Beskriva forskningsdata

En viktig uppgift för SND är att göra data som kommer in förståeliga för sekundäranvändare. För att det ska vara möjligt måste innehållet i dessa data vara väl beskrivna, och det innebär att ha bra metadata. Metadata, som är data om data, är ofta den enda kommunikationen om forskningsmaterialet som sker mellan en primärforskare/dataproducent och sekundärforskare. Metadata gör det lättare att förstå forskningsmaterialets egenskaper och metoder för bl.a. insamlande och behandling av materialet, och är en viktig källa till information om forskningsmaterialet såväl idag som i framtiden.

Metadata kan anges enligt en metadatastandard som strukturerar och organiserar materialet. En standard anger vilka fält och vilket innehåll som måste finnas med när man beskriver data, vilket gör det lättare att utbyta metadata mellan olika parter och göra informationen sökbar. Dataset som deponeras hos SND beskrivs enligt metadatastandarden DDI (Data Documentation Initiative). Du kan läsa mer om DDI på http://www.ddialliance.org.

Ett antal av standardelementen i databeskrivningar enligt DDI överensstämmer med Dublin Core-standarden, eller Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). DCMI är en standard som syftar till att göra det lättare att beskriva och hitta resurser på Internet. Du kan läsa mer om DCMI på http://dublincore.org.