Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Ansvarig institution/enhet för data som ingår i samlingen

Beskrivning

I samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval ingår de valundersökningar som har genomförts i samband med valen. Det huvudsakliga ämnet för undersökningarna var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1998) Sveriges första Europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-20116-3.
Libris

Holmberg, Sören et al. (2001) EuropaOpinionen. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-02-0.
Libris

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Department of Political Science, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red) (2010). Väljarbeteende i Europaval. University of Gothenburg: Department of Political Science. ISBN: 978-91-89246-49-2.
Libris Swepub Valforskningsprogrammets bokserie Till lärosätets (gu) databas