SND storsatsar på ny webbportal – researchdata.se

Publicerad: 2023-09-01

researchdataArbetet med att skapa en ny nationell portal för svenska forskningsdata har dragit i gång på allvar. Portalen (researchdata.se) är ett av de stora målen i SND:s uppdrag 2023–26. Den nya portalen ska underlätta för nuvarande och framtida forskare att hitta, dela och återanvända data.

Tack vare skördning från en rad samarbetspartners ska researchdata.se ge ett rikare sökresultat än SND:s nuvarande katalog. Bland de organisationer som hittills är klara för skördning finns SciLifeLab, Bolin center, SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) och SBDI (Swedish Biodiversity Data Infrastructure). Ytterligare partners kommer att tillkomma både under projektets gång och efter lanseringen av portalen, vilken i dagsläget är planerad till början av 2025.

Enklare att hitta data
Grunden för sökfunktionen på portalen är SND:s nuvarande forskningsdatakatalog och motsvarande resurser från övriga infrastrukturer som ingår i samarbetet. Söket kommer bl.a. ha:

  • Hög kvalitet och precision på sökresultat.
  • Möjlighet att filtrera efter användarens informationsbehov.
  • Öppet sök-API som möjliggör användning av sökningar för t.ex. sammanställningar och översikter
  • Tydlighet kring vem som är huvudman för data och hur man går till väga för att få tillgång till data.
  • Fokus på hög kvalitet på metadata – detta är extra viktigt när tillgången till data är begränsad.


SND:s eget system, DORIS, där forskare kan beskriva och dela data, kommer att fortsätta utgöra grunden för delning av data via researchdata.se. För att kunna skörda metadata till sökkatalogen samt skapa ingångar till olika datarepositorier, samlingar och infrastrukturer behöver SND även utveckla rekommendationer om best practice för metadata. Det kan t.ex. handla om att sätta rika metadata via DataCite, OAI-PMH, sitemap.xml och schema.org.

Mer utbildningsmaterial för forskare
Utöver sök- och delningsfunktionen för forskningsdata kommer även utbildningsmaterial för forskare att vara i fokus för researchdata.se, med sidor om datahantering, juridik kring forskningsdata, m.m. Den nya portalen kommer också att ha ett kalendarium med evenemang relevanta för forskare, som inte begränsas till SND-arrangerade sådana.

Snd.se fokuserar på forskningsdatastöd och SND-nätverket
Den nuvarande webben snd.gu.se byter namn till snd.se och innehållet utvecklas parallellt med researchdata.se. När uppdelningen till två portaler är genomförd kommer snd.se ha de lokala datastödsenheterna i SND-nätverket som primär målgrupp och ska erbjuda utbildningsmöjligheter, stödverktyg och andra centrala resurser för forskningsdatastöd. Snd.se kommer dessutom att fortsätta vara navet för nyheter, evenemang och annan viktig information om verksamhet som rör SND-konsortiet och nätverket.

Arbetet med att utveckla webbportalerna kommer att ske inom ramen för två projektgrupper. Till båda projekten kommer även särskilda arbets- och referensgrupper vara knutna, där bl.a. forskare, infrastruktur- och datastödspersonal ska finnas representerade.