Nätverksträff med forskarfokus på Högskolan i Gävle

Publicerad: 2019-06-10

Den 3-4 juni höll SND sin andra nätverksträff för året, denna gång på Högskolan i Gävle med totalt 57 deltagare från 27 av nätverkets medlemmar. Under två halvdagar fyllda med presentationer och diskussioner avhandlades det aktuella temat ”Vårt arbete med forskare” i både stort och smått. Bland de presenterande fanns Malin Almstedt Jansson och Karin Meyer Lundén, båda bibliotekarier och värdar för nätverksträffen, som visade upp resultatet av den enkät som skickats ut till forskare på Högskolan i Gävle. Vi fångade upp Malin och Karin för en kort pratstund.

Malin och Karin berättar att initiativet till en forskarenkät kom från Högskolan i Gävles DAU, eller Forskningsdatasupporten som de själva kallar sig. Huvudfokus var att undersöka forskarnas rutiner kring datahantering och hur de ställer sig till att dela och återanvända andras data. Enkäten gick ut till 490 forskare och 135 svarade (28 procent).

Kan ni berätta lite mer om enkäten, vad handlade den om?
- Syftet var att få in information för att kunna förbättra hanteringen av forskningsdata på Högskolan i Gävle. Vi ville få en nulägesbild av forskarnas arbete med datahantering och en uppfattning om hur det kommer att se ut i framtiden. De breda teman som fanns med i enkäten var bland annat datatyper, lagring, delning av data och användning av andras data. Vi ville också ta reda på vilken kunskap våra forskare har, till exempel kring arkiv- och avtalskrav.

Fick ni de svar ni förväntade er?
- Både och, om man får säga så. Många hade en lite positivare syn på att dela data än vi från början tänkt oss. Det syntes till exempel på de kommentarer vi fick om att det är bra att de här frågorna tas upp. Sedan är det ju ofta så med den här typen av enkäter att de som är mest benägna att svara är de som är mest positiva och mest negativa.

Har ni lärt er något nytt?         
- Det viktigaste är att det finns så många positiva aspekter och möjligheter när det kommer till den här typen av frågor. Något att ta med sig är också att det var bra att vi hade möjlighet till mycket fritext och kommentarer i enkäten. Bara siffrorna hade nog inte gett lika mycket. Det verkar också finnas en utbredd åsikt om att man kan tänka sig att dela data under kontrollerade former.

Malin och Karin
Malin Almstedt Jansson och Karin Meyer Lundén presenterade resultatet av Högskolan i Gävles forskarenkät på SND:s senaste nätverksträff.

Datahanteringsplaner, domänspecialister och diskussioner

Under nätverksträffens första dag hölls även flera andra presentationer. Dejan Vitlacil från SNIC gav presentationen ”Storage infrastructure and FAIR”, och Vetenskapsrådets Sanja Halling berättade om den senaste utvecklingen i arbetet mot ett nationellt verktyg för datahanteringsplaner. SND:s Stefan Ekman och Gustav Nilsonne, domänspecialister inom humaniora respektive medicin, redogjorde för domänspecialisternas roll och berättade kort om utvecklingen inom sina domäner. Deltagarna fick även en statusuppdatering från SND, där Max Petzold och Elisabeth Strandhagen informerade om den senaste utvecklingen inom organisationen och nya projekt på SND.

Dag två hölls parallella spår där deltagarna kunde välja seminarium beroende på intresse och engagemang. Alternativen som erbjöds var ”Forskningsdatapiloten - erfarenheter & diskussion”, ”Forskares (o)kunskap: hur vet vi vad de kan om datahantering?”, ”Utforska resurserna i DAU-handboken” och ”Innehåll i framtida utbildningsworkshoppar?”.

Här hittar du samtliga presentationer från nätverksträffen.