Vad är på G från 2023: SND:s ansökan till Vetenskapsrådet

.

Fötter vid pil

På detta webbinarium presenterar vi innehållet i vår ansökan till Vetenskapsrådet för finansiering 2023-2028.

Med avstamp i forsknings- och innovationsproppositionen 2020/21
- Hur ser framtidens SND-konsortium ut?
- Vilka förändringar kommer att ske gentemot idag?
- Domänspecialistmodellen: en utveckling för mer öppen vetenskap
- Vilka kommande satsningar tänker vi oss?
- SND 2023 i moduler: hur kan man se på den kommande verksamheten?
- En plan för en föränderlig framtid

Välkomna att lyssna och ställa frågor!


När: 10 mars, kl. 13.00-14.00

Var: Mötet hålls via Zoom. Möteslänk skickas ut till SND:s nätverk och publiceras på Basecamp.

För frågor kontakta Stefan Ekman, stefan.ekman@snd.gu.se, eller Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@snd.gu.se.