Att välja filformat

Person vid dator

Alla digitala filformat riskerar att bli föråldrade. Om det händer kommer framtida program inte kunna läsa eller visa informationen i filerna korrekt. För att minska risken för att en fil blir oläsbar bör filformat väljas som med stor sannolikhet går att använda även i framtiden. De format som är lämpligast för långtidsbevarande och tillgänglighet bör:

 • vara vanligt förekommande
 • kunna läsas av många olika datorprogram
 • vara väl dokumenterade, det vill säga att det går att hitta en teknisk specifikation som berättar hur formatet lagrar information
 • vara öppet/icke-proprietärt.

På våra sidor om datahantering kan du läsa mer om vad du behöver tänka på vid filhantering och val av filformat. Mer omfattande guider över ett antal datatyper och filformat hittar du under Guider, eller genom att klicka på rubrikerna i tabellen nedan.

På Library of Congress sida kan du också läsa mer om digitala format (på engelska): https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/ 

Filformat för långtidsbevarande av data

För att du inte själv ska behöva ta reda på om ett visst format uppfyller kriterierna ovan har SND sammanställt en lista med ett antal format som kan användas då forskningsdata ska långtidsbevaras. Observera att listan inte är heltäckande och kommer att förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Det kan också vara så att ett annat format än de som listas nedan är att föredra inom ditt forskningsområde.

Rekommenderade format är de som SND anser har störst chans att erbjuda tillgänglighet och läsbarhet även i framtiden.

Accepterade format är vanligt förekommande format som har goda förutsättningar att vara läsbara även på lång sikt.

I SND:s guider kan du läsa mer om filformat för olika typer av data. Klicka på rubriken i tabellen nedan för att komma till den aktuella guiden.

 

Rekommenderade format

Accepterade format

Textdokument

 • ASCII (.txt)
 • MS Word (.docx)
 • OpenDocument Text (.odt)
 • PDF/A (.pdf)
 • Unicode (.txt)
 • MS Word (.doc)
 • PDF (.pdf)
 • Rich Text Format (.rtf)

Uppmärkningsspråk

 • HTML (.html)
 • JSON (.json)
 • XML (.xml)
 • SGML (.sgml)
 • Markdown (.md) 

Kalkylprogram

 • CSV (.csv)
 • MS Excel (.xlsx)
 • OpenDocument Spreadsheet (.ods)
 • TSV (.tsv)
 • MS Excel (.xls)
 • OOXML (.docx, .docm)
 • PDF/A (.pdf)

Databaser

 • CSV (.csv)
 • SIARD (.siard)
 • SQL (.sql)
 • dBase III eller IV (.dbf)
 • Filemaker Pro (.fmp7, .fmp12)
 • MS Access (.mdb, .accdb)
 • OpenDocument Base (.odb)

Statistikdata

 • OpenDocument (.ods)
 • SPSS portabel (.por)
 • SPSS SAV (.sav)
 • STATA (.dta)
 • CSV (.csv)
 • MS Excel (.xls, .xlsx)
 • R (.rdata, .rda)
 • SAS (.sas)
 • SAS transport (.xpt)

Bilder (bitmap/raster)

 • Adobe Digital Negative format (.dng)
 • DICOM (.dcm)
 • PNG (.png)
 • TIFF (.tif, .tiff)
 • Adobe Photoshop document file (.psd)
 • JPEG (.jpg, .jpeg)
 • JPEG 2000 (.jp2, .jpx)
 • Råbilddata (diverse format)

Bilder (vektor)

 • SVG (.svg)
 • Adobe Illustrator (.ai)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • EPS (.eps)
 • PDF/A (.pdf)
 • PDF (.pdf)
 • WebCGM 2.1 (.cgm)

Video

 • Lossless AVI (.avi)
 • Matroska (.mkv)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-4 H.264 (.mp4)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • DivX (.divx)
 • MXF (.mxf)
 • Motion Jpeg 2000 (.mj2, .mjp2)
 • QuickTime (.mov)

Ljud

 • AIFF (.aif, .aiff)
 • Broadcast Wave Format (.bwf)
 • FLAC (.flac)
 • Matroska (.mka)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • Waveform Audio (.wav)
 • AAC (.aac)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Ogg Vorbis (.ogg)
 • Opus (.opus)
 • Speex (.speex)

Spatiala data (GIS)

 • Digital Elevation Model (DEM) Format (.dem)
 • Geographic Markup Language (.gml)
 • Keyhole Markup Language (.kml)
 • GeoTIFF (.tif, .tiff)
 • CSV (.csv)
 • GeoJSON (.geojson)
 • OGC GeoPackage (.gpkg)
 • NetCDF (.nc)
 • ArcInfo Interchange (.e00)
 • ESRI GRID (.adf, .asc, .grd)
 • ESRI Shapefile (.shp)
 • LAS (LASer) File Format
 • MapInfo (.tab, .dat)
 • MapInfo Interchange Format (.mif, .mid)

RDF (Resource Description Framework)

 • W3C-standarder

 

3D-data

 • COLLADA (.dae)
 • CSV (.csv)
 • Universal 3D (.u3d)
 • Wavefront OBJ file (.obj)
 • X3D (.x3d)
 • NetCDF (.nc)
 • 3DS (.3ds)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • Autodesk 3D asset exchange format (.fbx)
 • Stanford polygon file format (.ply)
 • STL 2.0 (.stl)
 • Virtual Reality Modelling Language (.vrml)