Contact us

Here you will find contact information to all of our staff.
If you don't know who to contact, use the e-mail address below and we'll help you.

Contact and delivery address:
Swedish National Data Service (SND)
Medicinaregatan 18A, 4th floor
413 90 Gothenburg, Sweden

Mailing address:
Swedish National Data Service (SND)
PO Box 463
SE-405 30 Gothenburg
Sweden

E-mail:
snd@gu.se

Management

Max Petzold

Director

Professor i biostatistik.
Ansvarig för verksamheten och utvecklingen av SND-konsortiet.
För den övergripande dialogen med lärosäten, andra forskande myndigheter och privata verksamheter.

max.petzold@gu.se

+46 (0)703 - 86 70 77

Elisabeth Strandhagen

Biträdande föreståndare

Med.dr, klinisk näringsfysiolog. Domänspecialist inom epidemiologi och folkhälsa.
Ansvarig för SND-nätverket och frågor gällande nationell samverkan.

elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

+4631-7866494

+46709-906110

Johan Fihn Marberg

System Developer. Team Leader

Ansvarar för SND:s IT-verksamhet och övergripande IT-relaterade frågor.

johan.fihn@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 52

Research Data Consulting

Sofia Agnesten

Datasamordnare

Utbildad arkeolog. Arbetar med utveckling av SND:s metadataprofiler och humanistiska data. Ansvarar för SND:s webbformulär. Tillhör SND:s pedagogiska resursgrupp.

sofia.agnesten@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 41 64

Iris Alfredsson

Senior Advisor

iris.alfredsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 04

+46 (0)733 - 46 83 31

Jeremy Azzopardi

Datasamordnare

Datasamordnare främst för rumsliga och arkeologiska data. Ansvarig för utvecklingen av SND:s DAU-handbok.

jeremy.azzopardi@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

Eira Brandby

Administrative Coordinator

Arbetar i SND:s pedagogiska resursteam, undervisningsmaterial, kvalitativa data och personalhandläggning.
Ansvarig för utveckling av rutiner för att ta emot kvalitativa data.

eira.brandby@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 64 95

Martin Brandhagen

Datasamordnare

martin.brandhagen@snd.gu.se

(at present on leave of absence)

Ulf Jakobsson

Datasamordnare

ulf.jakobsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 65 52

Birger Jerlehag

IT Coordinator

birger.jerlehag@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 06

Caspar Jordan

Datasamordnare

Utbildad språkvetare. Jobbar med språkdata och andra humanistiska data men också med fortbildningar, metodutveckling och projekt på både SND- och EU-nivå.

caspar.jordan@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 27 54

Ilze Lace

Datasamordnare

ilze.lace@snd.gu.se

(at present on leave of absence)

Rufus Latham

Servicesamordnare

Arbetar med förmedlingar av forskningsdata. Miljörepresentant.

rufus.latham@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 10

Dimitar Popovski

Datasamordnare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap. Ansvarar för inkommande data och stödjer publicering av internationella data med koppling till GU.

dimitar.popovski@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 37 02

David Rayner

Researcher

Liaise with researchers and domain-specialists to identify new functionality to support earth and environmental sciences.

david.rayner@snd.gu.se

+46 (0)738 - 54 24 04

Sara Svensson

Datasamordnare

Arbetar främst med tabulära data inom samhällsvetenskap och miljöområdet. Ansvarig för SND:s forskningsdatakatalog och utveckling av SND:s metadataprofiler.

sara.svensson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 11

Domain specialists

Anna Axmon, LU

Domänspecialist för tvärvetenskapliga registerstudier

Statistiker, doktor i medicinsk vetenskap och docent i reproduktionsepidemiologi.
Arbetar med epidemiologiska studier med fokus på registerstudier. Projektledare för LUPOP (lupop.lu.se).

anna.axmon@med.lu.se

072-55 96 143

072-55 96 143

Xavier de Luna, UMU

Domänspecialist för registerbaserad forskning

Professor vid Umeå universitet.
Utvecklar Machine Learning och andra statistiska metoder för orsakssambandsanalyser baserade på stora databaser.

xavier.de.luna@umu.se

Stefan Ekman, GU

Domänspecialist för humaniora

Fil.dr i engelsk litteratur.
Specialist, lärare och forskarkontakt inom datafrågor, datahanteringsplaner och datapublicering, främst för humaniora. Ansvarar för intern och extern utbildning.

stefan.ekman@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 45 42

Christel Häggström, UMU

Domänspecialist för registerbaserad forskning

Med. dr med fokus på cancerepidemiologi för urologisk cancer. Forskar på faktorer relaterade till risk och överlevnad för olika cancerformer, med hjälp av sammanslagna data från nationella register och kohortstudier.

christel.haggstrom@umu.se

Maggie Hellström

Domänspecialist inom klimat-, miljö- och geodata

Tekn.dr i kärnkemi/kärnfysik, docent i fysik. Specialist och rådgivare inom klimat- och miljödata. Arbetar med utbildning kring FAIR och forskningsdatahantering. Bevakar aktiviteter inom RDA.

margareta.hellstrom@nateko.lu.se

+46462229683

Brian Kuns, SU

Domänspecialist inom rumslig analys

Fil.dr i geografi, särskilt kulturgeografi.
Rådgivning och bevakning kring datahantering och öppna data inom samhällsvetenskaplig rumslig analys samt geografiska informationssystem.

brian.kuns@humangeo.su.se

Marcus Lundberg, UU

Domänspecialist för känsliga data

Rådgivare i frågor som rör känsliga personuppgifter, framför allt genetiska data från storskaliga molekylära experiment men även annat.

marcus.lundberg@uppmax.uu.se

Anders Moberg, SU

Domänspecialist inom rumsliga data

Fil.dr i naturgeografi och docent i meteorologi. Undervisar och forskar inom klimatvetenskap. Arbetar också med tillgängliggörande av data från klimatforskning.

anders.moberg@natgeo.su.se

Gustav Nilsonne, KI

Domänspecialist för medicin

Med. dr, forskare i neurovetenskap.
Undervisar i och arbetar med öppen vetenskap, särskilt öppna forskningsdata.

Gustav.Nilsonne@ki.se

Karina Nilsson, UMU

Domänspecialist för registerforskning

Fil. dr i kulturgeografi, docent i sociologi. Arbetar med registerdata från svenska registerhållare. Forskar tvärvetenskapligt med fokus på individers hälsa och välfärd under livsbanan.

karina.nilsson@umu.se

Darren Spruce, LU
Ida Taberman, SLU

Datahantering och kvalitet via Data Curation Unit (motsv. DAU) och Fortlöpande Miljöanalys. Tidigare inom miljödatadatabaser och samordning av terrester och limnologisk fältforskningsinfrastruktur.

Ida.Taberman@slu.se

+46-90-786 8216

Ylva Toljander, SLU

Domänspecialist inom klimat- och miljödata

Informationsspecialist och ekolog, särskilt mikrobiell ekologi, biodiversitet och klimatdata. Arbetar med forskarstöd kring bevarande och publicering av forskningsdata samt med bibliometri.

Ylva.Toljander@slu.se

Communication and administration

Ann Nordström

Administrator

Ekonomi, resor och andra förekommande administrativa uppgifter.

ann.nordstrom@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 27 59

Lisa Isaksson

Language coordinator

Språkfrågor: Översättning, språkgranskning, termarbete med mera.
Pedagogiskt arbete och utveckling av utbildningsmaterial i SND:s pedagogiska resursgrupp.

lisa.isaksson@snd.gu.se

Matilda Lindmark

Communications Officer

Ansvarar för SND:s hemsida, kommunikation i andra kanaler och produktion av grafiskt material. Redaktör för SND:s nyhetsbrev.

matilda.lindmark@snd.gu.se

Helena Rohdén

Communications Officer

Journalist och statsvetare med forskningsfokus på arbetsmarknad, välfärd, genus och väljarbeteende.
Arbetar bl.a. med nyheter, textproduktion och kommunikationsplanering.

helena.rohden@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 01

Kristina Ullgren

Legal officer (administration)

kristina.ullgren@gu.se

+46 (0)31 - 786 10 92

0707-417650

IT

Alireza Davoudian

System Developer

Civ.ing i datateknik
Systemutvecklare med inriktning mot backend.

alireza.davoudian@snd.gu.se

Stefan Jakobsson

System Developer

Civilingenjör i datateknik.
Systemutvecklare med inriktning mot backend. Arbetar med frågor kring persistenta identifierare, och är ansvarig för SND:s tekniska integration mot DataCite.

stefan.jakobsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 66 59

Hasse Lans

Systemutvecklare

hasse.lans@gu.se

+46 (0)31 - 786 66 59

Joakim Larsson

System Developer

Systemutvecklare med inriktning frontend. Arbetar i huvudsak med HTML, CSS, Javascript & Drupal.

joakim.larsson@snd.gu.se

Pablo Millet

System Developer

pablo.millet@gu.se

+46 (0)31 - 786 12 70

+46 (0)707 - 10 40 70

Akira Rain Olsbänning

IT Technician

Tekniker med teaterbakgrund.
Användarsupport, IT-inköp/mjukvarulicenser, serverdrift *nix och Windows, mm.

(pronomen: hon/henne)

akira.olsbanning@gu.se

+46 (0)31 - 786 69 11

Olof Olsson

IT Architect

Ansvarar för koordinering och planering av IT-system på SND.
Arbetar i huvudsak med metadatastandarder, Drupal och lagring.

olof.olsson@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 13 08

+46 (0)766-181308

Fabian Samuelsson

System Developer

Systemutvecklare med inriktning mot frontend och backend. Arbetar bl.a. med lagring och IT-säkerhet.

fabian.samuelsson@snd.gu.se