Tillgänglighetsnivåer hos SND

SND:s tillgänglighetsnivåer för data är uppdelade i två delar.

Den första delen representeras av en siffra som talar om var data finns tillgängligt: via SND eller hos en extern aktör/dataportal.

1 = Åtkomst till data via SND.

 Data finns tillgängliga via SND:s forskningsdataportal.

2 = Åtkomst till data via extern aktör.

Data finns tillgängliga via någon annan aktör än SND. I SND:s katalog finns information om nivå av tillgänglighet för data hos den externa aktören samt en direkt hänvisning till var data finns.
 

Den andra delen består av en bokstav som visar hur tillgängliga data är, om de exempelvis är direkt nerladdningsbara eller om det finns någon typ av restriktion för att ta del av data.

A = Data är fritt tillgängliga.

Data är fritt tillgängliga via direkt nerladdning från webbsida.

B = Data är tillgängliga via beställning.

Data är fritt tillgängliga via beställning eller inloggning.

C = Tillgång till data är begränsad.

Begränsad tillgång kan bland annat bero på att data innehåller personuppgifter eller annan känslig information. Forskningshuvudmannens tillstånd kan krävas innan data lämnas ut.

 

Exempel: En studie märkt 1B innebär att data finns tillgängliga via SND:s forskningsportal och att du kan ta del av dem efter att du gjort en beställning.