Internationella data

Genom SND:s medlemskap i de internationella organisationerna CESSDA, DataCiteIFDO och ICPSR har forskare och studenter i Sverige tillgång till tusentals internationella dataset.

 Via CESSDA-katalogen kan du söka internationella data i de europeiska dataarkiven. Datamaterialet kan beställas direkt från respektive arkiv eller SND.

 


Genom sitt medlemskap i ICPSR kan SND utan kostnad ge svenska forskare och studenter tillgång till ICPSR’s data collection.

 


Via DataCite sökportal kan du söka samtidigt i flera internationella dataarkivs metadata. DOI:en, dvs den unika länken till datamaterialet, tar dig till respektive dataarkiv för mer information, beställning eller eventuellt tillgång direkt till data.

 

 


Förutom ovanstående sökmöjligheter finns söktjänsten re3data.org som strävar efter en global täckning av dataarkiv.

Andra länkar till internationella data:
Eurostat
UN-data
United Nations Databases
Unesco Institute for Statistics
Laborsta
World Bank Data & Statistics
OECD


Internationella komparativa studier

GESIS har sammanställt en översikt av internationella komperativa studier.

Här listas ett urval av dessa:

International Social Survey Programme (ISSP)
Eurobarometer Survey Series
European Social Survey (ESS)
World Values Survey (WVS)
Luxembourg Income Study (LIS)