Data Management Plans

Date: 9 November 2016

Venue: Wallenbergs konferenscentrum, sal Europa

Tid
 
09.30
 
10.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentationer
 
Registrering och fika
 
Max Petzold:
Välkommen och presentation av dagen
 
Max Petzold och Elisabeth Strandhagen, SND:
”Vad är en datahanteringsplan? SND:s arbete med datahanteringsplaner, var står vi? Situationen i Sverige och utanför Sverige. Tankar om framtiden”
 
David Carr, Wellcome Trust:
”Requirements for data management plans at Wellcome Trust: experiences, follow up and data publishing”
 
Leif Hallbäcken, Sveriges lantbruksuniversitet:
“Datahanteringsplaner som verktyg för planering och dokumentation vid SLU”
 
Maria Johansson och Carola Tilgmann, Universitetsbiblioteket Lunds universitet:
”Datahanteringsplaner – reflektioner från några Lundaforskare och från några forskningsfinansiärer”
 
12.00
Lunch
 
13.00
Workshop – gruppdiskussioner
 
Diskussion: vad är svenska forskares syn på datahanteringsplaner, tankar kring hur datahanteringsplaner kan eller bör se ut och hur dessa kan användas i det praktiska forskningsarbetet.
 
En skriftlig rapport från gruppdiskussionerna vid årets workshop kommer att tas fram.
 
14.00 Uppsummering, avslutning
15.00 Kaffe