Forskningsdata i SND:s katalog går nu att hitta på Sveriges dataportal

Publicerad: 2023-09-05

Söksidan på Sveriges dataportal (dataportal.se).

I dagarna har alla forskningsdata i SND:s katalog fått ökad spridning och synlighet genom ett samarbete med Digg (Myndigheten för digital förvaltning).

– Det är väldigt kul att vi nu har fått med även forskningsdata på Sveriges dataportal, så att vi kan knyta ihop de olika delarna med data från många typer av organisationer, säger Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg.

Porträttbild Ulrika Domellöf Mattsson
Ulrika Domellöf Mattsson på Digg.

Sveriges dataportal (dataportal.se) gör det möjligt att söka data från offentliga och privata organisationer i hela landet. Syftet med den nationella portalen är att lyfta data som strategisk resurs och göra så att fler kan använda informationen, både bland allmänheten och inom näringsliv och offentlig sektor.

Innovation och transparens

Ulrika Domellöf Mattsson lyfter särskilt fram två aspekter av nyttan med att öka datas tillgänglighet.

– Den första aspekten handlar om innovation. Att bygga vidare på befintliga data kan hjälpa till att skapa nya produkter och även ökad samhällsnytta. Det kan till exempel handla om att effektivisera statsapparaten, att slippa uppfinna hjulet på nytt. Den andra aspekten rör transparens. Vi har rätt att veta vad som görs med våra offentliga pengar, säger Ulrika Domellöf Mattsson.

Sveriges dataportal innehåller inga datamängder utan enbart metadata, det vill säga sådan information som beskriver data. Själva datamängderna hämtas antingen via länkar för nedladdning eller via en förfrågan till den organisation som ansvarar för dem.

– Det är en stor fördel att kunna söka efter olika typer av data på samma ställe. På dataportal.se går det att hitta datamängder både från samkataloger, som SND:s forskningsdatakatalog, och från enskilda myndigheter, som t.ex. en kommun, berättar Ulrika Domellöf Mattsson.

Arbete med att sänka trösklar

Ett aktuellt projekt för dataportal.se som Ulrika lyfter fram är ”Sänkta trösklar för datadelning”. Projektets syfte är att underlätta för organisationer att beskriva sina data. Detta görs bl.a. genom en gemensam metadatakatalog där mindre organisationer, som t.ex. små kommuner, kan dela metadata via ett särskilt utvecklat manuellt formulär i den förvaltningsgemensamma infrastrukturen som Digg etablerar.

– Det är viktigt att jobba på ett så enkelt sätt som möjligt och att lyfta den samverkan som finns. Vi behöver kroka arm och hjälpas åt med beskrivningarna så att data lätt går att hitta och återanvända, säger hon.

Berika data på olika sätt

Olof Olsson, IT-arkitekt på SND, är också mycket nöjd över att forskningsdatakatalogen nu är sökbar via dataportal.se. Portalen hämtar metadata direkt från SND:s katalog och länkas till de olika datasetens landningssidor via DOI (permanenta identifierare för digitala objekt av olika slag).

– Det är viktigt att arbeta med att öka exponeringen av forskningsdata på andra plattformar än SND:s och lärosätenas egna. På dataportal.se finns dessutom möjligheter att hitta andra typer av data som skulle kunna gå att använda för att berika redan befintliga dataset med, säger Olof Olsson.