SND-arrangemang 2015

I början av året anordnades en SIMSAM-INFRA-workshop. Den var organiserad som en pre-konferens för SIMSAM-mötet ”Social stratification and health” som hölls dagen efter. Workshopen kretsade kring hur man bäst delar erfarenheter kring datahantering i registerbaserad forskning.

Nytt för årets datahanteringsutbildning var att den ägde rum under två dagar. Första dagen innehöll presentationer om grundläggande datahantering, följt av gruppdiskussioner. Under den andra dagen erbjöds möjlighet att i mindre grupper fördjupa sig i olika delar av datahanteringsarbetet, samt ett pass enbart för juridik i forskningen.

På forskarworkshopen diskuterades en del av de förändrade förutsättningarna för hur forskning kan bedrivas i Sverige. Flera olika presentationer om nya och kommande riktlinjer hölls, och under eftermiddagen anordnades två parallella panelsamtal och meningsutbyten om dels nya insamlingsmetoder, och dels nya analysverktyg för data.

Två diskussionsforum för forskningsdata hölls under året, ett i april och ett i november. I april diskuterades hur, var och av vem forskningsdata ska lagras och göras tillgängliga. I november var ämnet förutsättningar för samordning kring datahantering samt vilka organisatoriska krav som finns för detta. Riksarkivet och Sveriges lantbruksuniversitet höll presentationer om sina arbeten med tillgänglighet till data, och eftermiddagen ägnades åt att diskutera certifiering: vad det innebär, hur det ser ut och vilka krav det ställer på repositorier.