SND:s och SUNET:s lagringslösning klar att använda

Publicerad: 2020-12-01

Kedjelänkar ihopsatta som ett navNu är API-integrationen mellan SND:s dokumentationssystem DORIS och SUNET:s molnbaserade lagring klar. Alla lärosäten inom SND-nätverket har möjlighet att ansluta sig till tjänsten för att lagra forskningsdata både under pågående projekt och för att göra dem tillgängliga efter projektens slut.

Data krypteras när de lagras i molntjänsten och de lämnar aldrig Sverige eftersom de fysiska datahallarna finns inom landet. Enligt Johan Fihn Marberg, SND:s sektionschef för IT, har lagringslösningen ett antal avgörande fördelar.

Filerna i molnet får innehålla personuppgifter

– En mycket viktig funktion är att de filer som lagras i SUNET-molnet får innehålla personuppgifter. Det är också möjligt att lagra väldigt stora och väldigt många filer. För det tredje innebär lösningen dessutom att alla filer är kvar inom lärosätenas kontroll och alltså inte förs över till SND.

Integrationen mellan DORIS och molnlagringen (kallad STAAS) gör bland annat att det är möjligt att peka ut filer som ligger på SUNET för att publicera dem och göra dem tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog.  

Det API som SND utvecklat har två delar. Den första är en så kallad specifikation som anger vilka anrop som görs mot lagringsytan. Specifikationen är lösningsoberoende vilket innebär att en implementation ska kunna programmeras mot de flesta lagringslösningar. Den andra delen består av en S3-implementation av specifikationen, som SUNET har skapat. Alla lärosäten som använder ett S3-baserat filsystem kan använda denna implementation, oavsett om de ansluter sig till SUNET:s molntjänst eller inte. Karolinska Institutet är ett exempel på ett sådant lärosäte, som har S3, men som inte använder SUNET för sin lagring.

DORIS- och IT-dropin för att demonstrera systemen

Planen den närmaste tiden är att få de lärosäten som använder SUNET:s molnbaserade lagring att börja använda denna tillsammans med DORIS och API:et för att göra sina forskningsdata tillgängliga.

– Vi kommer att ha ett DORIS-dropin den 8 december där vi ska demonstrera live i systemet hur arbetet ska gå till. Det kommer också finnas möjligheter att ställa IT-tekniska frågor vid vår IT-dropin den 11 december. Innan dess ska även en instruktionsfilm skickas ut inom SND-nätverket och IT-forumet, berättar Johan Fihn Marberg.

Mer information om och länkar till de olika dropin-tillfällena finns på vår arrangemangssida.