Styrgrupp

Svensk nationell datatjänst inrättades 2008 på initiativ av Vetenskapsrådet. Sedan 1 januari 2018 bedrivs verksamheten som ett konsortium under ledning av Göteborgs universitet. Övriga konsortiemedlemmar är Chalmers tekniska högskola, KTH, Umeå universitet, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Lunds universitet. SND finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och konsortiemedlemmarna. Organisationen leds av en styrgrupp, men den operativa verksamheten styrs av SND:s föreståndare.

Styrgruppen består av:

Göran Landberg (ordförande), vicerektor och professor vid institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet

Urban Lindgren, professor vid Institutionen för geografi, Umeå universitet

Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet

Linda Vidlund, överbibliotekarie, Sveriges Lantbruksuniversitet

Astri Muren, professor och dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

Cecilia M. Björkdahl, projektledare vid Grants office, Karolinska institutet

Monica Lassi, IT-arkitekt vid LUNARC - Centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar, Lunds Universitet

Ann-Sofie Axelsson, prefekt och bibliotekschef, Chalmers tekniska högskola

Maria Haglund, Överbibliotekarie, Kungliga tekniska högskolan