STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence

SND-ID: ext0214-1.

Ingår i samling hos SND: REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Pia Svedberg - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Jurgita Narusyte - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap rorId

Beskrivning

STODS startade 2008 med syfte att studera riskfaktorer för att bli, respektive konsekvenser av att vara, sjukskriven, i sjuk- eller aktivitetsersättning. Särskilt fokus är på rörelseorganens sjukdomar och psykiska diagnoser, vilka står för ca 70 % av sjukskrivningarna. Genom att kombinera forskningsmetodik om tvillingar med sjukfrånvaroforskning ges en unik möjlighet att kontrollera för och att undersöka ärftliga faktorers betydelse för sjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning, liksom konsekvenser av detta, kunskap som ofta efterfrågas inom sjukfrånvaroforskningen.

Flera olika delstudier har genomförts, andra pågår. Projektet samarbetar sedan flera år med forskargrupper i Helsingfors och Oslo som bedriver liknande studier. Sedan 2012 har ett nordiskt nätverk etablerats (NorTwinDiSa), kring sjukfrånvarostudier baserade på de nordiska tvillingkohorterna, där även Danmark ingår.

Syfte:

I projektet STODS är syftet att få ökad och mer detaljerad kunskap om riskfaktorer för att bli sjukskriven eller för att få sjuk- eller aktivitetsersättning, samt om eventuella konsekvenser av att vara s

... Visa mer..
STODS startade 2008 med syfte att studera riskfaktorer för att bli, respektive konsekvenser av att vara, sjukskriven, i sjuk- eller aktivitetsersättning. Särskilt fokus är på rörelseorganens sjukdomar och psykiska diagnoser, vilka står för ca 70 % av sjukskrivningarna. Genom att kombinera forskningsmetodik om tvillingar med sjukfrånvaroforskning ges en unik möjlighet att kontrollera för och att undersöka ärftliga faktorers betydelse för sjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning, liksom konsekvenser av detta, kunskap som ofta efterfrågas inom sjukfrånvaroforskningen.

Flera olika delstudier har genomförts, andra pågår. Projektet samarbetar sedan flera år med forskargrupper i Helsingfors och Oslo som bedriver liknande studier. Sedan 2012 har ett nordiskt nätverk etablerats (NorTwinDiSa), kring sjukfrånvarostudier baserade på de nordiska tvillingkohorterna, där även Danmark ingår.

Syfte:

I projektet STODS är syftet att få ökad och mer detaljerad kunskap om riskfaktorer för att bli sjukskriven eller för att få sjuk- eller aktivitetsersättning, samt om eventuella konsekvenser av att vara sjukskriven eller ha sjuk- eller aktivitetsersättning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Tvillingar födda i Sverige mellan 1925-1990

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – Pågående

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.