Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Beskrivning

The Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) är ett projekt som syftar till att förbättra förvaltningen och öka utnyttjandet av svenska populationsbaserade kohorter (forskningsdatabaser med känsliga individdata) för världsledande forskning. Genom samutnyttjande av många kohorter kan vi skapa säkrare forskningsresultat till bättre nytta för patienter och allmänhet. Infrastrukturen kommer att omfatta kohorter med känsliga individdata och metadata, mjukvara, och servicetjänster. Infrastrukturen kommer att kurera data, katalogisera kohorter, förvalta kohorter, administrera datauttag och -insättningar och länkningar till andra register, harmonisera variabler vid sammanläggningsprojekt, genomföra statistisk analys, och genomföra utbildningsinsatser. Långsiktig professionell kohortförvaltning som inte är personberoende ger ökad säkerhet och kvalitet. Uniform katalogisering och dokumentation och uniforma uttagsprocesser ger ökad tillgänglighet. Infrastrukturen ger ökat utnyttjande av redan insamlade kohorter, och därmed ökat värde för skattebetalarnas grundinvesteringar i kohorterna. Infrastr

... Visa mer..

Typ av samling

Forskningsinfrastruktur

Nyckelord

Publikationer

Adlerberth AM, Rosengren A, Wilhelmsen L. Diabetes and long-term risk of mortality from coronary and other causes in middle-aged Swedish men. A general population study. Diabetes Care. 1998 Apr;21(4):539-45.

Agerholm J, Bruce D, Ponce de Leon A, Burström B. Socioeconomic differences in healthcare utilization, with and without adjustment for need: an example from Stockholm, Sweden. Scand J Public Health. 2013 May;41(3):318-25. doi: 10.1177/1403494812473205. Epub 2013 Feb 13.

Ahacic K, Kåreholt I, Helgason AR, Allebeck P. Non-response bias and hazardous alcohol use in relation to previous alcohol-related hospitalization: comparing survey responses with population data. Subst Abuse Treat Prev Policy. 2013 Mar 4;8:10. doi: 10.1186/1747-597X-8-10.

Ahlbom A, Feychting M, Gustavsson A, Hallqvist J, Johansen C, Kheifets, Olsen J. Occupational magnetic field exposure and myocardial infarction incidence in the SHEEP study. Epidemiology. 2004 Jul;15(4):403-8.

... Visa mer..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog