2013

I november 2013 arrangerade SND en forskarworkshop och en nätverksträff för doktorander. Huvudsyftet var att samla forskare och andra experter för kunskapsutbyte kring god datahantering och dess betydelse för både pågående och framtida forskning.