POPUM - Demografiska databasen

SND-ID: ext0083-1.

Ingår i samling hos SND: SwedPop

Åtkomst till data via

Kontakt

Alternativ titel

Kyrkoboksdatabasen

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Demografiska databasen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Demografiska databasen rorId

Beskrivning

Kyrkoboksdatabasen (även kallad POPUM) innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från Linköpings-, Sundsvalls- och Skellefteåregionen, samt Norrlands inland och församlingarna i svenska Sápmi. Databasen omfattar kyrkböcker från slutet av 1600-talet och ända fram till sekelskiftet 1900. De individdata som finns tillgängliga via databasen är baserade på olika typer av kyrkoregister såsom husförhörs- och flyttningslängder, men även födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, samt död- och begravningsböcker.

Genom dessa datamängder, som sträcker sig från födseln till döden, kan man knyta samman både individer och generationer. Detta gör det möjligt att följa individuella livsöden såväl som hela familjers livslopp. Dessutom går det att studera demografiska och socio-ekonomiska förändringar över tid i olika församlingar och regioner.

Med hjälp av DDB:s sökverktyg INDIKO kan du själv fritt söka i kyrkoboksdatabasen. Med verktyget är det bland annat möjligt att återskapa sidor och se direkt in i den digitala källan. För ett datauttag från POPUM krävs en beställning till DDB.

Syfte:

Demogr

... Visa mer..
Kyrkoboksdatabasen (även kallad POPUM) innehåller individuppgifter ur kyrkböcker från Linköpings-, Sundsvalls- och Skellefteåregionen, samt Norrlands inland och församlingarna i svenska Sápmi. Databasen omfattar kyrkböcker från slutet av 1600-talet och ända fram till sekelskiftet 1900. De individdata som finns tillgängliga via databasen är baserade på olika typer av kyrkoregister såsom husförhörs- och flyttningslängder, men även födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, samt död- och begravningsböcker.

Genom dessa datamängder, som sträcker sig från födseln till döden, kan man knyta samman både individer och generationer. Detta gör det möjligt att följa individuella livsöden såväl som hela familjers livslopp. Dessutom går det att studera demografiska och socio-ekonomiska förändringar över tid i olika församlingar och regioner.

Med hjälp av DDB:s sökverktyg INDIKO kan du själv fritt söka i kyrkoboksdatabasen. Med verktyget är det bland annat möjligt att återskapa sidor och se direkt in i den digitala källan. För ett datauttag från POPUM krävs en beställning till DDB.

Syfte:

Demografiska databasen (DDB) är en särskild enhet vid Umeå universitet med inriktning på dataproduktion och forskning. DDB skapar och tillgängliggör befolkningsdatabaser, främst baserade på historisk information från kyrkböcker från 1700-, 1800- och 1900-talen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1600 – 1900

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Linköpingsregionen, Sundsvallsregionen, Skellefteåregionen, Norrlands inland och församlingar i svenska Sápmi (Sameland).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Demografiska databasen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Migration (CESSDA Topic Classification)

Morbiditet och mortalitet (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Folkräkningar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer