Samling: SOM-undersökningarna i Skåne

Ansvarig institution/enhet:

Beskrivning:

Den långsiktiga regionutveckling följs genom Väst-SOM, Syd-SOM och Värmlands-SOM, som har fokus på analyser av samhälle, opinion och medier i Västsverige, i Skåne och i Värmland. Väst-SOM genomförs varje år, Syd-SOM något mindre regelbundet och Värmlands-SOM har hittills utförts vid två tillfällen.

Undersökningarna i Västsverige och Skåne genomförs med syfte att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier, men många av frågorna är identiska med dem som ingår i Riks-SOM för att svaren ska vara jämförbara både mellan de två regionerna och med Sverige som helhet.

Typ av samling:

Serie

Karta:

Publikationer

Andersson, U. (ed) (2017) Slutna rum och öppna landskap : den sydsvenska SOM-undersökningen 2015. Gothenburg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-38-0.
Libris SOM-institutets bokserie

Carlsson, A. Doona, J. Nordling, V. News and Safety: A study of young people living in the areas of Södra innestaden. Degree in Sociology, University of Gothenburg

Johansson, Susanne (ed.) (2010) Regional demokrati. Om politik och medier i Skåne. SOM report nr 48. Göteborg: SOM Institute, University of Gothenburg. ISBN: 978-91-89673-17-5
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Nilsson, Lennart & Antoni, Rudolf (eds.) (2008) Medborgarna, regionen och flernivådemokratin: Skåne 2006. SOM report no. 43. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-13-7.
Libris SOM-institutets bokserie

Nilsson, Lennart (ed.) (2006) Nya gränser : Skåne. SOM report no 38. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-08-5.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Wadbring, Ingela, Weibull, Lennart & Bergström, Annika (eds) (2002) Efter Arbetet : synen på nedläggningen och dess konsekvenser. SOM report no. 29. Göteborg: SOM Institute. ISSN: 1101-4692 och 0284-4788.
Libris SOM-institutets bokserie