DDD – unikt danskt frivilligprojekt som firar 20 år

Publicerad: 2012-11-14

I år firar Dansk Demografisk Databas (DDD) sitt 20-årsjubileum. Projektet, som genom åren har engagerat tusen amatörhistoriker, har lett till ett unikt digitaliserat material av intresse för både vetenskap och släktforskning. I databasen finns för närvarande historisk information från kyrkböcker och folkräkningar om mer än 15 miljoner danskar.

Korrekturläsare Erik G Andresen, projektledare Nanna Floor Clausen, riksarkivarie Asbjørn Hellum, projektgrundare Hans Jørgen Marker, inskrivare Lotte Braendegaard Hvid och kulturminister Uffe Elbaek firar att Dansk Demografisk Databas fyller 20 år.

I en av de filmer som producerats med anledning av jubileet lovordar Danmarks kulturminister Uffe Elbaek projektet:

– Vanliga danskar har gjort ett väldigt ovanligt projekt tillsammans. Vi har aktiverat ett kollektivt minne på ett sätt som vi aldrig upplevt förut, och som kulturminister är jag så glad. Alla kan få tillgång till det från sin hemdator och vi kan se hur många människor som besöker webbsidan, det är överväldigande, säger han.

Den demografiska databasen har mer än 1,5 miljoner besökare per år och det kontinuerliga arbetet med den samordnas av Dansk Data Arkiv (DDA). Det var också vid DDA som projektet drogs igång, och en av de ansvariga för detta var SND:s föreståndare Hans Jørgen Marker, då chef för en av DDA:s avdelningar.

– Idén uppstod faktiskt i DDA:s kök i slutet av 1980-talet. Sen tog det några år innan vi kunde sätta igång på riktigt. Vi såg att det fanns möjligheter att skapa en forskningsinfrastruktur för demografiska data genom att samarbeta med alla de amatörhistoriker som fanns runtom i Danmark. Och det är fortfarande de som är aktiva och skriver in nya data i projektet, berättar Hans Jørgen Marker.

DDD är det största projektet i Danmark som bygger på så kallad crowdsourcing, det vill säga att datainsamlingen, eller i det här fallet datainskrivningen, sker med hjälp av ett stort antal privatpersoner. I Sverige har motsvarande data istället samlats in genom ett antal arbetsmarknadsprojekt för arbetslösa.

– Den möjligheten fanns inte i Danmark, så därför fick vi bygga upp DDD på frivillig basis. Men eftersom amatörhistorikerna också såg den nytta de själva kunde ha av databasen har det inte varit något problem att arrangera arbetet på detta sätt, säger Hans Jørgen Marker.

Förutom den stora frivilliginsatsen lyfter kulturminister Elbaek också fram att digitalisering är viktig ur demokratisk synvinkel:

– Hur kan vi tillsammans lära oss, hur kan vi bli mer kritiska medborgare, hur kan vi bli klokare medborgare och hur kan vi bli mer kreativa medborgare? För mig handlar digitalisering om att ta upplysningsprojektet till nästa nivå.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01