Samling: SOM-undersökningarna i Skåne

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

Den långsiktiga regionutveckling följs genom Väst-SOM, Syd-SOM och Värmlands-SOM, som har fokus på analyser av samhälle, opinion och medier i Västsverige, i Skåne och i Värmland. Väst-SOM genomförs varje år, Syd-SOM något mindre regelbundet och Värmlands-SOM har hittills utförts vid ett tillfälle.

Undersökningarna i Västsverige och Skåne genomförs med syfte att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier, men många av frågorna är identiska med dem som ingår i Riks-SOM för att svaren ska vara jämförbara både mellan de två regionerna och med Sverige som helhet.

Typ av samling:

Serie

Karta:

Publikationer

Andersson, U. (red) (2017) Slutna rum och öppna landskap : den sydsvenska SOM-undersökningen 2015. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-38-0.
Libris SOM-institutets bokserie

Johansson, Susanne (red.) (2010) Regional demokrati. Om politik och medier i Skåne. SOM-rapport nr 48. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet. ISBN: 978-91-89673-17-5
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Nilsson, Lennart & Antoni, Rudolf (red.) (2008) Medborgarna, regionen och flernivådemokratin: Skåne 2006. SOM-rapport nr 43. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-13-7.
Libris SOM-institutets bokserie

Nilsson, Lennart (red.) (2006) Nya gränser : Skåne. SOM-rapport nr 38. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-08-5.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Wadbring, Ingela, Weibull, Lennart & Bergström, Annika (red.) (2002) Efter Arbetet : synen på nedläggningen och dess konsekvenser. SOM-rapport nr 29. Göteborg: SOM-institutet. ISSN: 1101-4692 och 0284-4788.
Libris SOM-institutets bokserie