2020-11-26 Anmälan "Registerbaserad forskning och öppen tillgång till forskningsdata"