Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Åtkomst till data via SND =
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör =
  Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga =
  Data är fritt tillgängliga

Sök och beställ data

I SND:s nationella forskningsdatakatalog kan du söka bland närmare tvåtusen listade studier inom flera olika ämnesområden. Här hittar du allt från surveydata till biologiska provdata, samtidigt som vi listar stora forskningsserier som SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe), SOM (Samhälle, Opinion och Medier) och VALU (SVT:s vallokalsundersökning).

I SND-katalogen beskrivs både data som kan nås via katalogen och data som nås via en annan portal/aktör. Vissa data är direkt nerladdningsbara från katalogposten medan andra finns tillgängliga via beställning. Alla listade data är dock gratis att ta del av. Ikonerna i träfflistan nedan ger en första hint om tillgängligheten för data.

Genom att använda filterfunktionen till vänster kan du anpassa dina sökningar. För data med geografisk information går det också att söka med hjälp av kartvyn.

2064 träffar

Databeskrivningarna är listade efter publiceringsdatum.

Institutet för språk och folkminnen

Översättningsminne mottaget av översättare på Riksrevisionen i december 2017

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Institutet för språk och folkminnen

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Institutet för språk och folkminnen

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Migrationsverket

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Institutet för språk och folkminnen

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Institutet för språk och folkminnen

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Konkurrensverket

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Institutet för språk och folkminnen

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Universitets- och Högskolerådet. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Institutet för språk och folkminnen

Översättningsminnen från olika myndigheter.

 • Simon Dahlberg, Institutet för språk och folkminnen
 • Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet
Publicerad: 2020-03-24

Sveriges lantbruksuniversitet

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

 • Staffan Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet
Ladda ner data
Publicerad: 2020-03-23

Luleå tekniska universitet

Ett nytt instrument, kallad Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), har utvecklats för att mäta samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. Instrumentet tar bilder av partiklar från två olika riktni...

 • Thomas Kuhn, Luleå tekniska universitet
Ladda ner data
Publicerad: 2020-03-16

Luleå tekniska universitet

Detektering av föremål är en viktig del i de flesta självkörande fordonssystemen och för att nå en hög prestanda behövs data. För att kunna detektera föremål i bilder brukar man använda sig av neurala nätverk. Nätet bruk...

 • Carl Borngrund, Luleå tekniska universitet
Ladda ner data
Publicerad: 2020-03-13