Svensk teckenspråkskorpus

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet

Beskrivning

Korpusprojektet pågick under tre år, 2009-2011. Mellan juni 2009 och mars 2011 gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

(Resursen innehåller personuppgifter i form av filmade personer. Samtilga deltagare har godkänt offentligt tillgängliggörande genom samtycke).

Det inspelade materialet annoterades och transkriberades med hjälp av annotationsverktyget ELAN som kan laddas ner kostnadsfritt från Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/. Verktyget används för annotering av inspelat material och för länkning av transkriptioner till digitaliserat video- (och audio)material.

I nuläget kvarstår en del redigerings- och annoteringsarbete, eftersom annoteringsarbetet tar mycket lång tid. Vi har uppdaterat konventionerna med annotering för polysyntetiska tecken Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 3. (Wallin, Mesch o

... Visa mer..

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet

Identifierare

SND-ID: EXT 0383

Beskrivning

Korpusprojektet pågick under tre år, 2009-2011. Mellan juni 2009 och mars 2011 gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

(Resursen innehåller personuppgifter i form av filmade personer. Samtilga deltagare har godkänt offentligt tillgängliggörande genom samtycke).

Det inspelade materialet annoterades och transkriberades med hjälp av annotationsverktyget ELAN som kan laddas ner kostnadsfritt från Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/. Verktyget används för annotering av inspelat material och för länkning av transkriptioner till digitaliserat video- (och audio)material.

I nuläget kvarstår en del redigerings- och annoteringsarbete, eftersom annoteringsarbetet tar mycket lång tid. Vi har uppdaterat konventionerna med annotering för polysyntetiska tecken Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter. Version 3. (Wallin, Mesch o

... Visa mer..

Språk

Svenska

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Proceedings of the 9th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages, pages 177–180.
Handle: https://www.aclweb.org/anthology/2020.signlang-1.29.pdf

Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet , 2015. , p. 25
URN: urn:nbn:se:su:diva-123713

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Svensk teckenspråkskorpus

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet

Beskrivning

24 timmar video med 42 talare. Av totalt 300 filer är drygt 70 redigerade och har glosor samt (eventuellt) svensk översättning. Dialog och monolog (berättelser).

Dataformat / datastruktur

Video

Interaktiv resurs

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 — 2011-01-01

Antal individer/objekt

42

Publicerad: 2020-11-10