Ny utökad version av SND:s webbguide i datahantering

News: 2015-11-09

SND:s webbguide i datahantering har nyligen arbetats igenom och efter ett intensivt arbete finns nu version 2 upplagd på webben, ett år efter den första lanseringen. På varje avsnitt i guiden finns numera möjlighet att delta i SND:s webbforum för datahantering där du som användare både kan ställa enskilda frågor och starta diskussioner.

 

Huvudsakliga ändringarna i SND:s webbguide i datahantering:

 

I tidigare version fanns en del information om Juridiska aspekter i forskning. I denna version har juridiska aspekter fått betydligt mer utrymme och har numera en egen ingång under Forskarsupport med 10 nya webbsidor. Under flera steg i webbguiden (främst steg 1 och 5) tas juridiska aspekter upp, och länkar vidare till den mer omfattande juridiktexten. Möjligheten att ställa frågor direkt till SND:s jurist finns kvar, och är placerad under Juridiska aspekter. Juridiktexten finns även att läsa som pdf, och kommer att ingå i litteraturlistan inför datahanteringskursen den 12-13 november.

 

Huvudrubriken för steg 1 har ändrats från Projektansökan till Datahanteringsplan, för att passa innehållet bättre. Texten med dess olika underrubriker har berikats en hel del med olika områden som SND rekommenderar att en datahanteringsplan innehåller. Vi lyfter fram att planen dels kan användas i samband med ansökan (vilket kan bli ett krav framöver) men att den även är ett stöd för forskaren under hela processen för att strukturera och organisera forskningsdata.

 

Den tidigare checklistan under Projektstart har ersatts med en översikt av vad efterföljande steg innefattar och därmed även vad som är viktigt att börja tänka på när projektet startar. Information om personuppgifter knutna ttill säkerhet har kompletterats under Datainsamlingensfasen. En del underrubriker har ändrats och stycket om Dokumentation har blivit större. Inledningen av Färdigställa och bevara data är fylligare i denna version. Stycket om personuppgifter i forskningsmaterial innefattar mer information om känsliga personuppgifter. Personuppgifter i kvalitativa datamaterial har fått eget stycke och ett nytt stycke finns om anonymiserade data. Stycket om filformat har i princip skrivits om helt, och innefattar även en länk till en sida med ytterligare information om filformat och tabell med filformat som SND föredrar respektive accepterar.

 

Tillgängliggöra data har utökats något, bl a informationen om citering av forskningsdata.