Styrgrupp

Svensk nationell datatjänst inrättades 2008 på initiativ av Vetenskapsrådet. Sedan 1 januari 2018 bedrivs verksamheten som ett konsortium under ledning av Göteborgs universitet. Övriga konsortiemedlemmar är Chalmers tekniska högskola, KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Lunds universitet. SND finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och konsortiemedlemmarna. Organisationen leds av en styrgrupp, men den operativa verksamheten styrs av SND:s föreståndare.

Styrgruppen består av:

Carina Mallard (ordförande), vicerektor för forskning och professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Ann-Sofie Axelsson, prefekt och bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola

Cecilia M. Björkdahl, enhetschef vid Compliance & Data Office (CDO), Karolinska institutet

Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet

Håkan Carlsson, överbibliotekarie, Lunds Universitet

Maria Haglund, överbibliotekarie, Kungliga tekniska högskolan

Linda Vidlund, överbibliotekarie, Sveriges Lantbruksuniversitet

Wilhelm Widmark, överbibliotikarie och rektorsråd, Stockholms universitet

Anders Wåhlin, docent och föreståndare för Centrum för medicinsk teknik och fysik