Kontakta ledningen

 
Max Petzold

Föreståndare

Professor i biostatistik.
Ansvarig för verksamheten och utvecklingen av SND konsortiet inkluderande den övergripande dialogen med lärosätena, andra forskande myndigheter och privata företag.

max.petzold@snd.gu.se

+46 (0)703 - 86 70 77

Elisabeth Strandhagen

Biträdande föreståndare

Med.dr, klinisk näringsfysiolog.
Ansvarig för SND-nätverket och frågor gällande nationell samverkan. Domänspecialist inom epidemiologi och folkhälsa.

elisabeth.strandhagen@snd.gu.se

+4631-7866494

+46709-906110

Johan Fihn Marberg

Sektionschef IT

Ansvarar för SND:s IT-verksamhet och övergripande IT-relaterade frågor.

johan.fihn@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 52