Samling: Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris Läs fulltext

Elinder, M. (2008) Essays on Economic Voting, Cognitive Dissonance and Trust. Uppsala : Nationalekonomiska institutionen, Univ. ISBN: 978-91-85519-20-0.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Bångstyriga väljare. I Allmänna valen 1991. Del 3 (SOS). Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Väljarna inför 90-talet : en sammanfattning av några resultat från 1991 års valundersökning. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1993) Väljarna inför 90-talet. Stockholm : Norstedts juridik : Fritze. ISBN: 91-38-50189-9.

... Visa mer..