Uppdragsutbildning om forskningsdata återkommer i vår

Publicerad: 2022-11-11

Person som arbetar vid dator med texten "data management" skriven på skärmen.Den efterfrågade uppdragsutbildningen ”Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan” är nu tillbaka, med start i mars nästa år. Kursen ges av Bibliotekshögskolan i Borås i samarbete med SND och vänder sig till alla som arbetar med stöd till forskare i datahantering.

Senast kursen gavs var på distans vårterminen 2021. Den här gången är upplägget fyra fysiska träffar i ALC-sal (”Active Learning Classroom”) på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås:

  • onsdag 15 – torsdag 16 mars
  • onsdag 19 – torsdag 20 april
  • tisdag 16 – onsdag 17 maj
  • onsdag 14 – torsdag 15 juni

Eftersom kursen är en uppdragsutbildning står varje lärosäte för kostnaderna för de personer som deltar. Kursavgiften är 16 500 kronor exklusive moms per deltagare, kostnader för resor och uppehälle tillkommer. 24 studenter kommer att antas, sista dag för anmälan är fredag 10 februari. Ansvariga lärare för kursen är Pieta Eklund och Thomas Nyström vid Högskolan i Borås.

Uppdragsutbildningen är en påbyggnad av SND:s introduktionskurs BAS Online och innehåller ett flertal moment. Bland annat behandlas den vetenskapliga forskningsprocessen i olika ämnesområden med avseende på data; strukturering av och arbete inom DAU-verksamhet; konsultation med forskare om datahantering; viktiga frågor för att bevara, tillgängliggöra och återanvända data; datahanteringsplaner samt etiska och juridiska frågor kring forskningsdata.

Ytterligare information om uppdragsutbildningen och länk till anmälan.