SND deltar i arbetsgrupp för att utveckla utbildning inom EOSC

Publicerad: 2020-06-22

EOSC utbildning

Den europeiska forskningsplattformen EOSC är under utveckling och SND är delaktiga på olika områden inom samarbetet. Nyligen har SND:s Iris Alfredsson utsetts till att representera EOSC-Nordic i en arbetsgrupp som ska lägga grunden till en infrastruktur kring utbildning och kunskapsutbyte under EOSC-paraplyet.

Just nu händer det mycket i Europa vad gäller öppen vetenskap och öppna forskningsdata. En av de stora aktörer som driver utvecklingen framåt är det EU-finansierade initiativet European Open Science Cloud (EOSC). EOSC har som övergripande mål att skapa en global plattform som ska göra alla typer av forskningsdata tillgängliga för forskare och andra intressenter runt om i världen. Plattformen ska också samla tjänster för att arbeta med, analysera och lagra data, samt resurser inom datarelaterad utbildning.

SND har sedan 2019 varit en av de organisationer som representerar Sverige inom det regionala delprojektet EOSC-Nordic, som verkar för att samordna forskningsinfrastrukturer i Norden och Baltikum. Iris Alfredsson, senior rådgivare på SND, deltar i projektet och ska nu representera EOSC-Nordic i den övergripande arbetsgruppen för utbildning inom EOSC.

– Jag blev tillfrågad om jag ville representera EOSC-Nordic inom arbetsgruppen för Skills & Training. Det känns väldigt kul. Det är spännande frågor som jag länge haft ett personligt intresse för och grunnat mycket på.

Arbetsgruppen ska samordna utbildningsresurser

EOSC har sex huvudsakliga arbetsgrupper med fokus på olika utvecklingsområden: Landscape, FAIR, Architecture, Rules of Participation, Skills & Training och Sustainability. Bland dem är Skills & Training den senaste gruppen att utses, och Iris Alfredsson berättar att arbetet just nu är i en sorts inventeringsfas.

– Mycket i början har handlat om att definiera vilka målgrupper och intressenter som ingår i sammanhangen. EOSC riktar sig till forskare, forskningsstöd och beslutsfattare, men även till en bredare allmänhet.

EOSC-gruppen Skills & Training har som uppdrag att ta fram ett ramverk för utbildning och kunskapsutbyte som kan användas under utvecklingen av EOSC, men som även kan fungera i framtiden när alla bitar av forskningsdataplattformen finns på plats. Arbetet i gruppen handlar till stor del om att ta tillvara de resurser som finns inom de organisationer och initiativ som är kopplade till EOSC idag, och utveckla ett system för hur dessa kan implementeras på institutionell, nationell och europeisk nivå.

– Inom EOSC är det många infrastrukturer inom olika områden som koordineras, och inom dem finns värdefulla kunskaper och utbildningsresurser som ska samordnas av arbetsgruppen. Men arbetet är också kopplat till ren utbildning och professionalisering av stödfunktioner för forskning. Personligen tycker jag att det är viktigt att man får en utbildning för att kunna arbeta med forskningsdatastöd.

Arbetet inom Skills & Training pågår under hela 2020. Här kan du läsa mer om arbetsgruppens arbete och mål.

EOSC