på spritförbud ledde 1923 till sprängning av partiet liksom av partiorganisationen Frisinnade landsföreningen.

Miljöpartiet de Gröna, mp

Dokument: 9
Politiskt parti med rötter i den s.k. alternativ- och miljörörelsen, bildat 1981, med namnet Miljöpartiet. Kom in i riksdagen1988. Vid valet 1991 slogs partiet ut ur riksdagen, men återkom 1994.

Moderata samlingspartiet (m)

Dokument: 40
Partiet grundades 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet. Bytte 1938 namn till Högerns riksorganisation och 1952 till Högerpartiet, och fick sitt nuvarande namn 1969.

Ny demokrati, (Nyd)

Dokument: 1
Partiet grundades 1991 var representerat i riksdagen 1991–94. Partiet fick i 1994 års val 1,4 % av rösterna och försvann därmed från den politiska scenen.

Sverges kommunistiska parti, Höglundarna

Dokument: 1
Partiutbrytning som var fristående från den kommunistiska internationalen.

Sverges kommunistiska parti, Kilbommarna

Dokument: 1
Karl Kilboms fraktion som, i motsats till resten av partiet, var fristående från Moskva

Sverges socialdemokratiska vänsterparti

Dokument: 1
Vänstersocialistiskt parti, bildat i maj 1917 sedan Socialdemokraterna splittrats vid sin kongress i februari samma år. Partiet, som vid sin tillkomst förfogade över 15 riksdagsledamöter, var mycket heterogent och kom snart att splittras sedan majoriteten, ledd av Zeth Höglund och Karl Kilbom, 1919 anslutit det till Komintern, den kommunistiska internationalen. Två år senare accepterade samma majoritet de s.k. 21 Moskvateserna och ändrade partinamnet till Sverges kommunistiska parti (Sektion av Kommunistiska Internationalen), numera Vänsterpartiet. Minoriteten behöll det gamla namnet och stadgarna och återförenades med Socialdemokraterna 1923.

Sverigedemokraterna (SD)

Dokument: 2
Sverigedemokraterna (förkortas SD) är ett politiskt parti i Sverige grundat 1988, som betecknar sig som ett demokratiskt och nationalistiskt parti inspirerat av nationalkonservatism och den socialdemokratiska folkhemstanken. Framträdande profilfrågor är en restriktiv flykting- och invandringspolitik, bekämpning av brottslighet samt motstånd till överstatlighet i EU. Partiet tar avstånd från, enligt sitt invandringspolitiska program, såväl mångkulturalism som rasism. I riksdagsvalet 2010 kom Sverigedemokraterna för första gången in i riksdagen. Sverigedemokraternas partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Sveriges liberala parti

Dokument: 3
Motsättningar i frågan om alkoholförbud ledde 1923 till att förbudsmotståndarna bröt sig ur Frisinnade landsföreningen och bildade Sveriges liberala parti. Valet 1932 medförde röstförluster för både liberaler och frisinnade, vilket ledde till en debatt om återförening av de båda partierna. I augusti 1934 förverkligades sammanslagningen i och med bildandet av Folkpartiet.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP)

Dokument: 44
Det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

Vänsterpartiet, (v)

Dokument: 35
Grundat 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (eg. uteslutning) från det socialdemokratiska partiet. Under sin existens har partiet haft fyra namn: Sverges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) 1917–21, Sver(i)ges kommunistiska parti (SKP) 1921–67, Vänsterpartiet kommunisterna (vpk) 1967–90 Vänsterpartiet (v).

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen