Forskningsdatapolicys - värdegrund och riktlinjer för öppen vetenskap

.

Pil framför fötter

Den 11 juni arrangeras ett nätverksmöte om forskningsdatapolicys. Fokus kommer att ligga på erfarenheter kring arbetet med att skapa forskningsdatapolicys eller motsvarande vid våra lärosäten. Mötet erbjuder ett tillfälle för att diskutera lärdomar och erfarenheter och riktar sig till alla som arbetar med dessa frågor vid sina lärosäten eller som av andra skäl är intresserade av dem.

Program

09.00 - 09.10

Introduktion (Sabina Anderberg & Thomas Kieselbach)

09.10 - 09.40

Presentationer om forskningsdatapolicys del 1

09.40 - 09.45

Kort paus

09.45 - 10.15

Presentationer om forskningsdatapolicys del 2

10.15 - 10.45

Diskussion av frågor som kan lämnas in via slido.com.  
(Moderatorer Sabina Anderberg och Thomas Kieselbach)

10.45 - 11.00 Avslutning

 

Länk till mötet skickas ut till SND-nätverket via mejl.

 


När: 11 juni kl. 9.00 - 11.00 

Var: Mötet hålls på distans via Zoom. Länk skickas ut till nätverket via mejl.

För frågor kontakta Sabina Anderberg (sabina.anderberg@su.se) eller Thomas Kieselbach (thomas.kieselbach@umu.se)