Möte för SND:s IT-forum

.

Detta är det första mötet för SND:s forum för IT-specialister som är involverade i DAU-etableringen på lärosätena eller på annat sätt är intresserade av forskningsdatafrågor. Ämnen som tas upp kan avhandla frågor kring DORIS, integration med SND, lagring och strategier kring tillgängliggörande av forskningsdata. Tanken är att vi lär av varandra och att presentationer kommer att hållas av både medarbetare hos SND och av medarbetare i SND-nätverket.

 


När: Måndag den 28 september kl 10.00-12.00

Var: Mötet sker på distans via Zoom. Zoom-länk skickas till anmälda deltagare.

AnmälanAnmälan mejlas till Johan Fihn Marberg, johan.fihn@snd.gu.se Under pågående mailproblematik för GU använd istället johan.fihn.marberg.snd@gmail.com för anmälan eller annan kommunikation kring mötet.