Quality of Government

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

One aim of the QoG institute is to make publicly available cross-nationally comparative data on QoG and its correlates. To accomplish this aim the institute has compiled both a cross-sectional data set with global coverage pertaining to the year of 2002 (or the closest year available), and a cross-sectional time-series dataset with global coverage spanning the time period 1946-2006.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)