Policyrekommendationer från RECODE för öppen tillgång till forskningsdata

News: 2015-09-03

Det EU-finansierade RECODE-projektet har skapat en webbportal som summerar rekommendationer för olika policyområden och för olika intressenter som finansiärer, institutioner, förlag, dataarkiv etc: Open Access to Research Data- policy recommendations.

– RECODE:s tio övergripande rekommendationer pekar ut riktningen mot en framtid med open access till högkvalitativa forskningsdata för de som finansierar, bedriver och publicerar forskning, säger Stefan Ekman, forskningssamordnare på SND.