Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

I samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval ingår de valundersökningar som har genomförts i samband med valen. Det huvudsakliga ämnet för undersökningarna var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet.

Typ av samling

Serie

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geografisk plats

Sverige

Publikationer

Ahlbom, J. (2020). Väljarbeteende bland kvinnor och män 2018 och 2019. https://gup.ub.gu.se/publication/299824

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1998) Sveriges första Europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-20116-3.
Libris
ISBN: 91-39-20116-3

Holmberg, Sören et al. (2001) EuropaOpinionen. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-02-0.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-89246-02-0

Oleskog Tryggvason, P., & Hedberg, P. (2015). Swedish national election studies program method report. Super election edition. https://www.gu.se/valforskningsprogrammet/var-forskning/rapporter

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Department of Political Science, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.
ISBN: 91-89246-27-6
ISSN: 0347-9366

Oscarsson, H., & Svensson, R. (2020). Partiernas vänster-högerpositioner 1979-2019. https://gup.ub.gu.se/publication/299814

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red) (2010). Väljarbeteende i Europaval. University of Gothenburg: Department of Political Science. ISBN: 978-91-89246-49-2.
Libris | Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Valforskningsprogrammets bokserie
ISBN: 978-91-89246-49-2