Samling: ISSP - International Social Survey Programme

Beskrivning:

International Social Survey Program (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studier har genomförts årligen sedan 1984. Vid starten ingick fyra länder - Australien, Tyskland, Storbritannien och USA - i samarbetet. Numera deltar 48 länder och Sverige har ingått i samarbetet sedan 1992.

Genom ISSP:s bredd skapas möjligheter till jämförelser i en rad dimensioner: mellan Sverige och andra EU-länder, mellan Väst- och Östeuropa, eller mellan mer eller mindre utvecklade industriländer. Det finns alltså möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Attityder på en rad olika områden, s k moduler, har undersökts sedan starten 1985. Från och med 1990 har även replikationer genomförts, vilket innebär att såväl jämförelser över tid som mellan länder är möjlig.

1985 The Role of Government I
1986 Social Networks I
1987 Social Inequality I
1988 Family and Changing Gender Roles I
1989 Work Orientations I
1990 The Role of Government II
1991

... Visa mer..

Typ av samling:

Serie

Nyckelord:

Geografisk plats:

Publikationer

Björkström, M., Edlund, J., & Svallfors, S. (2003) ISSP 2002 - Family and Gender III Sverige. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

Edlund, J., & Svallfors, S. (1997) ISSP 1997 - Work Orientation II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen.

Edlund, J., & Svallfors, S. (2003) ISSP 2003 - National Identity II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen.

Edlund, J., & Svallfors, S. (2004) ISSP 2004 - Citizenship I. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen.

Edlund, J., & Svallfors, S. (2005) ISSP 2005 - Work orientations III. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen.

... Visa mer..

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Relaterade samlingar i SND:s katalog