Tillgänglighetsnivåer hos SND

För tillgänglighetsnivåer 1 och 2 behövs ett avtal mellan SND och forskningshuvudman.

1 Data kan tillgängliggöras utan förestående kontakt mellan forskningshuvudman och SND

1 a Fritt tillgängligt utan registrering
Innebär att materialet finns fritt tillgängligt för alla att ladda ner. Exempel: Svenska valmanifest och partiprogram.

1 b Fritt tillgängligt via beställning eller SND Analys online
För inloggning till SND Analys online behövs ett konto med registrering av e-postadress. I SND Analys online får man därefter tillgång till samtliga inlagda studier samt möjlighet att ladda ner data eller att göra vissa analyser online. Detta material kan även beställas via ett beställningsformulär.

1 c Fritt tillgängligt via beställning
Beställning av materialet sker via ett beställningsformulär där man uppger namn, e-postadress, syfte med beställning och så vidare. Forskaren kontaktas inte vid varje beställning men kan få statistik på hur många beställningar som genomförts.
 

2 Data kan tillgängliggöras under förutsättning att forskningshuvudman kontaktas vid angivna tillfällen/alltid

2 a Kräver forskningshuvudmannens tillstånd vid angivna tillfällen
Beställning av materialet sker via ett beställningsformulär där man uppger namn, e-postadress, syfte med beställning och så vidare. SND kontaktar forskningshuvudmannen vid angivna tillfällen (till exempel vid beställningar från studenter) för godkännande utifrån uppgifterna i beställningsformuläret. Beställaren får godkänna ett kontrakt för att få tillgång till materialet.

2 b Kräver alltid forskningshuvudmannens tillstånd
Beställning av materialet sker via ett beställningsformulär där man uppger namn, e-postadress, syfte med beställning och så vidare. SND kontaktar alltid forskningshuvudmannen för godkännande utifrån uppgifterna i beställningsformuläret. Beställaren får godkänna ett kontrakt för att få tillgång till materialet.
 

3 Gäller studier där forskningsmaterialet bara beskrivs med metadata och inte deponeras hos SND. För dessa nivåer behövs inget avtal mellan forskare och SND

3 a Data finns ej tillgängliga via SND. Kan laddas ner eller beställas från extern hemsida
En beskrivning av studien finns hos SND för synlighet och sökbarhet, forskningsmaterialet finns tillgängligt via projektets webbsida/databas.

3b - Data finns ej tillgängliga via SND. Vänd dig till kontaktpersonen för mer information
En beskrivning av studien finns hos SND för synlighet och sökbarhet. Forskningsmaterialet finns inte tillgängligt via Internet, för att få tillgång eller mer information kan forskningshuvudman kontaktas.