FAIR-principer utvecklas för forskningsprogramvara

Publicerad: 2021-08-31

Arbetet med att utveckla principer för att göra forskningsprogramvara tillgänglig och möjlig att återanvända pågår för fullt. En av de grupper som kommit långt med frågan är FAIR4RS. Vid ett webbinarium på måndagen presenterades bland annat resultatet av gruppens arbete i form av ”FAIR Principles for Research Software”.

Kod i programvara

Webbinariet arrangerades av de svenska och danska noderna inom RDA (Research Data Alliance). Syftet med evenemanget var att fokusera på de grundläggande skillnaderna mellan data och programvara, att presentera resultat från RDA:s arbetsgrupp FAIR4RS (FAIR for Research Software) och att dela erfarenheter från det nordiska samarbetet kring FAIR och programvara. FAIR står för Findable (Sökbar), Accessible (Tillgänglig), Interoperable (Interoperabel) och Reusable (Återanvändbar). Principerna är centrala för att data och programvara ska vara enkla för forskare och andra att hitta, återanvända och dela.

Riktlinjerna behöver anpassas

Leyla Jael Castro från FAIR4RS berättade att FAIR-principerna i huvudsak fokuserar på data, men att de ska kunna användas för alla typer av digitala objekt, inklusive programvara. Riktlinjerna behöver dock anpassas för att fungera bra för programvara, vilket RDA:s arbetsgrupp jobbat med (se ”FAIR Principles for Research Software”).

–  Det finns ganska stora skillnader mellan data och programvara. Programvara kan ändras väldigt snabbt, den är mer flyktig och ”levande” än själva data skulle man kunna säga. Funktionaliteten för programvara kan till exempel vara densamma, även om koden har ändrats flera gånger, sa Leyla Jael Castro.

Även om skillnaderna mellan data och programvara kan vara stora har FAIR4RS haft som mål att FAIR-principerna för forskningsprogramvara i så stor utsträckning som möjligt ska vara kopplade till FAIR-principerna för data. Den 23 september kommer gruppen att hålla ett webbinarium med en fördjupad diskussion kring FAIR-principerna för programvara och arbetet med dessa. Resultatet kommer också att presenteras vid RDA Plenary i november.

Träning och mentorskap

Vid måndagens webbinarium fanns också ett par exempel på nordiska samarbeten kring FAIR och programvara. Ett av dessa var projektet CodeRefinary, som framför allt arbetar med träning och mentorskap inom området. Projektet har hållit en rad utbildningar gällande utveckling av programvara som är reproducerbar och återanvändbar. Sedan 2016 har mer än 1 600 personer, varav merparten är doktorander och forskare, deltagit i organisationens workshoppar.

– Våra enkäter visar att de flesta av deltagarna kommer från naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Vi kommer därför jobba vidare med att få med oss även samhällsvetenskap och humaniora, sa Radovan Bast från CodeRefinary.

 

Här kan du läsa mer om FAIR-principer för forskningsprogramvara:

Towards FAIR principles for research software", Lamprecht et al., Data Science, vol. 3, no. 1, 37-59, 2020
Five recommendations for FAIR software